Savoia-Marchetti SM.92

     
Název:
Name:
Savoia-Marchetti SM.92 Savoia-Marchetti SM.92
Originální název:
Original Name:
Savoia-Marchetti SM.92
Kategorie:
Category:
stíhací letoun fighter aeroplane
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1943-DD.MM.1943 Società Italiana Aeroplani Idrovolanti Savoia-Marchetti, Sesto Calende /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1943-DD.MM.1943
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
2
První vzlet:
Maiden Flight:
11.03.1943
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání CTOL - conventional take-off and landing
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník monoplane
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické conventional
Podvozek:
Undercarriage:
zatahovací retractable
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola wheels
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
6250 kg 13779 lb
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
8890 kg 19599 lb
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg ? lb
Rozpětí:
Wingspan:
18,55 m 60ft 10,3in
Délka:
Length:
13,25 m 43ft 5,64in
Výška:
Height:
3,85 m 12ft 7,56in
Plocha křídla:
Wing Area:
38,52 m2 414.63 ft2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
? kg/m2 ? lb/ft2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový piston
Počet motorů:
Number of Engines:
2
Typ:
Type:
FIAT RA.1050 RC.58 Tifone o vzletovém výkonu 1085 kW/1475 k
třílistá kovová stavitelná vrtule
FIAT RA.1050 RC.58 Tifone, takeoff power 1455 hp
three-bladed variable-pitch metal propeller
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
615 km/h v 6000 m 382.1 mph in 19685 ft
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
540 km/h v ? m 335.5 mph in ? ft
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s ? ft/min
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
7,17 min do 6000 m 7,17 min to 19685 ft
Operační dostup:
Service Ceiling:
12000 m 39370 ft
Dolet:
Range:
2000 km 1242.7 mi
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km ? mi
Výzbroj:
Armament:
3x kanón MG 151/20 ráže 20 mm
3x kulomet Breda-SAFAT ráže 12,7 mm
1x pohyblivý dálkově ovládaný kulomet Breda-SAFAT ráže 12,7 mm
3x kanón MG 151/20 ráže 20 mm
3x .50 in Breda-SAFAT machine gun
1x flexible .50 in Breda-SAFAT remotely operated machine gun
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Němeček, Václav. Savoia Marchetti SM.92, L+K 1994/04.
www.alieuomini.it
http://www.samoloty.ow.pl/str097.htm
URL : https://www.valka.cz/Savoia-Marchetti-SM-92-t52643#197679 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Historie: Letoun navazoval na typ SM.91, který byl v říjnu 1943 zabaven Němci. Šéfkonstruktér Alessandro Marchetti však nebyl s SM.91 spokojen a provedl několik významných změn. Tou nejmarkantnější bylo zrušení trupové gondoly a přesunutí osádky do levého trupu a zkrácení rozpětí. Konsruktér chtěl ušetřit co nejvíce hmotnosti, aby se zlepšily výkony.

Protože typ přebíral mnoho dílů od SM.91, probíhala stavba prototypu MM531 rychle a již 12. listopadu 1943 byl zalétán. Vše ovšem probíhalo pod německým dohledem. Zkoušky byly přerušeny 18. března 1943, když si pilot C.205V spletl osaměle letící pototyp s americkým P-38 a zaútočil na něj. Naštěstí tovární pilot Aldo Moggi dokázal rozstřílený stroj dovést na zem s minimem dalších škod. Okamžitě se začalo s opravou letoun, který v červenci opět létal. Zkoušky probíhaly celkem uspokojivě, ale během amerického náletu na letiště Vergiate byl SM.92, společně s druhým prototypem SM.91, zničen.

Pramen:
L+K 4/94
URL : https://www.valka.cz/Savoia-Marchetti-SM-92-t52643#197688 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Savoia Marchetti SM-92
Těžký stíhací bombardér SM. 92 patřil mezi poslední typy, vzniklé za druhé světové války v továrně SIAI-Marchetti. Byl postaven pod vlivem snah maximálně koncentrovat palebnou sílu většího počtu kanónů a velkorážných kulometů, aby mohly účinněji zasahovat proti spojeneckým bombardérům. Dvoumotorové řešení se v takovém případě jevilo jako nejvhodnější. Z aerodynamických důvodů lákalo i použití nevelké přední trupové gondoly a dvou dlouhých nosníků ocasních ploch, vybíhajících z motorových gondol. To také nabízelo možnost koncentrovat mohutnou výzbroj do přídě pilotní gondoly a díky tomu se vyhnout nutnosti použít složité synchronizační zařízení. Schéma trupové gondoly a dvojice nosníků, které nesly motory a ocasní plochy, nebylo nijak novým.

Šéf firmy a šéfkonstruktér Alessandro Marchetti na základě této úvahy vytvořil prototyp SM. 91 (imatrikulace MM530), zalétaný 11. března 1943 (již po italské kapitulaci) továrním pilotem mjr. Aido Moggim. Měl dva německé motory Daimler-Benz DB 605A po 1084 kW (1475 k) a celokovovou konstrukci. Výzbroj tvořily tři kanóny Mauser MG 151/20 v přídi trupové gondoly a dva další těsně u gondoly v křídle, každý kanón měl po 300 nábojích. Letoun byl koncipován jako dvoumístný. Zkoušky probíhaly v továrně, pak ve zkušebním středisku v Guidonii. Nakonec jej 12. října 1943 přelétl německý pilot do Německa, kde po něm mizí stopy. Ještě 10. července 1944 pak byl zalétán druhý prototyp SM. 91, ale ten byl v prosinci 1944 zničen americkým náletem na letišti Vergiate.

Přes všechny poměrně pozitivní poznatky však letoun SM. 91 nesplňoval zcela očekávání konstruktérů. Byl příliš těžký, navíc bez obrany dozadu. Šéf firmy a šéfkonstruktér Alessandro Marchetti proto sáhl k dalšímu rozvoji nadějné koncepce - vypustil trupovou gondolu a kabinu osádky přemístil do levého trupu. Úměrně tomu se zmenšilo rozpětí a nosná plocha. Menší byl i celkový příčný průřez stroje. A protože značná část dílů byla převzata od SM. 91, stavba nového letounu pokračovala rychle a prototyp s imatrikulací MM531 mohl být zalétán již 12. listopadu 1943. Zkoušek, které přirozeně probíhaly pod německým dohledem, se jako pilot zúčastnil mjr. Moggi. Letoun dostal typové označení SM. 92.

Nový SM. 92 dostal i účinnou výzbroj. Ve výstupku pod centroplánem nesl dva pevné kanóny MG 151/20 a stejnou zbraň měl i v ose vrtule pravého motoru. Nad tímto motorem rovněž spočívaly i dva synchronizované kulomety Breda-SAFAT 12,7 mm. Tímto rozložením výzbroje byla do jisté míry kompenzována větší hmotnost levého trupu s kabinou s kabinou posádky. Jeho motor totiž nesl pouze kulomet 12,7 mm v ose vrtule. Posádka zůstala dvojčlenná, druhý člen dálkově ovládal kulomet 12,7 mm, umístěný v kapkovitém výstupku uprostřed vodorovné ocasní plochy. U prototypu MM531 však bylo nahrazeno maketou.

Pro plnění bitevních úkolů mohl SM. 92 nést pod vnitřním centroplánem náklad pum až 2,000 kg a 160 kg bomb bylo možno zavěsit pod vnější křídla.

Letové zkoušky probíhaly celkem uspokojivě, stroj však nesl již německé výsostné znaky. Při jednom z letů v oblasti Vergiate ve Varese jej přistihl stíhací Macchi C. 205V Veltro, jehož pilot jej považoval za americký P-38 Lightning. Zkušený tovární pilot mjr. Aido Moggi (se svým mechanikem Carlo Balzarinim jako druhým členem posádky) manévroval velmi úspěšně a těžce prostřílený prototyp dokázal dovést na letiště Lonate Pozzolo jen s minimem dalších poškození. Prototyp byl po březnovém sestřelu vzhledem k opravám na několik měsíců uzemněn a opět létat začal až v červenci. Prosincový nálet na Vergiate znamenal i tečku za jeho další existencí. V té době měl nalétáno něco přes 21 hodin.

Severní Itálie byla v této době již prakticky provincií německé Říše. Její výrobní zdroje byly nyní německými zdroji. Zatímco technický vyhodnocující tým Luftwaffe pokládal SM. 92 za zajímavý, velení německého průmyslu i armády upřednostňovalo věnovat italské zdroje výrobě již existujících německých typů a typů, které lépe odpovídaly požadavkům Luftwaffe a její operační doktríně. Práce byly zastaveny a piloti, kteří zůstali v zmenšujícím se zbytku fašistické Itálie, byli nasazeni do již ztracených bojů.

Souběžně s SM. 92 a v celkem shodné koncepci se vyvíjely i dva další těžké stíhací letouny, a to Reggiane Re. 2005 a Caproni-Bergamaschi Ca. 380 Corsaro. Oba hlavní konkurenti SM.91/92 již příliš šancí na úspěch nedostali. Re. 2005 byl vyroben v příliš malém počtu několika desítek kusů, aby mohl válku nějak ovlivnit a Caproni zůstal jen papírovým projektem.

Prameny
www.topsid.com
www.aerei-italiani.net
en.wikipedia.org
ww2photo.mimerswell.com
URL : https://www.valka.cz/Savoia-Marchetti-SM-92-t52643#300644 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Savoia-Marchetti SM.92
Letoun byl zkoušen ve zbarvení Luftwaffe.
Savoia-Marchetti SM.92 - http://www.giemmesesto.org/settori/aerei/SM92/SavoiaMarchettiSM92.htm

www.giemmesesto.org
URL : https://www.valka.cz/Savoia-Marchetti-SM-92-t52643#197694 Version : 0
SM.92
Savoia-Marchetti SM.92 - http://www.giemmesesto.org/settori/aerei/SM92/SavoiaMarchettiSM92.htm

www.giemmesesto.org
URL : https://www.valka.cz/Savoia-Marchetti-SM-92-t52643#197695 Version : 0
And a few additional illustrations.
Savoia-Marchetti SM.92 - pramen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/55/Sm92_rear.jpg

pramen: upload.wikimedia.org
Savoia-Marchetti SM.92 - pramen: http://ww2drawings.jexiste.fr/Files/2-Airplanes/Axis/2-Italy/01-Fighters/SM-92/SM-92.htm

pramen: ww2drawings.jexiste.fr
URL : https://www.valka.cz/Savoia-Marchetti-SM-92-t52643#300645 Version : 0
In the colors of the German Luftwaffe - Savoia-Marchetti SM.92

[source]Source: http://www.airwar.ru/enc/fww2/sm92.html[/source].
Savoia-Marchetti SM.92 -


Savoia-Marchetti SM.92 -


URL : https://www.valka.cz/Savoia-Marchetti-SM-92-t52643#345808 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more