Main Menu
User Menu

Military history website

NLD - DAF YPS 4442 (vypouštěcí zařízení bezpilotních prostředků)

DAF YPS 4442

DAF YPS 4442

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

DAF YPS 4442 - vypúšťacie zariadenie bezpilotných prostriedkov využívajúce platformu YA 4442. Zavedené do výzbroje 101. batérie bezpilotných prostriedkov (101 Remotely Piloted Vehicles Batterij, 01.03.1998-30.06.2011) spolu s bezpilotným prostriedkom Sagem Sperwer, po jeho vyradení v roku 2009 sa používali spolu s Boeing ScanEagle.Zdroj: https://nl.wikipedia.org/wiki/DAF_YA_4440/4442
www.trucksplanet.com

NLD - DAF YPS 4442 (vypouštěcí zařízení bezpilotních prostředků) - DAF YPS 4442

DAF YPS 4442
URL : https://www.valka.cz/NLD-DAF-YPS-4442-vypousteci-zarizeni-bezpilotnich-prostredku-t236990#654949Version : 0
MOD