Main Menu
User Menu

Military history website

4. stíhací letecký pluk [1938-1959]

4th Fighter Aviation Regiment

4-й истребительный авиационный полк (4 иап)

     
Název:
Name:
4. stíhací letecký pluk
Originální název:
Original Name:
4-й истребительный авиационный Краснознамённый полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
21.04.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.10.1959
Nástupce:
Successor:
bez nástupcu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
21.04.1938-DD.05.1940 56. stíhacia letecká brigáda
01.06.1940-28.06.1940 13. letecká brigáda
28.06.1940-09.07.1940 1. letecká brigáda
09.07.1940-22.06.1941 Vzdušné sily Odeského vojenského okruhu
22.06.1941-25.10.1941 20. zmiešaná letecká divízia
25.10.1941-01.12.1941 22. záložný stíhací letecký pluk
01.12.1941-09.07.1942 147. stíhacia letecká divízia PVO
03.07.1942-01.08.1942 287. stíhacia letecká divízia
01.08.1942-21.08.1942 3. záložná letecká brigáda
21.08.1942-23.10.1942 288. stíhacia letecká divízia
23.10.1942-12.12.1942 226. zmiešaná letecká divízia
12.12.1942-09.07.1943 287. stíhacia letecká divízia
09.07.1943-28.09.1944 11. zmiešaný letecký zbor
28.09.1944-DD.12.1945 185. stíhacia letecká divízia
DD.12.1945-31.01.1946 336. stíhacia letecká divízia
31.01.1946-01.03.1953 315. stíhacia letecká divízia
01.03.1953-01.03.1958 144. stíhacia letecká divízia
01.03.1958-14.10.1959 Vzdušné sily Voronežského vojenského okruhu
Dislokace:
Deployed:
21.04.1938-17.09.1939 Babrujsk, Letiště Babrujsk /
17.09.1939-28.09.1939 ?, ? /
07.01.1940-13.03.1940 ?, ?
20.03.1940-DD.05.1940 Bobrujsk, ? /
DD.05.1940-01.06.1940 Perelety, ?
01.06.1940-01.08.1941 Banta, ?
01.08.1941-25.10.1941 letisko Volodarskoje, ? /
25.10.1941-01.12.1941 Kinešma, ? /
01.12.1942-12.12.1942 Zaplavnoje, ? /
DD.06.1945-DD.01.1946 Eglava, ? /
DD.01.1946-DD.03.1958 Bobrujsk, ? /
DD.03.1958-DD.10.1959 Voronež, ? /

Velitel:
Commander:
22.06.1941-18.08.1941 Orlov, Vladimir Nikolajevič (Major / Mайор)
DD.08.1941-15.06.1942 Serenko, Alexandr Vasiľjevič (Major / Mайор)
15.06.1942-03.07.1942 Krymov, Georgij Nikolajevič (Kapitan / Kапитан)
03.07.1942-18.02.1943 Morozov, Anatolij Afanasjevič (Major / Mайор)
18.02.1943-23.07.1944 Mironov, Nikolaj Ivanovič (Podpolkovnik / Подполковник)
06.08.1944-DD.06.1945 Markov, Alexandr Markovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
02.08.1944 Rad Červenej zástavy
Poznámka:
Note:
v bojujúcej armáde:
17.09.1939 - 07.10.1939
18.01.1940 - 13.03.1940
22.06.1941 - 15.10.1941
04.12.1941 - 31.07.1942
21.08.1942 - 28.05.1943
09.07.1943 - 09.05.1945
Zdroje:
Sources:
Anochin, V.A., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalina. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
Zoznam č. 12 leteckých plukov vzdušných síl Červenej armády, ktoré boli súčasťou Bojujúcej armády počas Veľkej vlasteneckej vojny v r. 1941-1945, Príloha smernice generálneho štábu č. 170023 z 18. januára 1960 (Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., Приложение к директиве Генерального штаба от 18 января 1960 г., № 170023)
ru.wikipedia.org
https://allaces.ru/sssr/struct/p/iap4.php
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#568949Version : 0
MOD

História regimentHistória 4. stíhacieho aviation regiment (4. IAP) sa started písať 21. April fool's day 1938 in the town Bobrujsk. In this day in the context of Bieloruského osobitného military district officially vznikol 4. IAP, zložený zo štyroch letiek and armed with military lietadlami Polikarpov I-16. Nadriadeným veliteľstvom he was 56. stíhacia air brigade air force Bieloruského osobitného military district. After deviatich mesiacoch from inception, in januári 1939, was one of the letiek prezbrojená on the fighter type of Polikarpov I-16 type 17, ďalšia squadron manoeuvrable biplanes Polikarpov I-15bis. With takouto výzbrojou sa regiment in zostave 56. stíhacej in an air brigade of the air force 4. army Bieloruského front took part in the dňoch 17.09.1939 — 28.09.1939 prepadnutia Poľska, which väčšina súčasných Russian historikov eufemicky refers to as "oslobodzovanie Západného Bieloruska".

After this Slovak military skúsenosti's regiment in decembri 1939 preformed. Ostávajú him two of pôvodných letiek and pribudli after the act letke of 20. stíhacieho aviation regiment and 35. stíhacieho aviation regiment. Vo arsenal so mal len stíhacie biplanes Polikarpov I-153 and Polikarpov I-15bis. At the same time changing základňu and from materského Bobrujska is premiestnený on bližšie unspecified airport Petrozavodského direction. Ku dňu 18.02.1940 mal in a fighting zostave 64 pilotov, 18 stíhačiek type of Polikarpov I-153 and 46 the type of I-15bis, with that sa in dňoch 07.01.1940 — 13.03.1940 attended Fínskej the army. Začlenený bol to zostavy air force 8. army Severozápadného front.

After the end of the battle, pri ktorých lost one pilot and odpísal ako destroyed päť lietadiel, sa regiment 20. marca 1940 he returned to the materskú základňu in Bobruisk. Two mesiace on it, in the summer of 1940, is 4. IAP premiestnený at the airport Perelety and začlenený to Odeského military district as a separate fighter aviation regiment. To 01.06.1940 is podriadený 13. an air brigáde air force Odeského military district on letisku Banta. From 28.06.1940 to 09.07.1940 sa regiment took part in ďalšieho prepadnutia inej landscapes. In zostave 1. in an air brigade of the air forces 9. army Južného front supports violent obsadenie Rumunskej Bessarabia.

Less than a year sa however situácia dramatically obracia and from the aggressor sa becomes the victim. In nedeľu 22. June 1941, the pilots štartujú on strojoch the MiG-3, I-16 and -153 on defense južných borders Sovietskeho zväzu, ktorý bol attacked by vojskami bloody hitler koalície. The regiment was at that time súčasťou 20. zmiešanej in the air divízie air force Odeského military district and in the stave mal celkovo 60 moderných Migov (7 hours) and 71 zastarávajúcich I-16 and -153, from ktorých 12 bolo in place. Just to modernej stíhačke type of the MiG-3 dosiahol veliteľ regiment [also]major[/i] Vladimir Nikolaevich Orlov in the first day Veľkej a patriotic sandwich maker ' army first oficiálny zostrel regiment, when north from the airport in Kišineve zostrelil Romanian bomber, who identified as Bristol Blenheim. Came one of the 18 Blenheimov Mk.I, which owned Romanian ' air force. Dvanásť kusov zakúpili in English and six im adding a German ally, ktorý ich acquired in okupovanej Juhoslávii. In the first day the army lost the Romanian army celkovo deväť bomber lietadiel rôznych typov.

1. augusta 1941 bol regiment on ukrajinskom letisku Volodarskoje preformed under predpísaného number of 015/134 and two mesiace stiahnutý from the front to the preformovanie and preškolenie on novú technique. The boli british stíhacie lietadlá type of Hawker Hurricane, supplied to the USSR under the so-called zmluvy o pôžičke and prenájme (Lend-Lease). Preškolenie took two mesiace (25.10.-01.12.1941) and prebehlo in 22. záložnom leteckom regiment Moskovského military district, dislokovanom in town Kinešma Ivanovskej area.

Začiatkom decembra 1941 sa regiment zapája to the battle in zostave 147. stíhacej in the air divízie air defense. In júli 1942 prechádza of the troops protivzdušnej defense to armádnym air force and in podriadenosti 287. stíhacej in the air divízii 1. stíhacej an air army is fighting on Brjanskom the front. After a couple of týždňovom refill with fresh forces and preškolení sa on Jakovlevy Yak-7B in the 3. záložnej in the air brigáde in August 1942, the regiment is začlenený to 287. stíhacej in the air divízie 8. an air army Stalingradského front. In decembri 1942 dochádza to opätovnému preškoleniu on novú technique - Jakovlevy How-1. With týmito agile fighters bojujú pilots of the regiment on prelome years 1942/1943 and celú jar 1943 year on Stalingradskom, Južnom the front and Severokaukazskom the front. In the summer of 1943, after preškolení sa on vynikajúce stíhacie lietadlá yak-9 fighting regiment in the Západnom the front and Brjanskom line, who is in októbri 1943 premenovaný on the 2. sea front.

For courage in bojoch and exemplary plnenie rozkazov bol regiment 2. augusta 1944 certificate awarded Rad Red pawn.

After the end of the war the regiment prechádza gradually on novú leteckú technique ever explored of the yak-3 sa pilots koncom year 1948 preškoľujú on the fighters Lavochkin La-11. On reaktívnu technique pilots prechádzajú in the summer of 1953, ever explored have mastered piloting MiG-15.

14. októbra 1959 is the regiment after 21 rokoch existencie cancelled.

Anokhin, In.And., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalin. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
https://www.worldwar2.ro/arr/?article=4
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598590Version : 0
MOD

Martial činnosť regiment during the second svetovej war


Kind of fighting úlohySpolu19411942194319441945
attacks on pozemné forces present
815
756
5
16
38
-
prieskum
1080
204
581
69
188
38
voľné stíhanie
380
-
-
-
204
176
zachytenie nepriateľských lietadiel
709
283
200
33
189
4
support your troops
4011
835
1673
514
841
148
osobitné jobs
156
156
-
-
-
-
attacks on nepriateľské letiská
126
44
-
18
-
64
stíhacie krytie
3497
296
748
310
1835
308
Together combat letov
10774
2574
3207
960
3295
738Anokhin, In.And., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalin. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598581Version : 0
MOD

Zostrelené nepriateľské lietadlá


Under typovSpolu19411942194319441945
stíhacie lietadlá
zostrelené in leteckom súboji
destroyed on the ground

343
23

14
13

89
-

122
-

91
-

27
10
bombardovacie lietadlá
zostrelené in leteckom súboji
destroyed on the ground

113
42

18
17

33
-

49
21

13
-

-
4
other types of lietadiel
zostrelené in leteckom súboji
destroyed on the ground

16
10

9
-

2
-

1
3

1
-

3
7
Together
destroyed in leteckom súboji
destroyed on the ground
547
472
75
71
41
30
124
124
0
196
172
24
105
105
0
51
30
21


Pri útokoch on pozemné ciele was destroyed:
20 autocisterien, 6 martial prieskumných vozidiel, 2 air opravovne, 1 balloon, 1 prievoz, 18 protilietadlových stanovísť, 456 automobile, 1 ťahač, 130 povozov, 3 lokomotívy, 45 railway vagónov and 3 warehouses streliva.


Anokhin, In.And., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalin. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598583Version : 0
MOD

Own straty lietadiel


Kind of stratySpolu19411942194319441945
COMBAT
zostrelené in leteckom súboji
zostrelené protilietadlovou paľbou
destroyed on letisku
returned to sa from a combat flight

72
15
2
45

24
-
-
3

20
-
-
15

12
2
-
17

15
11
2
10

1
2
-
-
Time
134
27
35
31
38
3
non-combat
aircraft accident
crash

6
21

1
5

2
4

-
3

2
6

1
3
Time
27
6
6
3
8
4
Together
161
33
41
34
46
7

Under typov lietadiel:

6 I-16
1 I-15bis
11 -153
18 -1
1 yak-3
20 As-7B
73 yak-9
15 the MiG-3
16 Hurricane

Anokhin, In.And., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalin. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598587Version : 0
MOD

Own straty on ľuďoch


Kind of stratyCelkomPilotiMechaniciOstatní
died in leteckom súboji
30
30
-
-
zostrelení protilietadlovou paľbou
10
10
-
-
returned to sa from a combat flight
44
44
-
-
zomreli the consequences oranení
5
-
4
1
died when an air accident
6
6
-
-
perished pri náletoch
1
-
1
-
and the rest, that non-combatant
1
-
-
1
Together
97
90
5
2

Under years:

1941 19 (17 pilotov, 2 mechanics)
1942 23 (pilotov)
1943 22 (pilotov)
1944 29 (25 pilotov, 3 mechanics, 1 of another)
1945 4 (3 pilots, 1 mechanic)

Anokhin, In.And., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalin. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598589Version : 0
MOD
Rozkazom no. 07 of 23. októbra 1944 veliteľ 185. stíhacej in the air divízie podpolkovnik Zaitsev nariadil plukom podriadeným divízii specifically, farebné prevedenie fuselage numbers and doplnkov. This opatrenie malo slúžiť on rýchlejšiu identifikáciu the one regiment. This rozkazom basically len formalized dovtedajšiu practic označovania lietadiel in the framework of the divízie.

Vrtuľový kužeľ sa mal fabiť red, pričom 10 cm from the tip will be namaľovaný 5 cm wide strip, the strip will be aj na hornej part of the zvyslej chvostovej area. Hull numbers, the bar on the vrtuľovom cones and chvostovej ploche mal even nasledovnej farby:
4. fighter aviation regiment - blue farba
148. fighter aviation regiment - žltá farba
293. fighter aviation regiment - biela farba

In prílohe is a drawing of Jakovlevu the yak-9T patriaceho 4. IAP, on ktorom lietal on jeseň 1943 neskorší double Hero Sovietskeho zväzu captain .N. Stepanenko.

https://wio.ru/simbols/iad185.htm
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598600Version : 0
MOD
Ďalšie stíhacie ace, which fought in radoch 4. IAP is the major Sultan Amet-Chan. In prílohe his form How-7A, to ktorej fought in this regiment in August-septembri 1942 under Stalingradom.

Bykov, M.J.: Samoljoty sovetskych asov. Bojevaja raskraska "stalinskych sokolov", Moscow, Jauza-catalog, 2016, I5BN 978-5-906716-51-4 (Быков, М. Ю.: Самолеты советских асов. Боевая раскраска "сталинских соколов", Москва, Яуза-каталог, 2016)
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598604Version : 0
MOD
Is zaujímavé that under one of the Russian zdrojov that mali even just the pilots 4. IAP, ktorí mali pokoriť štvrtého najlepšieho German stíhača (under the number of zostrelov) Oberleutenanta Otto Kittela (267 víťazstiev). At the time this velil 2. letke Jagdgeschwader 54.

Description situácie from the Russian pohľadu:
16. februára 1945 eight yak-9, led by veliteľom squadron 4. IAP major Stepanenkom, vyletela "vyčistenie the air" before príletom bitevných Iljušinov Il-2 of 225. bitevnej in the air divízie. "Lietajúce tanks" mali zaútočiť on zoskupenie German and litovských jednotiek in the area of Tukums - Libava. Keďže sa anymore but nepísal year 1941, but 1945, skúsení sovietski aviators created in the cieľovom priestore two groups - spodnú údernú group and kryciu group, nachádzajúcu sa in prevýšení. The strike group, led by a double Hero Sovietskeho zväzu major Rjazanovom sa over cieľom got to potýčky so štvoricou FW-190. At the same time, a group of major Stepanenka bola assaulted the two groups of German stíhačiek, which came in zo direction from the Baltic mora. To "šturmovikom" sa, however, managed to out to get the flax one nepriateľskému stíhačovi, which was under všetkého just Oberleutenant Otto Kittel. For sústredenej paľbe palubných strelcov bitevníkov, letiacich over cieľom in obrannom circle, uhol his Focke-Wulf on the side and vtedy him mal zasiahnuť dose of your palubných weapons major Ryazanov. In dôsledku of sa mal German machine prevaliť after the right wing and naraziť into the country. When the bol a short time zostrelený major Stepanenkom aj second "fokker", as the German machines in the žargóne called sovietski pilots, will bring the rest of the group sa stiahol from bojiska.

Pre major Stepanenka it was 30. a separate zostrel, pre major Rjazanova 29.

Keďže under German údajov on that day and on the uvedenom mieste boli zostrelení two members Jagdgeschwader 54 - Oberleutenant Otto Kittel and huge network Albrecht Licht is possible pripustiť aj ruskú verziu, that the on-board secondary hit šturmovikov zasiahli machine Oberleutenanta Otto Kittela and this subsequently arrived major of Ryazanov.


www.libma.ru
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598608Version : 0
MOD
After critical analysis of available zdrojov sebakriticky I admit that I was wrong Embarassed. Uncritically som has taken over the info zo sourceand, ktorý sa javil albeit ako celok dôveryhodným, well at least in detailoch about zostrele Oberleutenanta Otto Kittela stavia on výmysloch. I mean this link www.libma.ru who contains článok from the magazine Aviacija i Kosmonavtika no 1/1999.

.N. Stepanenko dosiahol his last zostrel 06.01.1945 east from Dzukste, so the sa referred to boja sure zúčastniť I couldn't. Takýto fight nespomína or vo summon autobiografickej knihe Plamennoje or that came out in 1983 (Степаненко И.Н. Пламенное небо — К.: Политиздат Украины, 1983).

And. To. Ryazanov again, under the proposal to udelenie vyznamenania, odlietal from 28.01.1945 to 14.05.1945 2 (slovom two) combat flights, pri ktorých however nezostrelil uh nepriateľské airplane. Ak that bolo, bolo it would be 100% in the proposal above. Besides in januári bol ťažko been hurt and liečil sa in the hospital.

So the myth of the zostrelení Oberleutenanta Otto Kittela sovietskymi expert, two exams probably padol. Pravdepodobnejšou verziou will be his zostrelenie palubným strelcom Iljušinu Il-2 - rjadovym Grigorijom Dmitrievičom Perepelicom (viac info here).

Anokhin, In.And., Bykov, M.J.: Vse istrebiteľnyje aviapolki Stalin. Pervaja polnaja encyklopedia. Jauza-Press, 2014 (Анохин, В. А.; Быков, М. Ю.: Все истребительные авиаполки Сталина. Первая полная энциклопедия. Яуза-пресс, 2014, ISBN 978-5-9955-0707-9)
militera.lib.ru
https://podvignaroda.ru/?#id=28167285
.
URL : https://www.valka.cz/4-stihaci-letecky-pluk-1938-1959-t17077#598892Version : 0
MOD