Main Menu
User Menu

Military history website

Toruň

Toruń (Thorn)

     
Název:
Name:
Toruň
Originální název:
Original Name:
Toruń
Další názvy:
Other Names:
Thorn
Thorunia (lat.)
Torunium (lat.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Kujavsko-pomořské vojvodství
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°01'20.00"N 18°36'40.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Starotoruńskie Przedmieście
Barbarka
Bielany
Bydgoskie Przedmieście
Wrzosy
Koniuchy
Chełmińskie Przedmieście
Rybaki
Stare Miasto
Katarzynka
Mokre
Jakubskie Przedmieście
Rubinkowo
Winnica
Grębocin nad Strugą
Bielawy
Na Skarpie
Kaszczorek
Piaski
Podgórz
Glinki
Stawki
Rudak
Czerniewice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
28.12.1233
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Sakrální stavby:
Katedrála sv. Janů Křtitela a Evangelisty(Katedra św. św. Janów Chrzciciela i Ewangelisty)
Kostel pofrantiškánský Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie (Kościół pofranciszkański Wniebowzięcia NMP)
Kostel sv. Jakuba (Kościół św. Jakuba)
Kostel sv. Ducha (Kościół św. Ducha)
Kostel sv. Trojice (Kościół św. Trójcy)
Kostel sv. Štěpána (Kościół św. Szczepana)
Kostel (posádkový) sv. Kateřiny (Kościół garnizonowy św. Katarzyny)
Kaple evangelicko-augsburská (Kaplica ewangelicko-augsburska)
Kostel Povýšení Svatého Kříže (Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego) - Kaszczorek
Kostel sv. Apoštolů Petra a Pavla (Kościół pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła) - Podgórz
Kostel Prozřetelnosti Boží (Kościół pw. Opatrzności Bożej) - Rudak
Kostel Matky Boží Vítězící a sv. Jiří (Kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej i św. Jerzego) - Mokre
Kaple polskokatolická Narození Nejsvětější Panny Marie - (Kaplica polskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) - Chełmińskie Przedmieście
Kaple sv. Barbary (Kaplica pw. św. Barbary) - Barbarka
Kostel Krista Krále (Kościół pw. Chrystusa Króla) - Mokre
Kostel sv. Josefa (Kościół pw. św. Józefa) - Bielany
Kostel sv. Mikuláše (Kościół drewniany Cerkiew pw. św. Mikołaja) - Mokre


Staroměstské náměstí (Rynek Staromiejski)
Novoměstské náměstí (Rynek Nowomiejski)
Staroměstská radnice (Ratusz Staromiejski)
Pomník Mikuláše Koperníka (Pomnik Mikołaja Kopernika)
Zřícenina křižáckého hradu
Zřícenina hradu Dybów


Městské opevnění Starého Města
Městské opevnění Nového Města
Zachované brány a věže:
"Mostová" (Mostowa)
Klášterní (Klasztorna)
Námořnická (Żeglarska)
Křivá věž (Krzywa Wieża)
Monstracijní (Monstrancja)
Holubník (Gołębnik)
Jeřáb (Żuraw)
Kočičí hlava (Koci Łeb)
Strážnice (Wartownia)


Pevnost Toruň (Twierdza Toruń):
Fort I – Jan III Sobieski
Fort II – Stefan Czarniecki
Fort III – Stanisław Jabłonowski
Fort IV – Stanisław Żółkiewski
Fort V – Jan Karol Chodkiewicz
Fort VI – Jarema Wiśniowiecki
Fort VII – Tadeusz Kościuszko
Fort VIII – Kazimierz Wielki
Fort IX – Bolesław Chrobry
Fort X – Bateria Nadbrzeżna
Fort XI – Stefan Batory
Fort XII – Władysław Jagiełło
Fort XIII – Karol Kniaziewicz
Fort XIV – Józef Bem
Fort XV – Henryk Dąbrowski
Fort XVI
Fort XVII
Muzea:
Museums:
Okresní muzeum (Muzeum Okręgowe)
Staroměstká radnice (Ratusza Staromiejskiego)
Muzeum historie Toruně v domu Eskenů (Muzeum Historii Torunia v Domu Eskenów)
Muzeum Toruňského perníku (Muzeum Toruńskiego Piernika)
Dům pod Hvězdou - Muzeum umění Dálného Východu (Kamienicy pod Gwiazdą – Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu)
Dům Koperníka (Domu Kopernika)
Muzeum cestovatelů Tonyho Halika (Muzeum Podróżników im. Tony`ego Halika)
Muzeum Etnografické (Muzeum Etnograficzne)
Etnografický skansen při Starém Městě (Skansen etnograficzny przy Starym Mieście)
Oddíl muzeua v Kaszczorku - zahrada rybářsko-rolnická (oddział muzeum w Kaszczorku – Zagroda Rybacko-Rolnicza)
Muzeum veřejné dopravy Toruně (Muzeum Inżynierii Komunalnej Torunia)
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu
Univerzitní muzeum v Toruni (Muzeum Uniwersyteckie w Toruniu)
Muzeum dělostřelectva v Toruni (Muzeum Artylerii w Toruniu)
Přírodopisné muzeum v Toruni (Muzeum Przyrodnicze w Toruniu)
Muzeum motorizace v Toruni (Muzeum Motoryzacji w Toruniu)
Muzeum pancéřované fortifikace Tvrze Toruń - Baterie A.B. IV (Muzeum Fortyfikacji Pancernej Twierdzy Toruń – Bateria A.B. IV)
Fort IV Tvrze Toruň (Fort IV Twierdzy Toruń)
Diecéziální muzeum v Toruni (Muzeum Diecezjalne w Toruniu)
Dům Toruňských legend (Dom Legend Toruńskich)
Osobnosti:
Personalities:
Berendes, Heinrich
* 30.07.1881 
Böttcher, Karl
* 25.10.1889 
Hippel, Theodor von
* 19.01.1890 
- von Räsfeld, Werner
* 09.07.1891 
- Fitzlaff, Hans
* 02.09.1892 
Chill, Kurt
* 01.05.1895 
von Lewinski, Werner
* 23.09.1896 
Schönermark, Werner
* 24.03.1897 
Garski, Eugen
* 08.06.1897 
- von der Chevallerie, Bernhard
* 04.04.1902 
Drewitz, Hans-Joachim
* 14.11.1907 
Henke, Werner
* 13.05.1909 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
06.01.1918-21.01.1918
Stíhací letka 58
58th Fighter Squadron
24.08.1939-28.08.1939
4. pěší divize
4th Infantry Division
05.09.1939-05.09.1939
27. pěší divize
27th Infantry Division
06.09.1939-06.09.1939
27. pěší divize
27th Infantry Division
06.09.1939-06.09.1939
Skupina Drapella
Drapella Group
10.10.1939-15.11.1939
Velitelství náhradních jednotek VI
6th Command of Replacement Troops
15.11.1939-20.12.1939
156. divize
156th Division
DD.07.1944-DD.08.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 4
3rd Group of the 4th Bomber Wing
DD.07.1944-DD.12.1944
Meteorologická průzkumná letka 26
26th Weather Reconnaissance Squadron
DD.08.1944-DD.11.1944
1. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
1st Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
DD.08.1944-DD.01.1945
Skupina dálkového průzkumu 2
2nd Long-Range Reconnaissance Group
DD.09.1944-DD.10.1944
Bombardovací eskadra 55
55th Bomber Wing
19.01.1945-21.01.1945
10. letka Stíhací eskadry 1
10th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
11. letka Stíhací eskadry 1
11th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
12. letka Stíhací eskadry 1
12th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
9. letka Stíhací eskadry 1
9th Squadron of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
III. skupina Stíhací eskadry 1
3rd Group of the 1st Fighter Wing
19.01.1945-21.01.1945
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 1
Staff of the 3rd Group of 1st Fighter Wing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
IV. letecký sbor
IV Air Corps

1. Baza Materiałowo-Techniczna – 1. materiálně-technická základna je to jednotką stacionární logistiky, jediná svého druhu v OS RP (SZ RP), její součástí jsou:
Warsztaty techniki lotniczej - Dílny letecké techniky
12. Wojskowy Oddział Gospodarczy - 12. vojenská hospodářská jednotka gen. div. Karola Otto Kniaziewicza
Skład numer 2 - Skladiště č. 2


6. Samodzielny Oddział Geograficzny - 6. samostatná geografická jednotka


Wojskowa Komenda Transportu, delegatura w Toruniu - Vojenské dopravní velitelství, zastoupení v Toruni


Archiwum Wojskowe - Vojenský archív
Wojskowa Komenda Uzupełnień - Vojenské doplňovací velitelství
Placówka Żandarmerii Wojskowej - Stanoviště vojenské policie
Komenda garnizonu Toruń - Posádkové velitelství v Toruni
Orkiestra wojskowa - Vojenská hudba
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specializované vojenské zdravotní středisko - Samostatný veřejný ústav zdravotní péče
Muzeum Historyczno-Wojskowe - Historicko-vojenské muzeum
Parafia garnizonowa - Posádkový farní kostel sv. Kateřiny
Muzeum Wojsk Lądowych - Muzeum pozemních sil
Poligon wojskowy – Vojenská střelnice - činný dělostřelecký poligon o 12400 ha
Wojskowa Straż Pożarna - Vojenská požární ochrana


Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Dělostřelecké a zbrojní výcvikové středisko gen. Józefa Bema
Ośrodek Strzelców Wyborowych - Středisko odstřelovačů (?)
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Toru%C5%84
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541080Version : 0
the Old town hall (Ratusz Staromiejski)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541112Version : 0
the Church of the holy apostles James and Philip (Kościół Świętych Apostołów James and Philippe)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541113Version : 0
Cathedral church of st. John the Baptist and st. John the Evangelist (Bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela and św. Jana Ewangelisty)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541114Version : 0
Church of the Holy Spirit (Kościół Świętego Spirit)

Source:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541125Version : 0
Church of st. Stephen's basilica (Kościół św. Szczepana)

Source:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541126Version : 0
Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Mary the Virgin)

Source:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541127Version : 0
a Monument to Nicholas Copernicus (Pomnik Mikołaja Kopernika)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541128Version : 0
Medieval city fortifications

To this day, has preserved part of the city fortifications of the city of Torun. There are the individual fragments of the walls and then also the tower and the gate. Part of the fortifications was pobořena in 19. century, but was previously documented photographically. Out of the 12 gates of the preserved 3 - Mostow, Klasztorna and Żeglarska. Preserved are also 9 towers - Krzywa Wieża, Monstrancja, Wartownia, Żuraw, Gołębnik, the End of Łeb and 3 other unnamed.

Source:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Toruň a část jeho opevnění na rytině z roku 1500
Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Hartknoch.jpg

Toruň a část jeho opevnění na rytině z roku 1500 Zdroj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Hartknoch.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541129Version : 0
Tower Dovecote (Baszta Gołębnik)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541130Version : 0
Crooked tower (Baszta Krzywa)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541131Version : 0
Monstranční tower (Baszta Monstrancja)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541132Version : 0
Maritime gate (Brama Żeglarska)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541133Version : 0
Collegium Maximum of the University of Nicholas Copernicus (Collegium Maximum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541134Version : 0
Main post office (Poczta Główna)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541135Version : 0
Tower Cat head (Baszta End of Łeb)

Source:
pl.wikipedia.org.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541136Version : 0
Historical depictions.
Toruň - Obležení Toruně švédskými vojsky roku 1658, dílo E.J. Dahlberga z roku 1697
Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_oblezenie_1655,_akwaforta,_1697.jpg

Obležení Toruně švédskými vojsky roku 1658, dílo E.J. Dahlberga z roku 1697 Zdroj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_oblezenie_1655,_akwaforta,_1697.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Toruň - Plán Toruně roku 1641
Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Merian_1641.jpg

Plán Toruně roku 1641 Zdroj: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Torun_Merian_1641.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541137Version : 0
custodySource:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574575Version : 0
Office of the MarshallSource:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574577Version : 0
Justice ArthurSource:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574578Version : 0
Planetarium Władysław DziewulskéhoSource:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574579Version : 0
(Łuk Cezara)Source:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574580Version : 0
Kamenice (house) Under the Star (kamienica river Pod Gwiazdą)Source:
pl.wikipedia.org.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#574581Version : 0
Arsenal.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575291Version : 0
Army hospital.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575316Version : 0
Monument želežničářům.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575317Version : 0
Railway bridge.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575318Version : 0
Road bridge.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575320Version : 0
a Monument to John Paul II..
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575321Version : 0
a Monument to the fallen and murdered in the fight with hitlerovskými invaders in the years from 1939 to 1945.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575322Version : 0
to the Victims of stalinism 1939-1956.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575323Version : 0
a Monument to Josef Pilsudski.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575324Version : 0
a Monument to the Forbidden soldiers 1944-1964 (Źolnierzom wykletym 1944-1964).
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575331Version : 0
a Monument to the Polish cannoneers.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575332Version : 0
Theatre Wilama Horzycy.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575334Version : 0
a Monument to the dress rehearsal by elzbieta Zawacké.
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575335Version : 0
Bridge gate (brama Mostow).
Toruň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#575336Version : 0
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stando, prosim, toto je ceske forum, takze bych preferoval kdyby prislusne kolonky byly vyplneny cesky, ne polsky ... nemam nejmensi tuseni, co znamena napriklad "Wojskowa Komenda Uzupełnień" a ani to nehodlam hledat Smile
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541757Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Skusím ti Stando pomoct k úpravě:


1. Baza Materiałowo-Techniczna – 1. materiálně-technická základna je to jednotką stacionární logistiky, jediná svého druhu v OS RP (SZ RP), její součástí jsou:
Warsztaty techniki lotniczej - Dílny letecké techniky


12. Wojskowy Oddział Gospodarczy - 12. vojenská hospodářská jednotka im. gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza


Skład numer 2 - Skladiště č. 2


6. Samodzielny Oddział Geograficzny - 6. samostatná geografická jednotka


Wojskowa Komenda Transportu, delegatura w Toruniu - Vojenské dopravní velitelství, zastoupení v ToruniArchiwum Wojskowe - Vojenský archív
Wojskowa Komenda Uzupełnień - Vojenské doplňovací velitelství
Placówka Żandarmerii Wojskowej - Stanoviště vojenské policie
Komenda garnizonu Toruń - Posádkové velitelství v Toruni
Orkiestra wojskowa - Vojenská hudba
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Specializované vojenské zdravotní středisko - Samostatný veřejný ústav zdravotní péče
Muzeum Historyczno-Wojskowe - Historicko-vojenské muzeum
Parafia garnizonowa - Posádkový farní kostel św. Katarzyny
Muzeum Wojsk Lądowych - Muzeum pozemních sil
Poligon wojskowy – Vojenská střelnice - činný dělostřelecký poligon o 12400 ha
Wojskowa Straż Pożarna - Vojenská požární ochranaCentrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia - Dělostřelecké a zbrojní výcvikové středisko im. gen. Józefa Bema
Ośrodek Strzelców Wyborowych - Středisko odstřelovačů (?)


Pokud znáš od kdy do kdy tam ty jednotky byly, tak před každou napiš datum ve formě např. 15.03.1978-02.11.2005 nebo 26.01.2001-DD.MM.RRRR
Pokud některé datum neznáš, nebo pokud ta jednotka ještě v Toruni existuje
tak před ni napiš DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR.


Uprav si to prosím ale sám.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#541767Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Typicky Standa - upozornen na chyby v prispevku, dva roky pryc a chyby stale tam, kde byly ... Takze PROSIM o OPRAVU.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588927Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Já bych to Standovi zase tak moc nevyčítal. Jako archeolog je pořád v terénu a volný čas věnuje tvoření nových příspěvků. Ostatně se o nějakou nápravu pokusil - viz text pod tabulkou. Ale na zjištění potřebných údajů je třeba spousta času, který evidentně nemá. Nemám ho bohužel ani já a je tam možno vypsat ještě hafo jednotek np. z období 1920-1939.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588936Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Quote - stary :

Já bych to Standovi zase tak moc nevyčítal. Jako archeolog je pořád v terénu a volný čas věnuje tvoření nových příspěvků. Ostatně se o nějakou nápravu pokusil - viz text pod tabulkou. Ale na zjištění potřebných údajů je třeba spousta času, který evidentně nemá. Nemám ho bohužel ani já a je tam možno vypsat ještě hafo jednotek np. z období 1920-1939.A to ja zase ano, protoze to ma vzdy STEJNY prubeh - Standa sem vlozi nejakou kravinu, at uz obsahem, nebo formou, je upozornen, a nasleduje ignorace z jeho strany a setrvani jeho bludu na techto strankach. Jeho nekvalitni prace se tak prenasi na ostatni, a popravde, v soucasne chvili jsem temer jediny, kdo dela schvalovani vlozenych prispevku. Mam jich tu k odmoderovani temer trinact tisic. Pokud bych mel po kazdem opravovat jeho chyby, kam bych to asi dopracoval ... Toto NENI misto pro nejake lajdaceni, jsem rad za nove prispevky, ale nesmi to jit na ukor kvality prace!
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588937Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Omlouvám se - teď snad přes svátky bude víc času a opravím a doženu toho co nejvíc.


P.S. 1: jestli to nebude ani po novém roce tak prosím o virtuální kopnutí někam abych to už udělal Wink


P.S. 2: svých nectností jsem si do jisté míry vědom, na druhou stranu, je tu spousta jiných témat - taky starých jak Metuzalém, kde jsou města založena stylem "Založeno během linkování" nebo kde je sice tabulka, ale v tabulce není ani název města ...
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588968Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

postupne se to cisti, budu rad, kdyz doopravis sve prispevky, je skutecne nad lidske sily po vsech vsechny prispevky kontrolovat a upravovat, i kdyby kazda editace zabrala jen deset vterin ... sam podle notifikaci vidis, kolik Ti denne upravuju prispevku, ktere maji jen "drobne" chyby, ze je nekde nejaky preklep, chybi prolinkovani, je vyplnene CZ pole, ale ne AJ pole atd atd. To jsou drobnosti, ale porad to zabere treba minutu nez to cele ucesu. Proto se logicky snazim mit s tim co nejmene prace a zaroven mit tu co nejlepsi prispevky pro ctenare.
URL : https://www.valka.cz/Torun-t185379#588969Version : 0
MOD