Spencer-Churchill, Winston Leonard

Winston Leonard Spencer-Churchill
     
Příjmení:
Surname:
Spencer-Churchill Spencer-Churchill
Jméno:
Given Name:
Winston Leonard Winston Leonard
Jméno v originále:
Original Name:
Winston Leonard Spencer-Churchill
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Lieutenant Colonel
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
baron Baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
30.11.1874 Woodstock (Blenheim Palace) /
30.11.1874 Woodstock (Blenheim Palace) /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.01.1965 Londýn
24.01.1965 London
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Premiér Spojeného království
První lord Admirality (ministr námořnictva)
Prime Minister of the United Kingdom
First Lord of the Admiralty
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
laureát Nobelovy ceny za literaturu Laureate of the Nobel Prize in Literature
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://cs.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#498254 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Spencer-Churchill Spencer-Churchill
Jméno:
Given Name:
Winston Leonard Winston Leonard
Jméno v originále:
Original Name:
Winston Leonard Spencer-Churchill
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.1888-DD.MM.1893 Harrow School
DD.MM.1888-DD.MM.1893 Harrow School
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1893-DD.MM.1894 Královská vojenská akademie, Sandhurst
DD.MM.1893-DD.MM.1894 Royal Military Academy, Sandhurst
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR důstojnický kadet
DD.02.1895 druhý poručík
DD.01.1900 poručík
DD.MM.RRRR major
DD.01.1916 podplukovník (dočasně)
16.05.1916 major
DD.MM.RRRR Officer Cadet
DD.02.1895 Second Lieutenant
DD.01.1900 Lieutenant
DD.MM.RRRR Major
DD.01.1916 Lieutenant Colonel (temporary)
16.05.1916 Major
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- HMS Churchill (I 45)
- HMS Churchill (S46)
- USS Winston S. Churchill (DDG-81)
- HMS Churchill (I 45)
- HMS Churchill (S46)
- USS Winston S. Churchill (DDG-81)
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#498255 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Winston Spencer Churchill


(1874 - 1965)Winston Spencer Churchill sa narodil 30.11.1874 v starej aristokratickej rodine, ktorá svojho času sídlila na Blenheimskom zámku. Bol svojhlavým géniom, ktorý ako prvý muž Veľkej Británie zohral v druhej svetovej vojne kľúčovú úlohu pri porážke fašizmu. Bol nadšeným maliarom amatérom, autorom mnohých historických kníh, no hlavne skvelým politikom, ktorý si počas druhej svetovej vojny získal celú Britániu. Jeho otec vojvoda z Marlborough Randolph Churchill zastával dôležité politické postavenia. Winston Churchill síce dvakrát nespravil prijímacie skúšky na vojenskú akadémiu v Sunhurste, ale v roku 1894 nakoniec túto skúšku úspešne absolvoval a stal sa tak dôstojníkom jazdectva. Rozhodoval sa medzi vojenskou kariérou a povolaním vojenského dopisovateľa. Vo funkcii vojenského dopisovateľa už pôsobil na Kube (1895), v Indii (1897) a v Južnej Afrike (1899-1900). V roku 1899 padol do zajatia počas vojny s Búrmi v Južnej Afrike, no podarilo sa mu z neho újsť. Po prvom neúspešnom pokuse bol ako 25 ročný konzervatívnou stranou zvolený za poslanca do snemovne (1900), avšak roku 1904 sa pridal na stranu liberálou. Pôsobil ako štátny podtajomník pre kolónie (1905-1908), minister vnútra (1910-1911) a prvý lord Admirality od roku 1911. Vzhľadom na nešťastnú udalosť v Dardanelách, keď sa pokúsil krvavú patovú situáciu na západnom fronte vyriešiť útokom na Turecko, musel však na túto funkciu v novembri 1915 rezignovať. Potom sa zúčastnil bojov vo Francúzsku. Neskôr zastával ďalšie politické posty. V rokoch 1917-1919 posôbil ako minister vyzbrojovania, v roku 1919 ako minister vojny, v rokoch 1919-1921 ako štátny tajomník pre vojnu a letectvo a v rokoch 1921-1922 bol ministrom kolónií. Potom na dva roky opustil politický život a písal históriu prvej svetovej vojny. Toto dielo však dokončil až v roku 1931. Do parlamentu sa vrátil v roku 1924 ako člen konzervatívnej strany a stal sa ministrom financií. V tejto funkcie pôsobil až do roku 1929. Po porážke konzervatívnej strany pracoval ako rektor Aberdeenskej (1929) a neskôr Britolskej univerzity. Počas tohto obdobia vydal niekoľko autobiografických a historických diel. Ako nový člen parlamentu bol medzi prvými, ktorí vyjadrili vážne obavy z Hitlerovho nástupu k moci, avšak ako radikálny antikomunista zároveň prejavoval náklonnosť k Talianskemu fašizmu. Ostro kritizoval Chamberlaina pre jeho slabosť voči nacizmu, ale podvolil sa, že ako prvý lord Admirality vstúpil do vojnového kabinetu ustanoveného 5.11. 1939. Po Chamberlainovom odstúpení bol ako 66 ročný vymenovaný za ministerského predsedu a ujal sa riadenia obrany. Túto funkciu zastával celú vojnu, ktorú viedol ako po vojenskej, tak i po politickej stránke. Usiloval sa o americkú podporu a po vstupe Spojených štátov amerických do vojny (1941) presadzoval najužšiu spoluprácu medzi oboma krajinami, čo zohralo rozhodujúcu úlohu vo vedení vojny. Dňa 8. 5. 1945 oznámil Churchill na Downing Street 10 ľudu veľké víťazstvo Británie, no v Júli 1945, len niekoľko dní pred kapituláciou Japonska, vo všeobecných voľbách porazený. Na poste ministerského predsedu ho vystriedal Clement Richard Atlee. V nasledujúcich rokoch bojoval proti komunistickému nebezpečenstvu, za Severoatlantickú alianciu a za zjednocovanie Európy. Keď v Apríli 1945 odišiel na dôchodok predal úrad svojmu chránencovi Anthonymu Edenovi. K moci sa dostal opäť v Októbri 1951. Po druhej svetovej vojne dostal obdržal v roku 1953 Nobelovu cenu za literatúru, a potom ešte vydal Dejiny anglicky hovoriacich národov (1956-1958). Churchill bol známy aj cigarami, gestom „V“ (victory) a vtipnými, ale často drsnými bonmotmi. Keď ho na chodbe Dolnej snemovne stretla obávaná labouristická poslankyňa Bessie Braddocková a vyčítala mu: „Winston, ste opitý!“, Churchill údajne odpovedal: „Áno, ale vy ste škaredá, a ja budem zajtra triezvy.“ Sir Winston Spencer Churchill je považovaný vo Veľkej Británii za najvýraznejšiu osobnosť všetkých čias.
24. 1. 1965 vo veku 90 rokov zomrel, ranila ho mŕtvica.
URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#28915 Version : 0
Winston Churchill (right) and Joseph Vissarionovich Stalin joke during a break in negotiations at Yalta, USSR, February 1945. Pictured far left is Soviet diplomat and also Stalin's personal interpreter Vladimir Nikolayevich Pavlov (Владимир Николаевич Павлов).

Note that Stalin, despite the many decorations he was awarded, wore only one decoration on his uniform, which was also the one he valued most - the Sickle and Hammer Gold Medal, which was awarded in addition to the Hero of Socialist Labor title.

histomil.com
https://story.d3.ru/skromnyi-stalin-468798/

URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#538907 Version : 0
Expozícia in rodnom dome - Blenheim Palace.

Own photo.
Spencer-Churchill, Winston Leonard - Dekrét k udeleniu čestného občianstva USA podpśané JFK

Dekrét k udeleniu čestného občianstva USA podpśané JFK
URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#596535 Version : 0
.
URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#598949 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#736767 Version : 0
Sir Winston Churchill looks out his window to the cameras on his 90th birthday; 30th November, 1964.

The man who saved the free world. pic.twitter.com/etNdaTzLj2
— Andreas Koureas 🇬🇧 (@AndreasKoureas_) June 1, 2024
URL : https://www.valka.cz/Spencer-Churchill-Winston-Leonard-t9500#757820 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more