28. dobrovolnická granátnická divize SS Wallonien [1944-1945]

28th SS Volunteers Grenadier Division Wallonien / 28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien
     
Název:
Name:
28. dobrovolnická granátnická divize SS Wallonien 28th SS Volunteers Grenadier Division Wallonien
Originální název:
Original Name:
28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.10.1944
Předchůdce:
Predecessor:
5. dobrovolnická útočná brigáda SS Valonsko 5th SS Volunteers Assault Brigade Wallonia
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.10.1944-DD.02.1945 ?
DD.02.1945-DD.03.1945 XXXIX. tankový sbor
DD.03.1945-DD.04.1945 III. tankový sbor SS (germánský)
DD.04.1945-08.05.1945 3. tanková armáda
19.10.1944-DD.02.1945 ?
DD.02.1945-DD.03.1945 XXXIX Tank Corps
DD.03.1945-DD.04.1945 III SS Tank Corps (Germanic)
DD.04.1945-08.05.1945 3rd Tank Army
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
19.10.1944-08.05.1945 Degrelle, Leon (SS Oberführer)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( ? )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
19.10.1944-08.05.1945 Divizní jednotky SS 28
19.10.1944-08.05.1945 SS Division Units 28
Čestný název:
Honorary Name:
19.10.1944-08.05.1945 Wallonien (Valonsko)
19.10.1944-08.05.1945 Wallonien (Wallonia)
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#469899 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division Wallonien
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#2585 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

STRUKTURA:


SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 69
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 70
SS-Freiwilligen Grenadier Regiment 71
Panzerjäger Kompanie
Spanische-Freiwilligen-Kompanie der SS 101? (02/45)
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#830 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

původně 373. pěší prapor WH. jako součást 66. pěší divize.
na levém rameni šítek s belgickou trikolorou a nápisem "Wallonie". Prsní prapor legie zdobil znak rexistů - Burgundský kříž.
na frontě od února 1942 do dubna 1942 - dvoutřetinové ztráty, 33 Valonů obdrželo železný kříž.
po doplnění a výcviku znovu na froně jako součást 97. bavorské divize na Kavkazké frontě. do jara 1943


počátkem června 1943 převeleny do nově vzniklé úderné brigády SS "Walonien" (SS Sturmbrigade Wallonien).
součástí brigády finský prapor a asi stovka francouzů.
v listopadu odjezd na frontu u Dněstru jako součást divize Wiking.
obklíčena u Čerkas - probila se ven za to dostal Degrelle Rytířský kříž. reorganizace a v červnu 44 odjezd na frontu u Narvy .


v říjnu přeměna va Dobrovolnickou granátnickou divizi SS "Wallonien" (28. SS Frewilligen Grenadierdivision Wallonien).
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#1325 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

článek k belgickému veliteli viz. www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#22342 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Po okupaci Belgie nenakládali Němci se vším obyvatelstvem stejně.Více sympatizovali s vlámskou polovinou,neboť Vlámy považovali za Germány a tedy za vhodné pro službu ve Waffen-SS,kdežto Valoni se museli spojit,jen s mžností posílit řady wehrmachtu.
V Belgii tenkrát existovala pravicově zaměřená,převážně katolická,nacionalistická pollitická organizace zvaná Rexist.Jejím charizmatickým vůdcem byl Léon Degrelle.Samozřejmě,že roku 1941 Degrelle spolu se svými politickými stoupenci zastával německé myšlenky útoku na Sověty a když Němci zahájili náborovou kampaň na "křížovou výpravu proti bolševismu",setkali se v řadách Rexistů s nadšeným ohlasem.Přes tisíc Valonů přišlo s přihláškou téměř ihned.Nechyběl mezi nimi ani sám Degrelle.Němci se zaradovali,že získali tak významnou osobnost politického života a nabídli mu zařazení důstojníka valonské dobrovolnické jednotky.Degrelle tuto nabídku odmítl,neboť,jak pravil,dosud neprodělal žádný vojenský výcvik a raději by nasbíral první zkušenosti jako řadový voják.
V srpnu 1941 dobrovolníci odešli do Polska,kde měli prodělat vojenský výcvik.Jednotka se stala bojovým útvarem wehrmachtu jako 373.pěší prapor a dříve než odešla v únoru 1942 na frontu,získávala zkušenosti v potyčkách s partyzány.Během tohoto období Degrelle prokázal že je hoden důvěry,kterou v něho Němci vkládali,neboť získal Železný kříž druhé i první třídy a v květnu 1942 byl povýšen do důstojnické hodnosti.
Valonští dobrovolníci se pak přesunuli na frontu,kde se zúčastnili těžkých bojů na Donu a v oblasti Kavkazu,v nichž utrpěli těžké ztráty.Aby bylo možno doplnit stavy dalšími dobrovolníky,bylo třeba snížit dolní a zvýšit horní věkovou hranici uchazečů.V květnu 1943 jednotka čítala přibližně 1600 mužů.
Nyní Himmler upřel svůj zrak na Valony.V boji se přece osvědčili,proč by tedy nemohli do Waffen-SS?Do řad SS je přijal v červnu 1943 jako SS Sturmbrigade Wallonien a koncem téhož roku začlenil k divizi Wiking operující na jižním úseku fronty.V lednu 1944 se valonská brigáda octla ve vřavě boje a sice v bitvě o čerkasskou kapsu,kde hrozilo nebezpečí odříznutí a beznadějného zničení asi 60 000 německých vojáků.Blokádu se prolomit podařilo,avšak akce byla,co do ztrát velice nákladná-Valoni z ní vyšli s pouhými 632 muži,zato však s o to větší slávou.Při této příležitosti byl 20.února 1944 Degrelle,který to dotáhl už na SS-Hauptsturmführera,dekorován Rytířským křížem Železného kříže za statečnost v boji.Na dalším rozkvětu brigády měl zájem sám Hitler.Degrelle se totiž stal jedním z jeho osobních favoritů.
Brigáda byla stažena z fronty,aby se přeskupila,avšak brzy nato musela uhánět zpátky na linie,neboť situace na východní frontě se závratnou rychlostí zhoršovala.V červenci 1944 se dosud přežívající složky brigády Wallonien zapojily do bitvu o Narvu,kde opět utrpěli těžké ztráty.
Po stažení z fronty k odpočinku a přeskupení byla brigáda na podzim 1944 povýšena na divizy.Tehdy Hitler Degrella opět osobně dekoroval,tentokrát mu k Rytířskému kříži přišpendlil dubové ratolestia na hruď připjal zlatou Sponu za boj zblízka,kterou dostávali udatní vojáci za 75 dnů boje muže proti muži.O divizi šlo jen papírově,protože jednotka svým početním stavem velikosti divize nikdy nedosáhla.V lednu 1945 se vrátila na východní frontu,kde byla vržena na na linie u Štětína.PO několika týdnech bojů,v nichý byla zatlačována stále západněji,klesl stav na pouhých 700 mužů.V závěrečných dnech války ustoupily skrovné ostatky divize do Dánska,odkud se Degrellovi podařilo uprchnout do Norska a posléze letadlem do Španělska.
Kromě samotného Degrella získali Rytířský kříž ještě dva Valoni:SS-Untersturmführerové Leon Golls a Jacques Leroy.Leroy přišel v bitvě u Čerkass o pravou paži a pravé oko,avšak nabídku válečného invalidy nepřijal,neboť svou jednotku opustit nechtěl.V dubnu 1945 se stal velitelem 1. roty 69.pluku pancéřových granátníků SS.Za pouhé tři dny a tři noci bojů muže proti muži zbylo z původních čtyřiceti mužů této jednotky jen osm.Leroy prokázal takovou chrabrost a takový velitelský um,že byl 20.dubna bez meškání navržen na Rytířský kříž.I když návrh na tuto poctu prošel veškerým schvalovacím řízením,není známo,zda mu byla fyzicky udělena.
Vojáci divize nosili na výložkách standartní runy SS a na rukávech manžetovou stuhu s nápisem Wallonien.Na rukávech měli erb s národními barvami(černou,žlutou,červonou) ve svislých pruzích.V horní části doplňoval tyto barvy nápis Wallonien.
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#26039 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Alternativní názvy:
Corps Franc Wallonie
Wallonische Legion
373. Infanterie Battalion (Heer)
SS-Freiwilligen-Brigade "Wallonien"
SS-Sturmbrigade "Wallonien" - "La Brigade dAssault Wallonie"
5. SS-Freiwilligen-Sturmbrigade "Wallonien"
SS-Freiwilligen-Grenadier-Division "Wallonien"
28. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division "Wallonien


Velitelé jednotky:
Georges Jacobs 8.1941 - 1.1942
B.E.M. Pierre Pauly 1.1942 - 3.1942
George Tchekhoff 3.1942 - 4.1942
SS-Standartenführer Lucien Lippert 4.1942 - 14.2.1944
SS-Oberführer Leon Degrelle 14.2.1944 - 8.5.1945
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#130444 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Informace o politické situaci Belgie a také o jednotkách belgických SS naleznete ve článku zabývajícím se touto problematikou:
1) politická situace zde


2) divize SS zde.
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#171899 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Límcové výložky divize
Zdroj. http://fremd.sweb.cz/o3.htm
URL : https://www.valka.cz/28-dobrovolnicka-granatnicka-divize-SS-Wallonien-1944-1945-t108#332407 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more