Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
KOBO-3
Originální název:
Original Name:
KOBO-3
Kategorie:
Category:
obrněný transportér
Výrobce:
Producer:
Škoda, Plzeň /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR projekt
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1 (+1 podvozok v podobe delostreleckého ťahača ???)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
15.01.1952
Osádka:
Crew:
2 (+10)
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
celkovo 12 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
8500 kg
Celková délka:
Overall Length:
6235 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2100 mm
Celková výška:
Overall Height:
1800 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
260 mm
Pancéřování:
Armour:
6mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Tatra T-108 (vznetový vzduchom chladený 8-valec objemu 9.890cm3)
Výkon:
Power:
102.9 kW při 2400 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
Praga-Wilson
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
43 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
? °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
0,7 m
Výzbroj:
Armament:
1x guľomet vz.37
1x guľomet typ ?
Uživatelské státy:
User States:
-
Poznámka:
Note:
TTD platia pre 1.prototyp.
Zdroje:
Sources:
Mgr.Martin Dubánek - Od bodáku po tryskáče - Nedokončené Československé zbrojní projekty 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr.Martin Dubánek - Obrněný transportér KOBO-3, Military Revue č.7-8/2014, vydavateľstvo Naše Vojsko, ISSN: 1805-0247
URL : https://www.valka.cz/CZK-KOBO-3-t124636#424272Version : 0
MOD
Kolopásové combat vehicle 3t with the engine T. 108 (KOBO-3)

In 1947 boli 1. service Hlavného staff laid down format requirements on the development of a new polopásového transporter pechoty hmotnostnej kategórie 3 tony. Vehicle vychádzalo of the nemeckej konštrukcie Sd.Kfz.251 (in československom úžívaní referred to as HKL6p). In the framework of the typizácie mal on the rovnakej platforme vzniknúť even polopásový delostrelecký ťahač.
Vehicle mal under pôvodnej format requirements poháňať vznetový engine (probably the type In 966 with výkonom 105k pri 2200 rpm./min.). In the short time of the sa, however, changed požiadavka to drive zážihovým motorom Tatra T-902 (110 hp). Compared to HKL6p, from one vychádzal mal mať even poháňanú prednú axle (from vyvíjaného 1.5 t costly vehicles business RAPID). The hull of the mala to have a boxy shape similar to american transportérom M3 (in československom úžívaní referred to as OT Internationals), after it bokoch mali even strieľne. Very similar like mal OT Internationals mal albeit in strede lafetovaný guľomet caliber 12.7 mm. Transporter mal prevážať 12 beds with výzbrojou and výstrojou and mal utiahnúť tow to a weight of 4 ton.

Pôvodne mal design and development of vehicle zabezpečiť VTU (Military technical institute), no pre nedostatočné personálne capacity bola projektom poverená company Plzen. First of all development proposals sa started in 1948.
24.2.1950 bola army opätovne zmenená požiadavka on the engine. Mal sa him essay vznetový 8-drum Tatra T-108 (140 hp). In the description of the new obrneného the conveyor sa in the technical dokumentácii 83-682č-310550 of the company Škoda uvádzajú niektoré characteristics of this project. Vzhľadom on veľkosť engineand it wasn't possible zaistiť drive prednej axle. Maximálna dosiahnutá rate was calculated at 68 km/h the Vehicle malo uviesť 12 beds and 1000kg of material, vo lift mal utiahnúť 4 tony, pri maximálnom možnom ťahu up to 7 ton bola maximálna the rate of 3 km/hr Vehicle malo mať in covş reel with ťahom 3 tony and 50 metrov dlhým ťažným lanom. Prevodovku mala tvoriť Praga-Wilson, hydraulic clutch boli from the company Praga. The form of the vehicle bola appear on the drawing 1Am639-P from 1.6.1950 (under názvom Kolopásové combat vehicle 3t with the engine T. 108).
The consultation vo VTU in 7/1950 boli prejednávané suggestions and this obrneného the conveyor. Vzhľadom on viaceré písomné zmienky bola in the hre even verzia so zážihovým motorom T-902. Probably, however, bol on consultation this proposal zamietnutý. The proposal so vznetovým motorom T-108 was repealed mounting the winch, respectively. bola prejednaná chance dodatočnej mounting the winch with ťahom 2 ton. Zmenená bola and defensive weapons, ever explored sa požiadavka on lafetáciu 12.7 mm guľometu changed on lafetovanie guľometu vz.37, ktorý sa gave must use against pozemným and air cieľom. The chariot of sa mala nachádzať approximately in the middle of the prepravného priestoru of the vehicle. At the same time mal mať transporter and predný shield guľometu the ones mal and transporter HKL6p. It is likely, that's mal though lafetovaný another guľomet. Ďalšou požiadavkou bola lafetácia mínometu. The bola without problémov vyriešená. Project niesol krycie označenie no 3012.

The final project was to schváleniu the 8.8.1951. Vtedy bol project premenovaný on KOBO-3. Work on creating a prototype already boli at that time begun, the plan rátal with the completion of the 1.4.1952, neskôr bol the term shifted to 31.12.1952.
Prototype/funkčný pattern made from nepancierovanej steel was finished to 15.1.1952. Pri skúškach bola nameraná maximálna rate of 43 km/hr, what was compared to očakávaniam nedostatočné. Subsequently malo dôjsť to building pancierovej hull pre the second prototype. Sources, however nepotvrdzujú, or boli tieto work on druhom prototype completed, it is possible that the second prototype was completed in the form of delostreleckého ťahača. The first prototype prešiel skúškami, which revealed množstvo nepriaznivých konštrukčných chýb. Vehicle bolo preťažené, malo problems with jazdnými vlastnosťami and the riadením. Planned špecifikácie or naplnené and preto bol project in 4/1952 cancelled.
The prototype of the nepancierovanej steel bol prevzatý to 15.4.1952. Niektoré resources tvrdia, that pancierový prototype bol prevzatý 1.12.1952. One of them niesol evidenčné označenie 522266.
Format requirements of the army sa then fill in the obdobnom project, which bol OT-810.


*source:

Mgr. Martin Dubánek - From bodáku after the jets - Unfinished Czechoslovak armaments projects 1945 to 1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
Mgr. Martin Dubánek - Armored transporter KOBO-3, Military Revue no 7-8/2014, vydavateľstvo Our Troops, ISSN: 1805-0247.
CZK - KOBO-3 -


CZK - KOBO-3 -


CZK - KOBO-3 -


CZK - KOBO-3 - Výkres 1Am 639-P z 1.6.1950

Výkres 1Am 639-P z 1.6.1950
URL : https://www.valka.cz/CZK-KOBO-3-t124636#424282Version : 0
MOD