Volkssturm

People's Storm

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Volkssturm - Domobrana
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#1460 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Volkssturm má v německu dlouhou tradici zde se jedná o jednotky složené na konci WWII z mládeže pod 16 let a mužů vyššího věku (často nad 60) nebo se zdravotním postižením. z těchto lidí byly tvořeny útvary obvykle do velikosti praporu (existovaly i divize) které byly přičleňovány jako doplněk k jednotkám WH. obvykle bojovali poblíž svého bydliště a někdy byly i využity jako teritoriální obrana nebo strážní jednotky. výzbroj byla obvykle velmi zastaralá, kořistní a byly velké problémy i s výstrojí proto na fotkách vidíme často civilní "doplňky" jako kabáty a podobně. Útvary volkssturmu měly minimální bojovou hodnotu a jejich užití bylo opravdu zoufalstvím.
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#62668 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Volkssturm:
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#101973 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vzhledem k tomu, že od nás odpadli všichni naši evropští spojenci, stojí po pětiletém těžkém zápase nepřítel v blízkosti hranic, či přímo na hranicích Německa. Napjal své síly, aby zničil naši Říši, německý národ a jeho sociální systém, jeho konečným cílem je vyhlazení německého obyvatelstva.
Stejně jako v roce 1939 stojíme nyní opět sami tváří v tvář zástupu našich nepřítel. V několika málo letech se nám tehdy podařilo, díky prvnímu velkému vzepětí síly našeho německého lidu, vyřešit nejdůležitější vojenské problémy, zajistit Říši a tím i Evropu na celá léta. Zatímco protivník nyní věří, že se již může připravit k poslednímu úderu, jsem rozhodnuti povolat německý lid k druhému velkému vzepětí.
Proti touze našich mezinárodních židovských nepřítel po našem totálním zničení postavíme totální nasazení všeho německého obyvatelstva.
K podpoře aktivních sil naší branné moci, a zejména k vedení neúprosného boje všude tam, kde by nepřítel chtěl vkročit na německou půdu, povolávám tímto všechny německé muže schopné nosit zbraň.
Rozkazuji:
Ve všech župách Velkoněmecké říše vytvoří všichni němečtí muži schopní nosit zbraň, ve věku od 16 do 60 let, Volkssturm. Ten bude všemi zbraněmi a prostředky bránit půdu vlasti všude tam, kde to bude nutné.
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#109635 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

hodnosti:


Volkssturmmann
Gruppenführer
Zugsführer
Kompanieführer
Bataillonsführer
URL : https://www.valka.cz/Volkssturm-t296#158953 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more