Rifle, Cal. .30, M1

     
Název:
Name:
Rifle, Cal. .30, M1 Rifle, Cal. .30, M1
Originální název:
Original Name:
Rifle, Cal. .30, M1
Kategorie:
Category:
puška rifle
Výrobce:
Producer:
Springfield Armory, Springfield
Winchester
International Harvester Co.,
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
4.31 kg 9.5 lb
Ráže:
Calibre:
.30
Náboj:
Cartridge:
30-06 Springfield
Délka:
Length:
1107 mm 3ft 7,57in
Délka hlavně:
Barrel Length:
610 mm 2ft 0,01in
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
8
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
16-24 ran/min 16-24 rpm
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
865 m/s 2837.9 ft/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Hmotnosť s bodákom M1905: 4,76 kg

přezdívka: Garand
Weight with Bayonet M1905: 10.5 lb

Nickname: Garand
Zdroje:
Sources:
Catalogue of standart ordnance items, second editions 1944, vol. 3; Office of the Chief of Ordnance Technical Division, Washington D.C.; 1 june 1945

https://sk.wikipedia.org/wiki/M1_Garand
www.americanrifleman.org
URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#546188 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Táto legendárna samonabíjacia puška z výzbroje U.S.Army, bola do výzbroje schválená 9. januára 1936 pod názvom ,,U.S.Rifle, Caliber .30,M1".Jej konštruktérom bol John Cantius Garand. Zbraň neskôr prevzala jeho priezvisko a bola nazývaná M1 Garand.
V roku 1920 vyhlásila vláda konkurz na samonabíjaciu pušku. Boli prihlásené 4 zbrane, medzi nimi aj Garandov návrh.
Z výberu vypadli návrhy pušky Bang a Thompson-jej tvorca sa preslávil svojím samopalom. Vo výbere zostala Garandova a Pedersenova puška.
Medzitým bolo rozhodnuté, že sa prejde na muníciu .276.
V roku 1931 s vláda rozhodla pre pušku od Johna Garanda, avšak opäť bolo rozhodnuté o zmene náboja, tentokrát na ráž .30-06. Garandovi stačilo sa vrátiť sa k svojmu pôvodnému modelu, ktorý bol v stanovenej ráži. kontrakt na sériovú výrobu dostali zbojovky winchester a Springfield National Armory, ktoré spolu od zahájenia výroby po koniec WWII vyrobili spolu 4 401 961 kusov.
Prvé kusy boli typu Gas Trap Model, čiže využívali spôsob zachytenia plynov. Nastávali však problémy s čistením zbrane a tak sa prešlo na Gas Port Model-odvod plynov.
Vojaci po dodaní zbrane M1 spočiatku viac dôverovali starej puške Springfield. Avšak hneď po prvom nasadení na Filipínach sa stala uznávanou zbraňou, ktorú chcel každý vojak. Vojaci, ktorý mali staré zbrane si sledovali nováčikov pre prípad, keby padli aby si mohli ihneď zobrať ich Garanda.
Zbraň bola nasadená aj v severnej Afrike, kde s ňou opäť nenastali žiadne problémy.
Po vojne bol v roku 1946 začatý program ,,Clean and repair", čiže vyčistiť a opraviť. Počas neho boli všetky zbrane rozdelené do 4 kategórií:k zošrotovaniu (zbrane, ktoré sa nedali opraviť a neboli vhodné ani na súčiatky), na náhradné diely, k oprave (drobné opravy a výmena súčiastok) a na vrátenie bez vád. K zošrotvaniu bolo 18% zbraní, na opravy a náhradné diely 72% a vrátených bez vád bolo 10%.Program skončil roku 1950 a práve včas.
25. júna 1950 vypukla kórejská vojna a U.S.Army potrebovala spoľahlivú zbraň.Preto sa vrátili k ,,starej spoľahlivej" M1 Garand.
Puška slúžila v službách námornej pechoty až do roku 1957. Napriek tomu bola M1 Garand upravená do odstreľovačskej verzie, a bola používaná ešte počas vojny vo Vietname.
M1 Garand bola z užívatľského hľadiska skvelou zbraňou. Bola ľahko ovládateľná a tvrdí sa, že mieridlá použité na tejto zbrani, boli najlepšie mieridlá na služobnej zbrani v histórii USA.
Zbrň mala používala zásobníkové pásiky, s ôsmimi nábojmi. Jeho nevýhodou bolo, že zbraň nebolo možné prebiť pokiaľ neboli vystrielané všetky náboje.Po vystrieľaní 8 nábojov, bol nábojový pásik vyhodený z nábojovej priehradky.Vyhodenie pásika sprevádzal typický ,,kovový" zvuk. Tvrdilo sa, že tento zvuk môže nepriateľovi oznámiť, že vojak ,má nenabitú zbraň a že by sa mal zmeniť systém nabíjania zbrane.Tieto názory sa však nikdy nepotvrdili a tak sa zostalo pri pásiku.
Pásiky boli vojakom dodávané a nimi prenášané v látkových bandalíroch, ktoré sa nosili pripevneé na opasku.Základnú výbavu k puške prestavovali nosný remeň, bodák a čistiace a mazacie prostriedky.
Pre Garand bol vyvinutú aj tlmič plameňa M2 a granátomet M7. V polovici roku 1945 bol vyvinutý novší typ pod ounačením M7A1.
Puška M1 Garand predstavoval pre vojnové podmienky WWII výbornú zbraň, ktorá a bola odlná voči vonkajším vplyvom.Na princípe pušky M1 pracovala ja neskôr vyrábaná zbraň M14.


Zdroj: Střelecká revue
URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#44563 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tu je príklad jedného bodáku, ktorý sa k M1 Garand, používal. Je to bodák ktorý bol používaný ešte vo WWI. Tieto bodáky boli dlhé a pre použitie v pohyblivom boji, ktorým sa vo WWII bojovalo, nevhodný. Preto bolo rozhodnuté že sa bodáky zbrúsia asi na polovičnú dlžku pôvodnej. Tieto bodáky sú charakteristické tým, že majú len jeden oblúčik a po oboch stranách má vyritý jarček, ktorý sa ťaká celým bodákom. Nový typy mali dva oblúčiky. Na presné armádne označenie si nespomínam.
URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#51620 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tady je porovnání mezi M1 Garand a M1 Carbine ...
URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#51722 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odstrelovačské verzie M1 Garand:
Rifle, Cal. .30, M1 - Hore je verzia M1D s optickým zameriavačom M84.
dole verzia M1C so zameriavačom M81/M82

Hore je verzia M1D s optickým zameriavačom M84.
dole verzia M1C so zameriavačom M81/M82

URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#75056 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bajonet typu M5.
Nabojový bandalír
Detail cieľnika pušky
URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#75057 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Garand M1 rozebraný
URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#112796 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

"Jeho nevýhodou bolo, že zbraň nebolo možné prebiť pokiaľ neboli vystrielané všetky náboje" to nie je pravda na lavom boku pušky sa nachádzalo tlačítko ktoré vyhodilo rámček hoci kedy s hoci kolko nábojmy
URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#240527 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.


URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#378137 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

zleva: T2E1, M1, T44 (M14) a BM-59

URL : https://www.valka.cz/Rifle-Cal-30-M1-t1227#378386 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more