Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35М3 Стрела-10М3

     
Název:
Name:
9K35M3 Strela-10M3
Originální název:
Original Name:
9К35М3 Стрела-10М3
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1989-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR ?
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M333
9M37MD


Možnosť používať staršie rakety 9M31, 9M37, 9M37M
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
4 x 9A34M3
1 x 9A35M3
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 / PU-12M


PPRU-1 / PPRU-1M


PU-12M6
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915M-1 (technická ošetřovna)
9V839M (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624-1 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)
9F828 (rozmerovo hmotnostný ekvivalent rakety 9M333 s kontajnerom)
9F931 (učebno výcviková raketa)
rez rakety v kontajneri
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:...
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=210
https://www.ausairpower.net/APA-9K35-Strela-10.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#521892Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9K35M3


Po vykonaní modernizácie kompletu 9K35M na úroveň 9K35M2 pokračovali v Sovietskom zväze práce na ďalšej modernizácii na variantu 9K35M3. Modernizácia mala zlepšiť rozmery priestoru účinnej pôsobnosti (priestoru odpálenia) kompletu a skvalitniť ochranu najmä proti novým efektívnejším druhom rušenia. Komplet mal umožňovať streľbu voči všetkým druhom nízkoletiacich vzdušných prostriedkov protivníka - lietadlám, vrtuľníkom, strelám s plochou dráhou letu a bezpilotným prostriedkom. Vývoj začal v roku 1986 a vlastný komlet bol prijatý do výzbroje Sovietskej armády v roku 1989, spolu s novou protilietadlovou strelou určenou pre tento komplet - 9M333. Komplet je vybavený zariadeniami na automatické udanie cieľa a navedenie operátora na cieľ tak isto ako komlet 9K35M2.


Oba typy bojových vozidiel (9A34M3 a 9A35M3) obdržali nový optický dvojkanálový zameriavač 9Š127M. Hlavné konštrukčné zmeny v optickom zameriavači boli zrealizované z dôvodu zväčšenia pravdepodobnosti vyhľadania nízkolietajúcich a malorozmerných cieľov. Sú použité dva objektívy. Jeden objektív, tzv. široký lúč má 35° zorný uhol a 1,8 násobné zväčšenie. Druhý objektív, tzv. úzky lúč má 15° zorný uhol a zväčšenie 3,75 násobné.
Optický zameriavač zabezpečuje:
1) Vyhľadanie, zistenie a sledovanie nízkoletiacich a malorozmerných cieľov.
2) Navedenie samonavádzacej hlavice rakety na cieľ .
3) Informáciu o cieli, ktorý sa nachádza v priestore odpálenia rozsvietením indikačnej žiarovky "ZONA".
4) Kontrolu zachytenia cieľa samonavádzacou hlavicou rakety.
Podľa údajov výrobcu je týmto zväčšená diaľka zistenia cieľa operátorom o 20-30 %.


Takticko - technické údaje:


Maximálna diaľka streľby
- 5 000 m
Minimálna diaľka streľby
- 800m - 1 200 m
Rozmedzie výšok cieľov
- 10m - 3 500 m (infrakanál)
- 25m - 3 500 m (fotokontrast)
Rozmedzie výšok pre rakety s plochou dráhou letu a malorozmerné prostriedky
- 10m - 2 500 m (infrakanál)
- 25m - 2 500 m (fotokanál)
Maximálny parameter cieľa
- 3 000 m
Rýchlosti cieľa
- na prílete 417 m/s ( 1 500 km/h )
- na odlete 310 m/s ( 1 100 km/h )
- vrtuľníky 0 - 100 m/s
- rakety s plochou dráhou letu 200 - 250 m/s
- malorozmerné prostriedky do100 m/s
Pravdepodobnosť zničenia cieľa jednou raketou
- 0,6 - 0,8
Palebný priemer bojového vozidla
- 4 rakety
Obsluha bojového vozidla
- 3 osoby
Komplet umožňuje streľbu
- z miesta
- z krátkych zastávok
- za jazdy do 30 km/h
Doba prechodu :
- bojová - pochodová poloha do 20 s
- pochodová - bojová poloha do 20 s
Doba nabitia 4 raketami
- 3 min


Protilietadlový raketový komplet 9K35M3 sa skladá z nasledujúcich častí:
a) Bojové prostriedky
- bojové vozidlo 9A35 M3 (s pasívnym rádiovým zameriavačom 9S16) alebo 9A34 M3 (bez pasívneho zameriavača),
- raketa 9M333 (9M37M, 9M37), umožňuje použiť aj raketu 9M31 z PLRK 9K31 Strela-1.
b) Technické prostriedky
- kontrolná preverovacia stanica 9V839M,
- technická ošetrovňa 9V915M-1.
- vonkajší napájací zdroj 9I111
c) Učebné a výcvikové zariadenia
- trenažér 9F624-1
- zariadenie pre kontrolu operátora 9F75
- rozmerovo-váhová maketa rakety s kontajnerom 9F828
- učebno-výcviková raketa 9F931
- rez rakety v kontajneri.


Bojové vozidlo 9A34M3 a 9A35M3 sa skladá z nasledujúcich hlavných častí:


viacúčelový pásový podvozok, ťahač MT-LB,
- odpaľovacie zariadenie so štyrmi lištami pre rakety v kontajneroch a elektrickými pohonmi,
- zariadenie pre odpálenie rakiet 9V385M3,
- pasívny rádiový zameriavač 9S16 (iba vozidlo 9A35M3)
- zariadenie pre vyhodnotenie priestoru odpálenia 9S86,
- rádiolokačný dopytovač 1RL 246-10-2,
- optický zameriavač 9Š127 M
- aparatúra príjmu udania cieľa 9V179 - 1,
- aparatúra realizácie udania cieľa 9V180,
- blok riadenia indikácie 9Š23,
- blok indikácie 9Š24,
- spojovacie prostriedky:
--- rádiová stanica R173M,
--- rádiový prijímač 3173PM,
--- aparatúra 9S612-5 (612-4),
- napájacia sústava,
- ochranný rám kolísky,
- súprava náhradných dielov podvozku a bojového vozidla.


V zadnej časti bojového vozidla je možné ešte prevážať ďalšie štyri rakety v kontajneroch.
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#140710Version : 0
MOD

RAKETA 9M333
Táto raketa je určená pre modernizovanú variantu PLRK STRELA-10M3, je možné ju ale použiť aj na starších verziách PLRK, pretože raketa 9M333 a 9M37M má rovnaký rozlišovací obvod nabitej rakety, a preto bojové vozidlo považuje raketu 9M333 za raketu 9M37M. Raketa 9M333 používa rovnakú motorovú časť a kontajner z rakety 9M37M, Parametre diaľkového a výškového dosahu ostali nezmenené a tak isto sa nezmenili ani maximálne možné rýchlosti cieľov, ktoré je raketa schopná postreľovať.. Úlohou rakety je dopraviť bojovú nálož ku nízkoletiacim cieľom, vrtuľníkom a bezpilotným prostriedkom v každú ročnú i dennú dobu aj za podmienok rušenia a ničiť ciele trhavým a trieštivým účinkom. Raketa je osovo symetrická, s aerodynamickým usporiadaním typu “kačka″. Systém navedenia – samonavedenie v jednom z dvoch kanálov, fotokontrastnom alebo infračervenom.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/143415


Viac informácií in the topic venovanej rocket 9M333..
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#521894Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Posledné streľby PLRK STRELA-10M3 v Slovenskej republike vo VVP Zaľubica v máji 2005.

Posledné streľby PLRK STRELA-10M3 v Slovenskej republike vo VVP Zaľubica v máji 2005.
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145343Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145346Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Posledné streľby STRELA-10 v Slovenskej republike v roku 2005 vo VVP Zaľubica

Posledné streľby STRELA-10 v Slovenskej republike v roku 2005 vo VVP Zaľubica
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145349Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Letectvo vs STRELA-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - S-10 a MI-24V

S-10 a MI-24V
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145351Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145353Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Z VVP Lešť 2004
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Strela-10 vs MI-24V II.

Strela-10 vs MI-24V II.
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Strela-10 na Lešti r 2004

Strela-10 na Lešti r 2004
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145354Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Strelby - 25.5.2004 VVP Záľubica - Ruskinovce (Kežmarok)
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#89944Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Streľby S-10M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - 5 krát Strela-10M3

5 krát Strela-10M3
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145357Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Streľby S-10M3, cieľ FLG-5000
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Na takýto terč sa strieľa úloha bojových strelieb č. 3. Terč je tvorený osvetľovacou bombou FLG-5000 z výroby bývalej NDR.

Na takýto terč sa strieľa úloha bojových strelieb č. 3. Terč je tvorený osvetľovacou bombou FLG-5000 z výroby bývalej NDR.
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Letectvo vs PVO

Letectvo vs PVO
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#145359Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Rádiový prijímač R-173PM a aparatúra príjmu udania cieľa 9V179-1 (vlastné foto)
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Aparatúra príjmu udania cieľa 9V179-1

Aparatúra príjmu udania cieľa 9V179-1
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Rádiový prijímač R-173PM

Rádiový prijímač R-173PM
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#229809Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9K35M3
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - https://www.vttvomsk.ru/rus/gallery/?action=view&type=2&tid=3

www.vttvomsk.ru
SOV - 9K35M3 Strela-10M3 [kód NATO: SA-13 Gopher] - https://pvo.guns.ru/images/expo/ekaterinburg03/2003_may_09_02.jpg

pvo.guns.ru
URL : https://www.armedconflicts.com/9-1050-35-1052-3-1057-1090-1088-1077-1083-1072-10-1052-3-t177142#234356Version : 0
MOD