Seth-Smith, Kenneth Arthur

     
Příjmení:
Surname:
Seth-Smith Seth-Smith
Jméno:
Given Name:
Kenneth Arthur Kenneth Arthur
Jméno v originále:
Original Name:
Kenneth Arthur Seth-Smith
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
19.10.1897 Bolney, West Sussex /
19.10.1897 Bolney, West Sussex /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.1978 Northumberland /
DD.MM.1978 Northumberland /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso a ničitel balónu 1. sv. v. se 7 sestřely [5 sražených do neřízeného pádu (sám) a 2 zničené (sdílel)], z toho 1 balón [zničen (sdílel)]
- 16. prosince 1917 byl v souboji s Maxem von Müllerem sestřelen a stal se jeho poslední 36. obětí, byl jen zraněn a podařilo se mu přistát
- english flying ace and balloon buster of WW1 with 7 claims [5 driven out of control (solo) and 2 destroyed (shared)], thereof 1 balloon [destroyed (shared)]
- on 16th December 1917 was shot down by Max von Müller and became his last 36th claim, was wounded and managed to land
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Seth-Smith-Kenneth-Arthur-t237717#657171 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Seth-Smith Seth-Smith
Jméno:
Given Name:
Kenneth Arthur Kenneth Arthur
Jméno v originále:
Original Name:
Kenneth Arthur Seth-Smith
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
24.03.1915 poručík (na zkoušku)
02.11.1915 poručík
19.04.1918 nadporučík
24.03.1915 2nd Lieutenant (on prob.)
02.11.1915 2nd Lieutenant
19.04.1918 Lieutenant
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 3. prapor, Northumberlandští střelci
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.05.1917-DD.MM.1917 70. peruť RFC (pozorovatel)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 70. peruť RFC/RAF (pilot)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1917 3rd Battalion, Northumberland Fusiliers
DD.MM.1917-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.05.1917-DD.MM.1917 No. 70 Squadron RFC (observer)
DD.MM.1917-DD.MM.1918 No. 70 Squadron RFC/RAF (pilot)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Seth-Smith-Kenneth-Arthur-t237717#657172 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more