12. tanková divize SS Hitlerjugend [1943-1945]

12th SS Tank Division Hitlerjugend
12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend
     
Název:
Name:
12. tanková divize SS Hitlerjugend 12th SS Tank Division Hitlerjugend
Originální název:
Original Name:
12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend
Datum vzniku:
Raised/Formed:
30.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Divize tankových granátníků SS Hitlerjugend SS Tank Grenadier Division Hitlerjugend
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
30.10.1943-DD.05.1944 Skupina armád D
DD.05.1944-DD.06.1944 Vrchní velitelství branné moci
DD.06.1944-DD.07.1944 I. tankový sbor SS Leibstandarte
DD.07.1944-DD.08.1944 LXXXVI. armádní sbor
DD.08.1944-DD.09.1944 LXXX. armádní sbor
DD.09.1944-DD.10.1944 I. tankový sbor SS Leibstandarte
DD.10.1944-DD.11.1944 LXVI. armádní sbor
DD.11.1944-DD.12.1944 Velitelství záložního vojska
DD.12.1944-DD.01.1945 6. tanková armáda
DD.01.1945-DD.02.1945 5. tanková armáda
DD.02.1945-DD.03.1945 IV. tankový sbor SS
DD.03.1945-DD.04.1945 Skupina armád Jih
DD.04.1945-DD.05.1945 I. tankový sbor SS Leibstandarte
DD.05.1945-08.05.1945 6. tanková armáda SS
30.10.1943-DD.05.1944 Army Group D
DD.05.1944-DD.06.1944 Supreme Command of the Armed Forces
DD.06.1944-DD.07.1944 I SS Tank Corps Leibstandarte
DD.07.1944-DD.08.1944 LXXXVI Army Corps
DD.08.1944-DD.09.1944 LXXX Army Corps
DD.09.1944-DD.10.1944 I SS Tank Corps Leibstandarte
DD.10.1944-DD.11.1944 LXVI Army Corps
DD.11.1944-DD.12.1944 Replacement Army Command
DD.12.1944-DD.01.1945 6th Tank Army
DD.01.1945-DD.02.1945 5th Tank Army
DD.02.1945-DD.03.1945 IV SS Tank Corps
DD.03.1945-DD.04.1945 Army Group South
DD.04.1945-DD.05.1945 I SS Tank Corps Leibstandarte
DD.05.1945-08.05.1945 6th SS Tank Army
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
30.10.1943-14.06.1944 Witt, Fritz (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
14.06.1944-06.09.1944 Meyer, Kurt (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
06.09.1944-24.10.1944 Meyer, Hubert (SS Obersturmbannführer)
24.10.1944-13.11.1944 Krämer, Fritz (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
13.11.1944-08.05.1945 Kraas, Hugo Gottfried (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
30.10.1943-08.05.1945 Divizní jednotky SS 12 Hitlerjugend
30.10.1943-08.05.1945 SS Division Units 12 Hitlerjugend
Čestný název:
Honorary Name:
30.10.1943-08.05.1945 Hitlerjugend (Hitlerjugend)
30.10.1943-08.05.1945 Hitlerjugend (Hitlerjugend)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#468411 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#3439 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

STRUKTURA DIVIZE:


SS-Panzergrenadier Regiment 25
SS-Panzergrenadier Regiment 26
SS-Panzer Regiment 12
SS-Panzer Artillerie Regiment 12
SS-Kradschutzen-Regiment 12
SS-Aufklarung-Abteilung 12
SS-Kradschutzen-Regiment 12
SS-Panzerjäger-Abteilung 12
SS-Werfer-Abteilung 12
SS-Flak-Abteilung 12
SS-Pioneer-Abteilung 12
SS-Panzer-Nachrichten-Abteilung 12
SS-Instandsetzungs 12
SS-Nachschub Truppen 12
SS-Wirtschafts Battalion 12
SS-Fuhrerbewerber Lehrgange
SS-Kriegsberichter-Zug (mot) 12
SS-Feldgendarmerie-Kompanie/Trupp 12
SS-Feldpostamt (mot) 12
SS-Sanitäts-Abteilung 12
SS-Werfer-Abteilung 12
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#3437 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

BOJOVÁ SÍLA: (počet mužů)


prosinec 1943: 21.482
červen 1944: 17.858
prosinec 1944: 19.657
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#3438 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zajímavost: 12. tanková divize SS Hitlerjugend byla prvni jednotkou na Zapadni frontě vyzbrojenou tanky Pz.Kpfw. V Ausf. D Panther a Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther, se kterou setkala se spojenci.


zdroj: vlastní databáze ...
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#3468 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

HISTORIE:Kořeny 12. tankové divize SS Hitlerjugend je možné vystopovat až na přelom konce roku 1942 a začátku roku 1943. S nápadem vytvořit divizi Hitlerjugend nejspíše jako první přišel Gruppenführer Gottlob Berger na základě Hitlerova podnětu někdy v lednu 1943. Jeho nápad vyžadoval odvod všech příslušníků Hitlerjugend narozených v roce 1926 a vytvořit z nich bojovou jednotku "Hitlerovy mládeže". Hitlerovi se tento návrh líbil a nařídil Bergerovi, aby zahájil formování této divize.
Oficiální rozkaz byl vydán 10. února 1943. Berger, jelikož se domníval, že zformování divize Hitlerjugend byla jeho vlastní myšlenka, navrhnul sebe na post prvního velitele divize Hitlerjugend. K jeho velkému zklamání Heinrich Himmler o týden později Bergerovu kandidatůru zamítl a tuto funkci svěřil Oberführerovi Fritzovi Wittovi, zakládajícímu příslušníkovi divize.


V dubnu 1943 Hitler schválil řadu dokumentů umožňujících zformování Divize tankových granátníků SS Hitlerjugend.
Jeden z dokumentů obsahoval podmínky pro přijetí do této divize:
- minimální výška 170cm (požadována pro pěšáky),
- minimální výška 168cm (požadována pro tankisty, dělostřelce a další jednotky)
- všichni rekruti měli projít úvodním 6 týdenním WEL výcvikovým táborem.


V květnu 1943 se hlásila první skupina 8.000 dobrovolníků pro divizi ve WEL táboře. Zajímavostí je, že z 8.000 dobrovolníků z řad Hitlerjugend bylo 6.000 posláno do WEL tábora a 2,000 bylo nařízeno nastoupit do pokročilého nebo speciálního vojenského výcvikového tábora. Protože vedoucí výcviku nebyli schopni dodržet plánovanou dobu výcviku, pravděpodobně v důsledku na ně vyvíjeného tlaku na zformování divize v co nejkratší době, byla doba výcviku zkrácena o dva týdny. Dne 1. července 1943 bylo z výcviku vyřazeno prvních 8.000 rekrutů, kteří byli nyní připraveni zařadit se do řad nově vznikající divize Hitlerjugend. V ten samý den zahájila výcvik další skupina rekrutů čítající rovněž 8.000 chlapců. 1. září 1943 bylo 16.000 rekrutů "Hitlerovy mládeže" zařazeno na seznam příslušníků nově zformované divize.


V rozkazu datovaného k 24. červnu 1943 bylo zpočátku rozhodnuto, že divize bude zformována jako SS-Panzergrenadier-Division Hitlerjugend. Ale rozkazem z 30. října 1943 bylo vyžádáno, aby byla přeorganizována na normální tankovou divizi - 12. SS-Panzer-Divison Hitlerjugend.


Rok 1943 byl kritickým rokem jak pro celé Německo, tak i pro válečné operace německé armády. Byl to rok, kdy Německo utrpělo obrovské vojenské ztráty, zejména na vojácích, a které nemohli být dlouhodobě ignorovány. V lednu 1943 obklíčená 6. armáda generála Friedricha Pauluse u Stalingradu ztratila statisíce vojáků. V ten samý měsíc americký prezident Franklin Delano Roosevelt a britský ministerský předseda Winston Spencer Churchill na konferenci v Kasablance prohlásili, že budou akceptovat pouze bezpodmínečnou kapitulaci Německa (stejně tak Itálie a Japonska). Toto prohlášení vyvolalo v Německu a v řadách NSDAP velmi silnou reakci - "Musíme vyhrát válku, bez ohledu na to, jakým způsobem".


V květnu 1943 byly ze Severní Afriky evakuovány poslední zbytky slavného Deutsches Afrika-Korps. V červnu 1943 německá armáda byla poražena v Bitvě u Kurska, kde rovněž ztratila velký počet vojáků, stejně jako vojenské techniky. Itálie byla na pokraji kapitulace, spojenecké jednotky se vylodily na Sicílii a následně byly připraveny postupovat napříč Itálií. Výsledkem všech těchto událostí se stal značný nedostatek divizí na všech frontách. Stávající a doposud přežívající divize potřebovaly značný počet rekrutů na doplnění jejich bojové síly. Odkud však živou sílu získat?


Krátce poté, co Josef Goebbels ve svém projevu v lednu 1944 v Berlíně vyhlásil "Totální válku" (jako reakci na konferenci v Kasablance), zahájilo Německo nový náborový program pro svou armádu. Tento program byl zaměřen na skupinu potenciálních vojáků, kteří zůstávaly dlouhou dobu nevyužiti - členy Hitlerjugend. To byl značný zdroj bojeschopných jedinců, kteří byli psychicky vyspělí a byli ochotni se obětovat v zájmu nacionalistické ideologie. Byli poslušní až do naprostého konce a ochotni zaslepeně obětovat svůj život za Vůdce.


Všechny tyto skutečnosti, s prvotním návrhem na vytvoření divize složené z příslušníků Hitlerjugend, a s potřebou dalších jednotek na frontě vedly zahájení rychlé organizace a výcviku divize. Papírově bylo Německo schopno do konce roku 1943 zformovat a na frontě nasadit postupně několik bojových divizí. A proto, tak rychle jak jen to bylo možné za stávající válečné situace, byly ve výcvikovém táboře SS v Beverloo v Belgii zformovány nové jednotky tankových granátníků SS pro divizi Hitlerjugend.


Jedna věc však byla posadit mladé a nezkušené kluky ve věku 17 až 18 let do tanků a nebo je obléct do uniforem tankových granátníků, a druhá ihned je poté poslat proti nepříteli na frontu. Byla zde však další podstatná věc, a to umožnit jim získat odpovídající bojové a technické zkušenosti nezbytné pro jejich nasazení, aby měli alespoň nějakou šanci na úspěch.
K zajištění co největší šance na úspěch mělo být dosaženo vhodným promícháním ostřílených veteránů, z nichž řada z nich měla již zkušenosti z těžkých bojů na Východní frontě, s mladými rekruty z Hitlerjugend. Řada z těchto zkušených jedinců přišla od Divize tankových granátníků SS Leibstandarte SS Adolf Hitler zreorganizované na 1. tankovou divizi SS Leibstandarte Adolf Hitler, a to je také důvodem, proč řada z příslušníků tankových granátníků v počátečním období nosila na svých uniformách pásku s nápisem "LSSAH". Menší procento důstojníků Wehrmachtu, kteří byli dříve členy Hitlerjugend, bylo rovněž přesunuto k nově se formující divizi SS. Řada nižších funkcí byla obsazena členy Hitlerjugend, kteří před válkou a krátce po zahájení války v řadách "Hitlerovy mládeže" získali dobré hodnocení za velení a vojenský výcvik.


První velitel divize se stal SS-Oberführer Fritz Witt, který, když mu byla svěřena tato pozice, byl obzvláště mladým pro velení divize. Bylo mu pouhých 34 let. Je zajímavé uvést, že během tvrdého výcviku v Berveloo v Belgii byla řada výcvikových pravidel a postupů upravena. Tvrdými boji z Východní fronty ostřílení veteráni Waffen-SS a Wehrmachtu učily nezkušené mladíky z Hitlerjugend vše co jim umožňovala omezená doba výcviku, aby měli co největší šanci na přežití v boji. Formality a dril na cvičišti byly nahrazeny lekcemi praktického boje. Výsledkem byla vysoká bojová morálka na všech úrovních divize.


Poté co bylo v létě 1943 ukončeno období výcviku, vypadalo to, že jsou všichni příslušníci divize připraveni pro nasazení do bojů na Západní frontě, jejíž otevření se očekávalo. Krátce před 6. červnem 1944 se divize přesunula ze svého výcvikového tábora v Beverloo do města Hasslet (rovněž v Belgii). Zde byla divize držena jako záloha pro odražení očekávané spojenecké invaze do Francie.


Časně ráno 6. června 1944 se spojenecké síly v rámci Operace Overlord vylodily v Normandii a Západní fronta se stala skutečností. Jak na straně Spojenců, tak na straně Němců byl velký zmatek. Ve 14:30 6. června 1944 dostala 12. tanková divize SS Hitlerjugend rozkaz vyrazit směrem na Caen, které se nacházelo blízko hranice pláží "Juno" a "Sword", kde se vylodily britské a kanadské jednotky. Jakmile však divize dorazila do této oblasti, ocitla se pod těžkými a neustávajícími útoky spojeneckého letectva. Výsledkem těchto útoků bylo, že divize nebyla až do 22:00 zaujmout své výchozí pozice pro útok.


Přes fanatický odpor, houževnatost a odhodlání položit v boji život, nemohla divize delší dobu ignorovat těžké ztráty, které v boji utrpěla. Při prvním kontaktu s Kanaďany se příslušníkům divize podařilo zničit 26 kanadských tanků za ztrátu 6 vojáků. Přestože příslušníci Hitlerjugend bojovali s vysokým odhodláním a dravostí, dlouhodobé šance na úspěch byly proti nim a neustále se snižovaly jak spojenecká vojska na předmostí nabývala na síle. Za méně než měsíc intenzivních bojů, ztratila divize přes 60% své bojové síly, z čehož 20% mužů bylo zabito a zbývajících 40% bylo zraněno a nebo nezvěstných. Velitel divize Fritz Witt zahynul, když palba z britských lodí rozmístěných u pobřeží zasáhla jeho velitelské stanoviště. Novým velitelem se stal Kurt "Panzermeyer" Meyer, kterému v té době bylo pouhých 33 let a stal se tak nejmladším velitelem divize v celé německé armádě.


Poté co britské a kanadské jednotky osvobodily Caen, byla 12. tanková divize SS Hitlerjugend, jako jedna ze 24 jednotek, obklíčena ve Falaiské kapse. V té době divize obdržela rozkaz držet německé pozice na severním cípu kapsy, aby umožnily obklíčeným jednotkám uniknout z obklíčení. Zbytky divize společně s asi 20.000 německými vojáky se podařilo uniknout z obklíčení, ale dalších 50.000 německých vojáků zůstalo v kapse a vzdalo se Spojencům. Bitva o Normandii byla ztracena.


V září 1944 zbývalo z původního stavu divize pouze 1.500-3.500 mužů/chlapců. V Normandii a ve Falaiské kapse ztratili přes 9.000 svých kamarádů. Po úniku z Falaiské kapsy neměla divize již téměř žádné tanky, stejně jako většinu těžkých zbraní a výstroje.
V prosinci byla divize reorganizována a byla nasazena do bojů během ofenzívy v Ardenách. Poté byla divize odeslána do Maďarska, kde se měla zapojit do bojů vedoucích ke znovu obsazení Budapešti.


8.května se přibližně 10.000 přeživších příslušníků 12. tankové divize SS Hitlerjugend poblíž Ennsu v Rakousku vzdalo americké 65. pěší divizi. Poslední tank náležející divizi se vzdal Američanům téhož dne.upravil (gramatika + linky): FiBe (2013-JAN-30)
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#3668 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Střetnutí na Západní frontě:


12. SS divize a 51. Highlander Division se střetly poprvé u Cheux a St.Manvieu. Tento prostor bránil 12.ženijní prapor, Skoti se propracovali do obou vesnic ale dostali děsivě napráskáno....,situaci vyřešila 2.TAF ,která zpřeobracela bombami vesnice na padrť.


Pak už nebylo co bránit...
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#5405 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kampfgruppen 12. SS-Panzer-Division HitlerjugendKrause Kampfgruppe (13.-16.srpna 1944)
I./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Krause)
Divisionsbegleitkompanie (Ostuf.Guntrum)
Two Tigers of Heavy SS-Panzer Abteilung 102
With two 7.5cm anti-tank guns
The waldmuller Kampfgruppe was incorporated into the Kampfgruppe Krause on August 13, 1944 with the following strength:


20 armored fighting vehicles
1 zug of panzergrenadiers in SPW
1 armored reconnaissance section
300 dismounted panzergrenaiders
1 8.8mm flak battery with 9 guns
1 37mm self-propelled flak battery
1 20mm self-propelled flak battery (14./Pz.Gre.Rgt.26 under Hstuf.Stolze)
3 batteries of heavy field howitzers
1 battery of 10cm gunsMeyer Kampfgruppe (8.-9.června 1944)


(Staf.K.Meyer)
1./Rgt.12 (Hstuf.Berlin)
4./Rgt.12 (Hstuf.Pfeiffer)
15.(Aufkl)/Gre.Rgt.25 (Hstuf.von Buttner)
2.Bttr., Art.Rgt.12 (Ostuf.Timmerbeil)


Kampfgruppe Milius (3.-4.září 1944)


Three weak battalions of 150-200 men each
Two pionier zugs
One Wespe (light self-propelled field howitzer)
One mixed battery of three light field howitzers, 2 heavy field howitzers and 200 shells
Ten rocket launchers with 251 rounds of ammunition
One 7.5cm PaK
One 8.8cm flak anti-tank gunKampfgruppe Mohnke (20.-25.srpna 1944)


Parts of Feldersatzbattalion 12
Parts of Panzerregiment 12
I./Pz.Gre.Rgt.25 (Stubaf.Waldmuller)
II./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Siebken)


Aufklärungs Olboeter (2.srpna 1944)
(attached to the II.SS-Pz.Korp)


2./Rgt.12 (Ostuf.Gaede)
9./Pz-Gre.Rgt.26 (Oblt.Gobel)
1.Bttr., Art.Rgt.12 (Hstuf.Gille)
2 armored reccon squads from 1./SS-Aufklärungs-Abteilung "LSSAH"


Kampfgruppe Olboeter (17.srpna 1944)


III./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Olboeter)
Divisionsbegleitkompanie (Ostuf.Guntrum)
2 Tigers, 2 Panthers, 5 Flakpanzers and 2 assault guns


Waldmuller Kampfgruppe (8.srpna 1944)


Panzerabteilung with 39 Pz.IV's
One company of Heavy Panzer-Abteilung 101 with 10 Tigers
1./Pz.Jgr.Abt.12 (Ostuf.Hurdlebrink)
One Panzergrenadier Battalion


Divisionsbegleitkompanie (Ostuf.Guntrum)


Reinforcements:


I./Pz.Rgt.12 (Stubaf.Jurgensen)
II./Pz.Rgt.12 (Stubaf.Prinz)


Wünsche Kampfgruppe (25.června 1944)


I./Pz.Rgt.12 (Stubaf.Jurgensen) with three companies
Units of III./Pz.Rgt.26
Panzeraufklarungsabteilung 12 under Stubaf.Bremer with 3 kompanie (Ostuf.Keue); 4 kompanie (Ostuf.Beiersdorf KIA 26.6.44); 5 kompanie (Hstuf.v Reitzenstein)


Wünsche Kampfgruppe (16.července 1944)


Staff of Panzerregiment 12
One mixed Panzerabteilung, Staff of I./Pz.Rgt.12 with 18 PzIV
I./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Krause)
III./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Olboeter)
One battery of light self-propelled field howitzers of I./Art.Rgt.12, (abteilung commander Stubaf.Urbanitz)
1./Pz.Jgr.Abt.12 (Ostuf.Hurdlebrink) equipped with Jagdpanzer IV with 7.5cm PaK 39/L48


Wünsche Kampfgruppe (23.července 1944)


Reserve for the I.SS-Pz.Korps with 61 Panthers, 4 PzIV and 19 Tigers
Staff of Panzerregiment 12
I./Pz.Rgt.12 (Stubaf.Jurgensen)
III./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Olboeter)
I./Pz.Rgt.1 "LSSAH" (Stubaf.Kuhlmann)
Schwere SS Panzer Abteilung 101 (Ostubaf.Westernhagen)


Wünsche Kampfgruppe (7.-8.srpna 1944)


Staff of Panzerregiment 12
Staff of I./Pz.Rgt.12, with three companies
I./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Krause)
III./Pz.Gre.Rgt.26 (Stubaf.Olboeter)
III./Art.Rgt.12 (Stubaf.Bartling) (reinforcement)
One company of Heavy Panzerabteilung 101
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#39282 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Operace
Belgie
červen 1943 - březen 1944
Francie
březen 1944 - září 1944
Belgie, Německo
září 1944 - prosinec 1944
Ardeny
prosinec 1944 – leden 1945
Německo
leden 1945 - únor 1945
Maďarsko, Rakousko
leden 1945 – květen 1945
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#101188 Version : 0
     
DATUM
SBOR
ARMÁDA
SKUPINA ARMÁD
OBLAST NASAZENÍ
8. 1943 - 4. 1944
formovanie

D
Antverpy (Belgicko)
5. 1944
záloha

OKW
Évreux (Francúzsko)
6. 1944
I. SS
7. Armee
B
Évreux
7. 1944
LXXXVI.
Pz. gruppe West
B
Normandia
8. 1944
LXXX.
1. Armee
B
rieka Loira
9. 1944 (bojová skupina)
I. SS
7. Armee
B
oblasť Eifel
10. 1944 (zvyšky divízie)
LXVI.
7. Armee
B
oblasť Eifel
11. 1944
obnova divizie

veliteľstvo záloh - BdE
Brémy (Nemecko)
12. 1944
záloha
6. Pz. Armee
Ob. West
oblasť Eifel
1. 1945
záloha
5. Pz. Armee
B
oblasť Ardennes
2. 1945
Feldherrnhalle
8. Armee
Süd
Maďarsko
3. 1945
záloha

Süd
Maďarsko
4. 1945
I. SS
6. Pz. Armee
Süd
Maďarsko
5. 1945
záloha
6. Pz. Armee
Ostmark
Rakúsko
URL : https://www.valka.cz/12-tankova-divize-SS-Hitlerjugend-1943-1945-t642#340709 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more