Rees, Lionel Wilmot Brabazon

     
Příjmení:
Surname:
Rees Rees
Jméno:
Given Name:
Lionel Wilmot Brabazon Lionel Wilmot Brabazon
Jméno v originále:
Original Name:
Lionel Wilmot Brabazon Rees
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
plukovník Group Captain
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
? ?
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.07.1884 Caernarfon, Wales /
31.07.1884 Caernarfon, Wales /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.09.1955 Nassau
28.09.1955 Nassau
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 32. perutě Commander of No. 32 Squadron
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
stíhací eso (8 vítězství)
nositel Viktoriina kříže
průkopník letecké archeologie
Fighter Ace (8 vítězství)
Recipient of Victoria cross
Pioneer of aerial archaeology
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://www.theaerodrome.com/aces/wales/rees.php
www.old-picture.com
URL : https://www.valka.cz/Rees-Lionel-Wilmot-Brabazon-t67055#237205 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Rees Rees
Jméno:
Given Name:
Lionel Wilmot Brabazon Lionel Wilmot Brabazon
Jméno v originále:
Original Name:
Lionel Wilmot Brabazon Rees
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Eastbourne College
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Eastbourne College
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Královská vojenská akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Royal Military Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
23.12.1903 poručík
DD.MM.1906 nadporučík
DD.10.1914 kapitán
DD.MM.1916 major (dočas.)
DD.05.1917 podplukovník (dočas.)
DD.MM.RRRR plukovník
DD.01.1941 podplukovník
21.11.1942 plukovník
23.12.1903 2nd Lieutenant
DD.MM.1906 Lieutenant
DD.10.1914 Captain
DD.MM.1916 Major (temp.)
DD.05.1917 Lieutenant Colonel (temp.)
DD.MM.RRRR Group Captain
DD.01.1941 Wing Commander
21.11.1942 Group Captain
Průběh vojenské služby:
Military Career:
23.12.1903-DD.05.1913 královské dělostřelectvo
DD.05.1913-DD.MM.RRRR Jihonigerijský pluk
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 královské dělostřelectvo
DD.MM.1914-DD.08.1914 Západoafrické pohraniční síly
DD.08.1914-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Ústřední letecká škola (instruktor)
DD.MM.1915-DD.MM.1915 11. peruť RFC (velitel)
DD.MM.1915-DD.06.1916 Ústřední letecká škola (velitel)
DD.06.1916-01.07.1916 32. peruť RFC (velitel)
01.07.1916-DD.MM.RRRR hospitalizace
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR mise válečné kanceláře ve Spojených státech
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR škola letecké střelby, RAF Turnberry (velitel)
DD.06.1920-DD.03.1923 RAF kolej Cranwell (velitel)
DD.03.1923-DD.MM.RRRR RAF kolej Cranwell (asistent velitele)
DD.MM.RRRR-DD.01.1925 ředitelství výcviku ministerstva letectví (zástupce ředitele)
DD.01.1925-DD.05.1926 letecký poradce krále
DD.05.1926-DD.10.1926 RAF Amman
DD.10.1926-DD.MM.RRRR RAF Transjordan a Palestine (velitel)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1931 náhradní těleso RAF, RAF Uxbridge (velitel)
23.12.1903-DD.05.1913 Royal Garrison Artillery
DD.05.1913-DD.MM.RRRR Southern Nigeria Regiment
DD.MM.RRRR-DD.MM.1914 Royal Garrison Artillery
DD.MM.1914-DD.08.1914 West African Frontier Force
DD.08.1914-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1914-DD.MM.1915 Central Flying School (instructor)
DD.MM.1915-DD.MM.1915 No. 11 Squadron RFC (commander)
DD.MM.1915-DD.06.1916 Central Flying School (commander)
DD.06.1916-01.07.1916 No. 32 Squadron RFC (commander)
01.07.1916-DD.MM.RRRR hospitalisation
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR War Office mission to the United States
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR School of Aerial Fighting, RAF Turnberry (commander)
DD.06.1920-DD.03.1923 RAF College Cranwell (commander)
DD.03.1923-DD.MM.RRRR RAF College Cranwell (assistant commander)
DD.MM.RRRR-DD.01.1925 Air Ministry directorate of training (deputy director)
DD.01.1925-DD.05.1926 air aide-de-camp to king
DD.05.1926-DD.10.1926 RAF Amman
DD.10.1926-DD.MM.RRRR RAF Transjordan and Palestine (commander)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1931 RAF Depot, RAF Uxbridge (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- letecký certifikát královského aeroklubu č. 392 (leden 1913) - Aviator's Certificate of Royal Aero Club no. 392 (january 1913)
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
http://www.theaerodrome.com/aces/wales/rees.php
www.old-picture.com
URL : https://www.valka.cz/Rees-Lionel-Wilmot-Brabazon-t67055#655968 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more