Main Menu
User Menu

Military history website

CZK - vz. 44/81

Signal pistol vz. 44/81

Signálna pištoľ vz. 44/81

Signální pistole vz. 44/81

     
Název:
Name:
Signální pistole vz. 44/81
Originální název:
Original Name:
26,5 mm signální pistole vz. 44/81
Kategorie:
Category:
jednoranná pistole
Výrobce:
Producer:
DD.09.1981-DD.06.1983 Přesné strojírenství n. p., Uherský Brod /
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
0,930 kg
Ráže:
Calibre:
26,5 mm
Náboj:
Cartridge:
26,5 mm
Délka:
Length:
220 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
150 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
10-12 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
- m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- vylepšení signální pistole vz. 44/67.
Zdroje:
Sources:
Archiv autora
URL : https://www.armedconflicts.com/Signal-pistol-vz-44-81-t88161#383545Version : 0
MOD

Signálna pištoľ vz. 44/81


After what in 1967 prebehla modernizácie pôvodnej sovietskej konštrukcie signálnej pištole vz. 44, who gave vzniknúť model vz. 44/67, dochádzalo in priebehu desaťročia to the gradual ubúdaniu it počtov in Československej ľudovej the army. What is situácia common in every army, vzhľadom on prirodzené opotrebenie, or poškodenie material. Preto začiatkom osemdesiatych years of the last day came up predchádzajúci výrobca that guns, národný venture Precision engineering in Uherské Brode, with návrhom on opätovnú production väčšej series that signálnej guns. Dôvodom malo albeit both zabezpečenie primeraného quantity of inventory that the guns necessary to prirodzenú obmenu for troops for dosluhujúci vz. 44/67, but um, she zdokonalenie pôvodného pattern and predĺženie his life.

Preto bola namiesto pôvodnej steel 11 300 designed for the production of bočníc pištole oceľ vyššej strength 11 523, thanks čomu occurred predĺženiu minimálnej life at 4,000 výstrelov. Shape change prešiel aj drums kohút, on ktorom sa refracted priehlbina changed on ergonomickejšiu poloblúkovú. Zväčšená bola aj lever odomykania mainly on spodnej part of the spúšte. Nakoniec change switched aj pažbičky, which for ich the smooth surface of the kĺzali in spotenej or wet hands, and preto boli proposed new, with dovetail zdrsnením. It is true that the pri streľbách in time mieru manual pre ovládanie pištole Del-21-11 prikazoval strelcovi povinnosť have on your hands the gloves pre obmedzenie risk popálenia. Pre book any combat nasadenie however, bolo oveľa praktickejším proposed zdrsnenie, which was increased aj pevnosť grip in rukaviciach.

In 1980, after skúškach 250 kusovej overovacej series, ordered Federálne ministry národnej defense prvú sériu modernizovanej signálnej pištole in počte 28.000 kusov, who but nakoniec narástla up to úctihodných 40.009 kusov. This number made národný venture Precision engineering in the period from septembra 1981 to June 1983, pričom pre jednoduchšie rozlíšenie from predchádzajúcého model nemali new pieces pôvodný alphanumeric system značenia, but len numeric in the range of 10 001-50 010.

Pre zberateľov can tell even interesting informácia that the first dvetisíc unit séria mala takes pôvodné smooth pažbičky used to vz. 44/67 from dôvodu neskoršieho nábehu the production of new, zdrsnených.

www.vhu.cz].

URL : https://www.armedconflicts.com/Signal-pistol-vz-44-81-t88161#640283Version : 0
MOD
Gun signal vz.44/81, caliber 26.5 mm
The day the IRS and the burning of witches, 29. 4. 2016, Tucson-Popkovice.
URL : https://www.armedconflicts.com/Signal-pistol-vz-44-81-t88161#551716Version : 0
MOD
Signálna pištoľ 26.5 mm vz.44/81.


Source : BURIAN, Michal, ... CRUSH George - History of the signal corps, the Ministry of defence – Agency for military information and services, Prague 2007.
CZK - vz. 44/81 - Desiatnik ČSĽA vystreľuje signálny náboj.

Desiatnik ČSĽA vystreľuje signálny náboj.
URL : https://www.armedconflicts.com/Signal-pistol-vz-44-81-t88161#351389Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pistole signální vz. 44/81, ráže 26,5 mm
Ostrava, Dny NATO 2009

vlastní foto

URL : https://www.armedconflicts.com/Signal-pistol-vz-44-81-t88161#327010Version : 0
MOD