Main Menu
User Menu

Military history website

CZK - vz. 44/67

signální pistole

     
Název:
Name:
Signální pistole vz. 44/67
Originální název:
Original Name:
26,5 mm signální pistole vz. 44/67
Kategorie:
Category:
pistole / revolver
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1967-DD.MM.1968 Přesné strojírenství n.p., Uherský brod /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,930 kg
Ráže:
Calibre:
26,5 mm
Náboj:
Cartridge:
26,5 mm
Délka:
Length:
220 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
150 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
10-12 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- vylepšení původně sovětské signální pistole vz. 44 (SPŠ-44)
- nástupcem byla vz. 44/81
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL : https://www.armedconflicts.com/signalni-pistole-t40251#383544Version : 0
MOD
26.5 mm signálna pištoľ vz. 44/67

Since 1953 bola in československej the army established ako štandardná signálna pištoľ sovietska gun POS-44. It licenčná production prebiehala from 1952 to 1958 in národnom company Zbrojovka Brno. Weapon bola konštrukčne simple and prispôsobená what najjednoduchšej production during vojnových years. During používania this signálnej weapons in our army, however, gradually vychádzalo know viacero negatívnych poznatkov, týkajúcich sa najmä low-life mostly (about 1,000 výstrelov). Complaint was well able to ľahkého oddelenia mainly from the body arms, respectively. samovoľné otváranie especially after odstrieľaní väčšieho number of výstrelov. Nakoniec bolo zistené behold it, that the weapon is extensively prone to korózii.

Preto prepared by the Ministry národnej of defense in cooperation with Military skúšobným ústavom 011 Slavičín in januári 1966 technical propozície, which mali for cieľ modernizáciu signálnej pištole. Develop the basic format requirements zadávateľa belonged to the purging life especially on the 3500 výstrelov, chrómovanie bore, využitie alloy materiálov and finish vypaľovaným emailom that mali prispieť najmä to dlhšej life. Taktiež was required to make the barrel bola from the body arms but oddeliteľná.

In the priebehu vývoja originated tri rôzne alternatívy, including tej, who is shown in the photo. In this case the bola weapon added manuálna poistka and pažbičke bolo preformed anatomical lôžko pre thumb strieľajúcej hand. However, this proposal neprešiel pre konštatovanie nadbytočnosti poistky on takomto type weapons.

Výsledkom that brief ... vývoja bola vyššie popísaná signálna pištoľ vz. 44/67. It označenie points to nadväznosť on pôvodnú konštrukciu vz. 44, modernizovanú in 1967. Gun in rokoch 1968-1969 vyrábal národný venture Precision engineering in Uherské Brode.

www.vhu.cz].

CZK - vz. 44/67 - zo zbierok VHÚ Praha

zo zbierok VHÚ Praha
URL : https://www.armedconflicts.com/signalni-pistole-t40251#640279Version : 0
MOD
26.5 mm SIGNÁLNA PIŠTOĽ vz. 44/67
Is a hand gun with a smooth chrome vývrtom especially designed to vystreľovaniu svetlíc, signálnych and osvetľovacích nábojov. Konštrukčne is very simple and yet spoľahlivá.

TTÚ signálna pištoľ vz. 44/67
Kaliber........................................................26,5 mm
Hmotnosť loaded pištole...............................1 060-1 075 g
Nenabitej pištole..........................................930 g
Dĺžka pištole................................................220 mm
I........................................................150 mm
The practical rate of........................................10 – 12 mornings/min
The height dostrel from...................................... 75 to 100 m
A range of svetlice..............................................150 m

The main part of the
 complete the barrel
 body pištole with rukoväťou
 full spúšťadlo
 the firing pin
Pri nabíjaní pištole it is necessary to:
Pushing the detents, mostly for it vrúbkovanú pätku forward otvoriť barrel and sklopiť úsťovú part mostly down, uvoľniť zádržku especially, deposit into the just charge and zasunúť him forward, uzavrieť the barrel.

Strelivo
Čs. of production two kinds:
short – with one svetlicou in bielej, red, green, farbe and red dážď
long – osvetľovacie with padáčikom, red dážď, čierny, orange, or
blue dym and shrapnel.
URL : https://www.armedconflicts.com/signalni-pistole-t40251#154056Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Doplnenie údajov :

Odlišnosti oproti 26,5 mm signálnej pištoli vz. 44:

- čap hlavne je vyberateľný. Po jeho vybratí je možné hlaveň od tela oddeliť,
- vývrt hlavne je chrómovaný a funkčné plochy súčiastok sú spevnené,
- povrch pištole je lakovaný šedým vypaľovacím lakom,
- pažbičky rukoväte pištole sú z umelej hmoty (fenoplastu) a sú tvarovo prispôsobené pre lepšie držanie v ruke.

Konštrukcia pištole zabraňuje samovoľnému otvoreniu zbrane v okamžiku výstrelu, samovoľnému odpáleniu a zmierňuje účinok spätného rázu a zotrvačných síl u zádržky hlavne a u spúšte.

Del-21-1126,5 mm Signálna pištol vz.44/67 - predpis ČSĽA, Praha, 1969

CZK - vz. 44/67 - Popis pištole.

Popis pištole.
CZK - vz. 44/67 - Signálny náboj - popis.

Signálny náboj - popis.
CZK - vz. 44/67 - hlaveň

hlaveň
CZK - vz. 44/67 - telo zbrane

telo zbrane
URL : https://www.armedconflicts.com/signalni-pistole-t40251#347181Version : 0
....
URL : https://www.armedconflicts.com/signalni-pistole-t40251#154077Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Signálna pištoľ s príslušenstvom : Plátenné púzdro, čistenie a 3 náboje.

Vedľa sú položené signalizačné vlajočky červenej a žltej farby, určené na vizuálnu signalizáciu - predávanie pokynov a príkazov.

Del-21-11 26,5 mm Signálna pištol vz.44/67 - predpis ČSĽA, Praha, 1969
Obrana lidu 1973 č. 10

CZK - vz. 44/67 - Signálny pištoľ vz. 44/67.

Signálny pištoľ vz. 44/67.
CZK - vz. 44/67 - Príslušenstvo.

Príslušenstvo.
URL : https://www.armedconflicts.com/signalni-pistole-t40251#292738Version : 0