Charkovský letecký závod č. 135 [1934-194R]

Kharkov Aircraft Factory No. 135
Харьковский авиационный завод № 135
     
Název:
Name:
Charkovský letecký závod č. 135 Kharkov Aircraft Factory No. 135
Originální název:
Original Name:
Харьковский авиационный завод № 135
Historie názvů:
History of Names:
17.09.1926-DD.MM.1932 Charkovský letecký závod Sovnarkomu Ukrajinské SSR
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Charkovský závod pokusné stavby letadel
DD.MM.1934-DD.MM.1942 Charkovský letecký závod č. 135
17.09.1926-DD.MM.1932 Kharkov Aircraft Factory named after Sovnarkom of Ukrainian SSR
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Kharkov Experimental Aircraft Production Factory
DD.MM.1934-DD.MM.1942 Kharkov Aircraft Factory No. 135
Obory výroby:
Production Subjects:
letectví aviation
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
17.09.1926-DD.MM.1941 Charkov /
DD.MM.1941-DD.01.1942 Molotov /
17.09.1926-DD.MM.1941 Kharkiv /
DD.MM.1941-DD.01.1942 Molotov /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vznik:
Founded:
17.19.1926
17.19.1926
Zánik:
Cancelled:
DD.01.1942
DD.01.1942
Produkty:
Products:
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Kalinin K-2
DD.MM.1927-DD.MM.1927 Kalinin K-3
DD.MM.1928-DD.MM.1930 Kalinin K-4
DD.MM.1929-DD.MM.1934 Kalinin K-5
DD.MM.1930-DD.MM.1930 Kalinin K-6
DD.MM.1930-DD.MM.1930 Kalinin K-9
DD.MM.1931-DD.MM.1931 Kalinin K-10
DD.MM.1931-DD.MM.1931 Gracianskij Omega
DD.MM.1932-DD.MM.1932 Něman ChAI-1
DD.MM.1933-DD.MM.1933 Kalinin K-7
DD.MM.1933-DD.MM.1933 ChAI-4
DD.MM.1934-DD.MM.1935 Grigorovič I-Z
DD.MM.1934-DD.MM.1937 Grigorovič IP-1
DD.MM.1936-DD.MM.1939 Něman R-10
DD.MM.1940-DD.MM.1942 Suchoj Su-2
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Suchoj Su-1
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Suchoj Su-3
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Grušin BB-MAI
DD.MM.1940-DD.MM.1940 Suchoj Su-1
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Grušin Gr-1
DD.MM.1941-DD.MM.1941 Grušin Gr-2
Poznámka:
Note:
1926 vznik jako pobočka firmy Junkers na základě v roce 1923 založených leteckých dílen společnosti Ukrvozduchpuť
1927 před dokončením továrny ukončena smlouva s Junkersem a závod znárodněn
1934 sloučení s pokusnými dílnami civilního letectví GROSS
1941 evakuace do Permu (tehdy Molotov)
1942 továrna zrušena a rozdělena mezi závody 23 a 25 v Moskvě a 381 v Nižném Tagilu
1943 v původních charkovských prostorách založen nový závod č. 135
2005 součástí koncernu Národní sdružení Antonov
2015 součástí koncernu Ukrboronprom
-
Zdroje:
Sources:
Dexter, Keith; Rodionov, Ivan. The Factories, Research and Design Establishments of the Soviet Defence Industry: a Guide.
http://www.ksamc.com/history/?page=facts.htm
http://testpilot.ru/az_map/avia/zavod-135/
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Charkovsky-letecky-zavod-c-135-1934-194R-t188822#548304 Version : 0

former names:


17.09.1926-DD.MM.1932 Харьковский авиационный завод им. Совнаркома Украинской ССР
(Charkovskij aviacionnyj zavod im. Sovnarkoma Ukrainskoj SSR / Kharkovskiy aviatsionnyy zavod im. Sovnarkoma Ukrainskoy SSR)
DD.MM.1932-DD.MM.1934 Харьковский завод опытного самолетостроения
(Charkovskijzavod opytnogo samoletostrojenija / Kharkovskiy zavod opytnogo samoletostroeniya)
DD.MM.1934-DD.MM.194R Харьковский авиационный завод № 135
(Charkovskij aviacionnyj zavod Well. 135/ Kharkovskiy aviatsionnyy zavod Well. 135).
URL : https://www.valka.cz/Charkovsky-letecky-zavod-c-135-1934-194R-t188822#548305 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more