Main Menu
User Menu

Military history website

Nacionálněsocialistický německý svaz lékařů

National Socialist League of German Physicians

Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nationalsozialistischer Deutscher Ärztebund (NSDÄB)
Nacionálněsocialistický německý svaz lékařů- k NSDAP přidružená organizace
(Založeno během linkování)
URL : https://www.valka.cz/Nacionalnesocialisticky-nemecky-svaz-lekaru-t68624#240585Version : 0
MOD