Main Menu
User Menu

Military history website

RUS - S-125-2M Pečora-2M

C-125-2M Печора-2М

     
Název:
Name:
Pečora 2M
Originální název:
Original Name:
Печора-2М
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový komplex středního dosahu
Výrobce:
Producer:
OAO Oboroniteľnyje systemy, Moskva
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
5V27D
5V27DE
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
5P73-2M
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
UNK-2M
UNV-2M
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
PR-14-2M
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kol: Vooruženije PVO a RES Rossii; Moskva 2011; ISBN 978-5-904540-06-7
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-125-2M-Pecora-2M-t175924#519171Version : 0
MOD
[nadpis]Pechora 2M[/heading]

Modernizácia protilietadlových missile komplexov S-125 Pechora (exportné označenie anti-aircraft rocket complexis S-125 Neva) used for air defense dôležitých military and administratívnych objektov pre údermi lietadiel, vrtuľníkov and rakiet with a flat flight path.
Modernizácia this system, vyrábaného since 1960 allows the total zlepšenie parametrov potrebných pre fight so súčasnými prostriedkami air napadnutia, najmä vyššiu odolnosť against rušeniu and zväčšenie priestoru odpálenia rockets. Modernizácia at the same time increases the pravdepodobnosť prežitia kľúčových prvkov system in the fight - najmä skrátením time rozvinutia and zvinitia complex (to čomu slúži aj obmedzenie potrebných káblových prepojení between individual prvkami) and vzdialením riadiaceho element (kabína UNK-2M) and firing prvkov (5P73-2M) from the middle of the firing postavenia (kabína UNV-2M with anténnym systémom).

Súčasťou modernizovanmého of the system is aj improved system rádioelektronickej protection of the KRTZ-125-2M. The complex allows použitie protilietadlových rakiet 5V27D and 5V27DE.

the Individual elements (used bogies sa don't mind me líšiť depending on the želaní customer):UNK-2M - riadiaca kabína is umiestnená in kontajneri on the chassis of an expensive car MZKT-8022 (4x4) and využíva in full miere digital spracovanie signálov. In the framework of the modernizácie are replaced all systems and elements. Transfer informácii between anténnou unit and riadiacou kabínou is well digitálny prostredníctvom optical kábla and dvojicou radio datalinkov. In kontajneri (who is featured štandardizovanými úchytmi ISO, what makes its transportation ľubovoľným nosičom kontajnerov ISO) su pracoviská pre štvorčlennú service - veliteľa, operator odpálenia and 2 operátorov navedenia rakiet. Súčasťou container is ochre rfect person from another aj system exchanges údajov, the system ukladania informácií, satellite navigácia MRK-11P and trainer. Súčasťou is aj own source of electric energy and system functionality checks.


UNV-2M - zo station navedenia rakiet boli odstránené prijímacie zariadenie UV-40M and optical zameriavač 9Š38, pretty bolo upgraded 90% of the pôvodných systémov. In maximálnej miere are inštalované elements využívajúce digital spracovanie signal, including prijímača, systémov protection against interference, selekcie pohybujúcich sa cieľov, systémov calculation riadicich signálov, synchronizátora, impersonator cieľov and rakiet. pre zistenie position is used satellite navigácia MRK-11V. Pre communication with odpaľovacími zariadeniami is used káblové and radio spojenie. On zistenie cieľa in otickom mode is inštalovaný new an electro-optical dvojkanálový system UV-38 (optical and infrared channel). System, including the antennas is umiestnneý on the chassis of an expensive car MZKT-80211 (6x6) and has own source of electric energy. Rozvinutie and zvinutie antenna is secured hydraulically.

5P73-2M - odpaľovacie zariadenie pre 2 launch is umiestnené on the chassis of an expensive car MZKT-8021, pričom súčasťou vehicle is aj a generator of electric energy a pre činnosť in palebnom position and kontrolný system on preverovanie the technical condition of the charged rakiet. Odpaľovacie zariadenie ochre odpálenia rakiet allows aj ich transportation, what is the minimized time necessary to zaujatie and opustenie firing postavenia. Each vehicle is equipped with navigačným systémom (including satelitného) and pre svoju činnosť not required špeciálnu ženijnú landscaping. Electronic elements odpaľovacieho zariadenia bolo upgraded from the 95%.

5V27D - modernized the first stage of the rocket, what is dosiahnuté predĺženie-range at 32 km and stredná the rate of rockets in priestore zničenia cieľa bola increased thanks to the new fuel about 100 m/s.

PR-14-2M - nabíjací prepravník využíva podvozok costly car UraL-4320, on ktorom are prepravované 2 rockets. Nabíjací prepravník allows vlastnými forces realizovať nabitie/vybitie odpaľovacieho zariadenia 5P73-2M.


Base charaktristiky:


Diaľka zistenia cieľa:
- max. 100 km pre cieľ with efektívnou the reflective surface 2 m2 without rušenia
- 50 km pre cieľ with efektívnou reflecting flat 0.15 m2 without rušenia
- 40 km pri aktívnom interference with výkonom max. 2000 W/MHz from lietadla-rušiča vo vzdialenosti 100 km
Max. the reach with the rocket 5V27D:
- vo výške 500 m - 20 km
- vo výške 5000-20000 m - 28 km
Max. the reach with the rocket 5V27DE:
- vo výške 500 m - 22 km
- vo výške 5000-20000 m - 32 km
Height range:
- 200-20000 m
The number of odpaľovacích zariadení:
- max 8
- or pri použitií viacerých stations navedenia rakiet UNV-2M - 4 pm zariadenia on one UNV

Source: Col: Vooruženije air defense and RES Rossii; Moscow, 2011; ISBN 978-5-904540-06-7
.
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-125-2M-Pecora-2M-t175924#519170Version : 0
MOD
One zo štátov, which is to summon weaponry introduced anti-aircraft rocket complexis Pechora 2M is aj Venezuela. Pretty ordered 11 oddielov, ktorých supply sa started in júni 2011.
The day 04.02.2012 bol anti-aircraft rocket complexis are introduced on the military priehliadke in Caracase. On snímkach is self-propelled odpaľovacie zariadenie 5P73-2M (5П73-2М) on the chassis MZKT-8021 (МЗКТ-8021) and transportno-nabíjací prepravník PR-14-2M (ПР-14-2М).

Source: https://bmpd.livejournal.com/150091.html
.
RUS - S-125-2M Pečora-2M - 5P23-2M

5P23-2M

Author Website : www.fav-club.com

RUS - S-125-2M Pečora-2M - 5P23-2M

5P23-2M

Author Website : www.fav-club.com

RUS - S-125-2M Pečora-2M - PR-14-2M

PR-14-2M

Author Website : www.fav-club.com

RUS - S-125-2M Pečora-2M - PR-14-2M

PR-14-2M

Author Website : www.fav-club.com

URL : https://www.valka.cz/RUS-S-125-2M-Pecora-2M-t175924#527876Version : 0
MOD