Combat Car M1A1E1

     
Název:
Name:
Combat Car M1A1E1 Combat Car M1A1E1
Originální název:
Original Name:
Combat Car M1A1E1
Kategorie:
Category:
lehký tank light tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1938-DD.MM.1938 Rock Island Arsenal, Rock Island Township
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1938-DD.MM.1938
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
7
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Osádka:
Crew:
4
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
~8600 kg ~19000 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
4432 mm 14 ft 6 ½ in
Délka korby:
Hull Length:
4432 mm 14 ft 6 ½ in
Celková šířka:
Overall Width:
2388 mm 7 ft 10 in
Celková výška:
Overall Height:
2261 mm 7 ft 5 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
381 mm 1 ft 3 in
Šířka pásu:
Track Width:
295 mm 11 ⅝ in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.06 MPa 8.4 psi
Pancéřování:
Armour:
Korba:
- horní přední: 16 mm, sklon 17°
- přední: 16 mm, sklon 69°
- dolní přední: 16 mm, sklon 21°
- horní boční: 13 mm, sklon 0°
- dolní zadní: 10 mm, sklon 0°
- zadní: 10 mm, sklon 19°
- horní: 6 mm, sklon 90°
- spodní: 6 mm, sklon 90°

Věž:
- přední: 16 mm, sklon 30°
- boční: 16 mm, sklon 0°
- zadní: 16 mm, sklon 0°
- horní: 6 mm, sklon 90°
Hull:
- upper front: 0.625 in at 17°
- front: 0.625 in at 69°
- lower front: 0.675 in at 21°
- sides: 0.5 in at 0°
- upper rear: 0.375 in at 0°
- lower rear: 0.375 in at 19°
- top: 0.25 in at 90°
- floor: 0.25 in at 90°

Turret:
- front: 0.625 in at 30°
- sides: 0.625 in at 0°
- rear: 0.625 in at 0°
- top: 0.25 in at 90°
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Guiberson T-1020-4 čtyřdobý hvězdicový vznětový devítiválec Guiberson T-1020-4 9 cylinder, 4 cycle, radial diesel engine
Výkon:
Power:
164.1 kW při 2200 ot/min 220 bhp at 2200 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
kluzné, a konstantním převodem, 5 rychlostí vpřed, 1 vzad sliding, constant mesh, 5 speeds forward, 1 reverse
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
58 km/h 36 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h ? mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
177 km 110 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
27 ° 60 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
1.52 m 60 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.61 m 24 in
Brodivost:
Fording Depth:
1.09 m 43 in
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
Levá strana:
kulomet M2HB ráže 12,7 mm (1364 náb.) nebo
kulomet M2HB ráže 7,7 mm (9470 náb.)

Pravá strana:
kulomet M2HB ráže 7,7 mm (9470 náb.)
Left side:
.50cal M2HB machine gun (1364 rounds)
.30cal M2HB machine gun (9470 rounds)

Right side:
.30cal M2HB machine gun (6700 rounds)
Vedlejší:
Secondary:
pohyblivý kulomet M1919A4 ráže 7,7 mm (9470 náb.)
protiletadlový kulomet M1919A4 ráže 7,7 mm (9470 náb.)
.30cal M1919A4 flecible machine gun (9470 rounds)
.30cal M1919A4 AA machine gun (9470 rounds)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Hunnicutt, R. P. Stuart: A History of the American Light Tank, Part 1. Presidio, Novato 1992. ISBN: 0-89141-462-2.
Zaloga, Steven J. Early US Armor: Tanks 1916-1940. Osprey Publishing Ltd., Oxford 2017. ISBN: 978-1-47281-808-9.
https://afvdb.50megs.com/usa/combatcarm1.html
tanks-encyclopedia.com
www.historyofwar.org
URL : https://www.valka.cz/Combat-Car-M1A1E1-t6355#14759 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V spojených štátoch sa v tridsiatich rokoch skúšalo využitie dieselového motora vo viacerých typoch tankov. Oproti benzínovému motoru mal dieselový motor niekoľko výhod. Tými najdôležitejšími boli zníženia rizika požiaru a zvýšenie dojazdu. Preto sa aj do siedmich exemplárov Combat Car M1A1 zabudoval dieselový motor Guiberson T-1020. Výsledné vozidlá boli označené ako Combat Car M1A1E1.
URL : https://www.valka.cz/Combat-Car-M1A1E1-t6355#226545 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more