Fullard, Philip Fletcher

     
Příjmení:
Surname:
Fullard Fullard
Jméno:
Given Name:
Philip Fletcher Philip Fletcher
Jméno v originále:
Original Name:
Philip Fletcher Fullard
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
letecký komodor Air Commodore
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.06.1897 Hatfield /
27.06.1897 Hatfield /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.04.1984 Broadstairs, Kent /
24.04.1984 Broadstairs, Kent /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 14. a 246. skupiny (speciálních operací) RAF
- velitel 3. (učňovského) křídla RAF
- velitel 2. a 5. perutě RAF
- commander of No. 14 and
No. 246 (Special Operations) Group RAF
- commander of No. 3 (Apprentices) Wing RAF
- commander of No. 2 and No. 5 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- 6. nejúspěšnější britské letecké eso 1. sv. v. se 40 sestřely [23 sražených do neřízeného pádu (22 sám, 1 sdílel), 15 zničených (14 sám, 1 sdílel), 1 zničený v plamenech (sám) a 1 zajatý (sdílel)]
- nejúspěšnější eso 1. perutě RFC a nejúspěšnější pilot na letounech Nieuport v 1. světové válce (40)
- po Thomasi Hazellovi byl 2. nejúspěšnější britské eso, které se dožilo konce války
- 6th top scoring british ace of WW1 with 40 claims [23 driven out of control (22 solo, 1 shared), 15 destroyed (14 solo, 1 shared), 1 destroyed in flames (solo) and 1 captured (shared)]
- top scoring ace of No. 1 Squadron RFC and top scoring Nieuport pilot of WW1 (40)
- after Thomas Hazell was 2nd highest scoring british ace to survive the war
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_F._Fullard
www.theaerodrome.com
https://www.rafweb.org/Biographies/Fullard.htm
www.gracesguide.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Fullard-Philip-Fletcher-t65924#661184 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Fullard Fullard
Jméno:
Given Name:
Philip Fletcher Philip Fletcher
Jméno v originále:
Original Name:
Philip Fletcher Fullard
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR King Edward VI school, Norwich
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR King Edward VI school, Norwich
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1916-DD.MM.1916 škola vojenské aeronautiky, Oxford
05.05.1924-14.04.1925 štábní kolej RAF
05.10.1931-01.03.1932 (armádní) škola vyšších důstojníků, Sheerness
23.12.1933-13.07.1935 armádní štábní kolej, Kvéta
DD.MM.1916-DD.MM.1916 School of Military Aeronautics, Oxford
05.05.1924-14.04.1925 RAF Staff College
05.10.1931-01.03.1932 Senior Officer's (Army) School, Sheerness
23.12.1933-13.07.1935 Army Staff College, Quetta
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
05.08.1916 poručík (dočas., na zk.)
12.01.1917 poručík (dočas.)
19.01.1917 kapitán (dočas.)
01.04.1918 nadporučík
24.09.1918 major (výkonný)
01.08.1919 kapitán
13.10.1929 major
01.01.1936 podplukovník
01.07.1939 plukovník
01.03.1941 letecký komodor (dočas.)
20.11.1946 letecký komodor
05.08.1916 2nd Lieutenant (temp., on prob.)
12.01.1917 2nd Lieutenant (temp.)
19.01.1917 Captain (temp.)
01.04.1918 Lieutenant
24.09.1918 Major (acting)
01.08.1919 Flight Lieutenant
13.10.1929 Squadron Leader
01.01.1936 Wing Commander
01.07.1939 Group Captain
01.03.1941 Air Commodore (temp.)
20.11.1946 Air Commodore
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Inns of Court důstojnický výcvikový sbor
DD.MM.RRRR-DD.MM.1916 Royal Irish Fusiliers
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-DD.MM.1916 3./24. záložní peruť RFC
DD.MM.1916-23.12.1916 Ústřední letecká škola
DD.12.1916-DD.05.1917 Ústřední letecká škola (instruktor)
DD.05.1917-19.06.1917 1. peruť RFC (pilot)
19.06.1917-17.11.1917 1. peruť RFC (velitel letky)
17.11.1917-DD.09.1918 hospitalizace
16.12.1919-DD.05.1922 12. peruť RAF (velitel letky)
DD.05.1922-29.07.1922 12. peruť RAF (dočasný velitel)
29.07.1922-05.05.1924 4. peruť RAF (adjutant)
14.04.1925-01.06.1925 RAF Depot (nadpočetný)
01.06.1925-25.01.1928 ředitelství vojenských operací a zpravodajství
25.01.1928-01.03.1929 RAF Depot (nadpočetný)
01.03.1929-08.05.1931 letecký štáb, operačně/výcvikový, vrchní velitelství Irák
08.05.1931-05.10.1931 RAF Depot (nadpočetný)
01.03.1932-07.01.1933 škola spolupráce s armádou
07.01.1933-23.12.1933 2. peruť RAF (velitel)
13.07.1935-31.12.1935 5. peruť RAF (velitel)
31.12.1935-23.05.1936 nemocenská
23.05.1936-10.07.1936 velitelství RAF Halton (nadpočetný)
10.07.1936-23.03.1938 3. (učňovské) křídlo, RAF Halton (velitel)
23.03.1938-20.06.1938 1. depo RAF [nadpočetný - neefektivní (nemoc)]
20.06.1938-27.07.1939 letecký štáb, vrchní velitelství údržby
27.07.1939-14.01.1940 velitelství 11. skupiny RAF
19.01.1940-23.02.1940 14. skupina RAF (velitel)
23.02.1940-DD.03.1940 nemocenská
DD.MM.1940-25.07.1940 oddělení zástupce náčelníka štábu, ministerstvo letectví
25.07.1940-01.09.1940 velitelství 13. skupiny RAF (nadpočetný)
01.09.1940-30.11.1940 velitelství 14. skupina RAF (vyšší letecký štábní důstojník)
30.11.1940-02.06.1942 velitelství 10. skupina RAF (vyšší letecký štábní důstojník)
02.06.1942-03.07.1943 vrchní velitelství stíhacího letectva (služební letecký komodor)
03.07.1943-DD.08.1943 246. skupina (speciálních operací) RAF (velitel)
DD.08.1943-DD.MM.RRRR tajemník vojenské mise do Portugalska
20.11.1946-DD.MM.RRRR odchod do výslužby
DD.MM.1915-DD.MM.RRRR Inns of Court Officer Training Corps
DD.MM.RRRR-DD.MM.1916 Royal Irish Fusiliers
DD.MM.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-DD.MM.1916 No. 3/24 Reserve Squadron RFC
DD.MM.1916-23.12.1916 Central Flying School
DD.12.1916-DD.05.1917 Central Flying School (instructor)
DD.05.1917-19.06.1917 No. 1 Squadron RFC (pilot)
19.06.1917-17.11.1917 No. 1 Squadron RFC (flight commander)
17.11.1917-DD.09.1918 hospitalisation
16.12.1919-DD.05.1922 No. 12 Squadron RAF (flight commander)
DD.05.1922-29.07.1922 No. 12 Squadron RAF (temporary commander)
29.07.1922-05.05.1924 No. 4 Squadron RAF (Adjutant)
14.04.1925-01.06.1925 RAF Depot (supernumarery)
01.06.1925-25.01.1928 Directorate of Operations and Intelligence
25.01.1928-01.03.1929 RAF Depot (supernumarery)
01.03.1929-08.05.1931 Air Staff, Operations/Training, HQ Iraq Command
08.05.1931-05.10.1931 RAF Depot (supernumarery)
01.03.1932-07.01.1933 School of Army Co-operation
07.01.1933-23.12.1933 No. 2 Squadron RAF (commander)
13.07.1935-31.12.1935 No. 5 Squadron RAF (commander)
31.12.1935-23.05.1936 sick leave
23.05.1936-10.07.1936 HQ RAF Halton (supernumarery)
10.07.1936-23.03.1938 No. 3 (Apprentices) Wing, RAF Halton (commander)
23.03.1938-20.06.1938 No. 1 RAF Depot [Supernumerary - non effective (sick)]
20.06.1938-27.07.1939 Air Staff, HQ Maintenance Command
27.07.1939-14.01.1940 HQ No. 11 Group RAF
19.01.1940-23.02.1940 No. 14 Group RAF (commander)
23.02.1940-DD.03.1940 sick leave
DD.MM.1940-25.07.1940 Department of Deputy Chief of the Air Staff, Air Ministry
25.07.1940-01.09.1940 HQ No. 13 Group RAF (supernumarery)
01.09.1940-30.11.1940 HQ No. 14 Group RAF (Senior Air Staff Officer)
30.11.1940-02.06.1942 HQ No. 10 Group RAF (Senior Air Staff Officer)
02.06.1942-03.07.1943 HQ Fighter Command (Duty Air Commodore)
03.07.1943-DD.08.1943 No. 246 (Special Operations) Group RAF (commander)
DD.08.1943-20.11.1946 Secretary to the Military Mission to Portugal
20.11.1946-DD.MM.RRRR retired
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_F._Fullard
www.theaerodrome.com
https://www.rafweb.org/Biographies/Fullard.htm
www.gracesguide.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Fullard-Philip-Fletcher-t65924#661221 Version : 0
Air Commodore Philip Fletcher Fullard

It belongs to the lesser-known Allied fighter aces of World War I. He was born on June 27, 1897 in Hatfield. He attended the school of King Edward VI. in Norwich. During his schooling, he was actively involved in sports and was the captain of the school football and hockey teams. He was later a substitute on the Norwich City football team.

He entered military service in 1915 and was assigned to the Royal Irish Fusiliers. Already at this time he learned to fly at his own expense. In 1916 he applied for transfer to the RFC (Royal Flying Corps) and underwent training at the School of Aeronautics in Oxford and subsequently at the Flying School in Netheravon and the Central Flying School in Upavon. He received a pilot's license in December 1916. He initially served as a flight instructor at a school in Upavon. In April 1917 he was transferred to the front in France to No.1 Squadron RFC, which operated from Bailleul Airport.

He scored his first air victory on May 26, 1917, piloting his Nieuport 23 number B1559 and near Lompret shot down a German Albatros D. III. With the same aircraft, he won his second victory at Warneton on May 28. At the beginning of June he flew the machine Nieuport 17 number B1553 and won with him on June 4 his first "double" (two victories in one day) and on June 8 with his fifth victory became the British fighter ace. The next two victories over the aircraft Albatros D.V scored on June 14 and 15 with the Nieuport 23 aircraft number B3486. During July, he flew on the machines Nieuport 17 number B1666 and Nieuport 17 number B3459 and achieved another eight victories, mostly over letouny Albatros DV. At the end of July, he already had 15 victories and achieved a "double" three times. Between August 9 and 22, he scored another 12 victories over enemy aircraft, again mostly over the machines Albatros D.V and DFW. These victories include two more "doubles" achieved on August 9 and 15, as well as Fullard's first "triple" (three victories in one day), which he won on August 16. He won all the victories credited in August with the aircraft Nieuport 17 number B3459 and already had a total of 27 victories. In the month of September, he did not credit his account with any downing of the enemy aircraft, because he had injured eye vessels and this temporary "blindness" excluded him from active duty for a month. He continued his previous successes again in October, when he achieved another 11 air victories. During this period he flew on the plane Nieuport 27 number B6789. He achieved his second "triple" with him, when on October 17 he shot down three enemy planes at Quesnoy, Ledgehem and Moorslede. He won his sixth "double" on October 27 by shooting down DFW aircraft near Roulers and Becelaere. At the end of October, his score was 38 shot down enemy machines. In November, he won his seventh and final "double" when, on November 15, he destroyed two aircraft in two minutes Albatros D.V near Zandvoorde. This victory was his 40th and last victory in his fighter pilot career. Two days later, on November 17, he seriously broke his leg during a friendly football match between the squadrons and did not return to service until just before the end of the war in September 1918.

Fullard was apparently a child of fortune when he managed to escape imminent death several times. Once an enemy bullet shattered his glasses directly (possibly related to an eye injury in September 1917), other times he managed to land behind his own lines with a burning machine. He flew for three months in a six-member group, which during this period scored the most victories of all Allied troops in France, while suffering no loss.

The aircraft Nieuport 17 number B3459, with which Fullard achieved 16 victories had a standard silver (aluminum) color on all surfaces and the designation No. 1 Squadron RFC red or black vertical stripe on the fuselage. The interwing struts were the color of wood. Later, after the introduction of personal markings, he had a black number 2 on the fuselage.

For his courage and devotional service, he was awarded the War Cross in 1918 ( Military Cross - MC), the Military Cross (MC) Bar and the Order of Excellence ( Distinguished Service Order - DSO). He was also awarded the Air Cross ( Air Force Cross - AFC). He was later awarded the rank of commander of the Order of the British Empire (Commander of Order of the British Empire (CBE)). He became the most successful British pilot to achieve his victories on Nieuport aircraft. In the span of 174 days, he managed to shoot down 40 enemy aircraft, which in about 7 months of active service means an average of one victory each week.

After the end of the First World War, Fullard remained in service with the RAF, where he served as squadron commander and later as a fighter air headquarters. He retired after the end of World War II on November 20, 1946 with the rank of Air Commander.

After leaving active military service, he worked in senior positions in several engineering companies. He spent the rest of his life in Kent in the south of England. Philip Fletcher Fullard died on the night of April 24, 1984 at the age of 86 at Broadstairs Hospital.

Note
The sources differ considerably in the number of victories Philip F. Fullard achieved. I leaned towards sources [1], [2], [3] and [7], which equally indicate 40 victories. Other sources indicate 42 [5] and [6] or 45 [4] victories, respectively. It is possible to find data on the Internet that fluctuate between 40 and 53 victories.
Retirement is also mentioned differently in 1945-46.

Sources used:
[1] www.firstworldwar.com
[2] www.theaerodrome.com
[3] en.wikipedia.org
[4] www.wwiaviation.com
[5] www.wwi-models.org
[6] www.nytimes.com
[7] FRANKS, Norman, Nieuport Aces of World War 1: Osprey Aircraft of the Aces 33, Osprey Publishing, 2000, ISBN 1855329611
URL : https://www.valka.cz/Fullard-Philip-Fletcher-t65924#233640 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more