Main Menu
User Menu

Military history website

Nacionálněsocialistický svaz právníků

National Socialist Association of German Legal Professionals

Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund (NSRB)
Nacionálněsocialistický svaz právníků- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-svaz-pravniku-t68629#240590Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Národnosocialistický zväz ochrancov práva
Nationalsozialistischer Rechtswahrerbund (NSRB)Odborová organizácia NSDAP. Vznikol zo Zväzu národnosocialistických nemeckých právnikov (BNSDJ) a do roku 1933 bol združením pre právnu ochranu členov strany. Po prebratí moci nacistami bol využívaný na školenie právnikov a najmä na podriaďovanie práva jednotnej línii (Gleichschaltung).zdroj:
vlastné poznámky
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-svaz-pravniku-t68629#240600Version : 0
MOD
union or rather branch ? Smile
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-svaz-pravniku-t68629#241390Version : 0
MOD