French, John Denton Pinkstone

     
Příjmení:
Surname:
French French
Jméno:
Given Name:
John Denton Pinkstone John Denton Pinkstone
Jméno v originále:
Original Name:
John Denton Pinkstone French, 1st Earl of Ypres
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál Field Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
hrabě, vikomt (1901-1916) Earl, Viscount (1901-1916)
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
28.09.1852 Ripple (Kent) /
28.09.1852 Ripple (Kent) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
22.05.1925 Deal /
22.05.1925 Deal /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/French-John-Denton-Pinkstone-t386#634264 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
French French
Jméno:
Given Name:
John Denton Pinkstone John Denton Pinkstone
Jméno v originále:
Original Name:
John Denton Pinkstone French, 1st Earl of Ypres
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/French-John-Denton-Pinkstone-t386#634265 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Field Marshall Sir John French

(1852 - 1925)

Sir John Denton Pinkstone French, hrabě z Ypres, se narodil v Ripple Vale v Kentském hrabství v roce 1852 kapitánovi Williamovi Frenchovi a Margaret Ecclesové. V roce 1866 se přihlásil ke Královskému námořnictvu, ale v 1874 roce přešel k pozemnímu vojsku. Sloužil v 19. Husarskem regimentu v Sudánu (1884-85) a taky byl jezdeckým velitelem v Jižní Africe během Burské války (1899-1901). V 1911 roce byl jmenován velitelem generálniho štábu britské armády.

Po útoku Němců na Belgii (neutralitu Belgie mněla chránit Velká Británie) dostal velení B.E.F. (britských expedičních zborů) a v srpnu 1914 byl poslán do Francie. Ironie je, že jeho sestra Charlotte Despardová byla jednou z popředních představitelek proti-vojnové kampaně v Británii. Po bitvě u Monsu se French stal pesimistickým z toho, že postup jeho i francouzkých vojsk stagnoval (někde byl na mrtvém bodě, a někde postupovali Němci) a taky z toho, že tato vojska se museli zakopávat a vést zdlouhavou poziční (zákopovou) válku. Ministr války Velké Británie-Lord Kitchener na něj začal vyvíjet tlak, aby se zúčastnil ofenzívy na Marně. V prosinci 1915 rezignoval a ve funkci velitele B.E.F. ho nahradil Sir Douglas Haig (později přezdívaný "řezník").

French jako velitel Home Forces (domobrana, 1915-18) byl zodpovedný za potlačení Irské revoluce na velikonoce roku 1916, kdy bylo zmasakrováno mnoho příslušníků IRA a strany Sinn Féin. Za odměnu dostal funkci "Lord Lieutnant of Ireland", kterou zastával od roku 1918 do roku 1921.

Když odcházel do důchdu dostal od britské vlády odměnu 50 000 liber.

Sir John French zemřel v roce 1925.

en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/French-John-Denton-Pinkstone-t386#2060 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Od 15.09.1902 do februára 1905 Lt-Gen. Sir John Denton Pinkstone French velil Ist Army Corps (Aldershot Command) a následne do 01.12.1907 velil Aldershot Command.
URL : https://www.valka.cz/French-John-Denton-Pinkstone-t386#174281 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more