Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

PT-91 Twardy

PT-91 Twardy

     
Název:
Name:
PT-91 Twardy
Originální název:
Original Name:
PT-91 Twardy
Kategorie:
Category:
hlavní bojový tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1995-DD.MM.2002 Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy SA, Gliwice
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1995-DD.MM.2002
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
233
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1995
Osádka:
Crew:
3
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
45300 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
9530 mm
Délka korby:
Hull Length:
6860 mm
Celková šířka:
Overall Width:
3590 mm
Celková výška:
Overall Height:
21901) mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
395 mm
Šířka pásu:
Track Width:
580 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
? MPa
Pancéřování:
Armour:
vychází z typu T-72M1, přidáno dynamické pancéřování Erawa
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
S-12U
- čtyřtaktní, vícepalivový, vznětový
s kapalinovým chlazením a plnícím odstředivým dmychadlem
- počet válců: 12
Výkon:
Power:
625 kW při 2300 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
2 planetové převodovky
- počet převodových stupňů: 7+1
- ovládání: hydraulické s mechanicky ovládanými posouvači
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
40 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
4802) km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,8 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,85 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,23) m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
kanón 2A46
- ráže: 125 mm
- náboje pro kanón: 42 kusů
Vedlejší:
Secondary:
spřažený kulomet PKT
- ráže: 7,62 mm
- náboje pro spřažený kulomet: 2000 kusů


protiletadlový kulomet NSVT
- ráže: 12,7 mm
- náboje pro protiletadlový kulomet: 300 kusů
Uživatelské státy:
User States:

4)
Poznámka:
Note:
1) po strop věže
2) bez přídavných sudů, s přídavnými sudy 700 km
3) bez přípravy, s přípravou do 5 minut 1,8 m; s přípravou:
- maximální rychlost proudu: 1,5 m/s
- maximální hloubka vody: 5 m
- maximální šířka vodní překážky: 1000 m
4) darováno během rusko-ukrajinské války
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#370760Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PT-91


Na začiatku 90. rokov bola v Poľsku, v hlavnom strojníckom závode „Bumar Labendy“, uskutočnená modernizácia tanku T-72M1, čo bol základ pre nový bojový tank označovaný jako Wilk. Ještě před ukončením tohoto projektu byly ústavem OBRUM Gliwice a společností Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy zahájeny práce na modernizačním programu s krycím označením Twardy.


V roku 1992 bola týmto tankom, aj napriek problémom, pokusne vyzbrojená jedna tanková čata. Od prototypu sa PT-91 odlišuje novým SRP SKO-1 "Drawa-T" vyvinutým a vyrábaným v Poľsku a reaktívnym pancierovaním. Tank PT-91 je vybavený novými systémami ochrany, ktoré výrazne zvyšujú prežitie prostriedku. Na veži je umiestnený protilietadlový komplet NSVT. Vodič má nový nočný pasívny pozorovací prístroj "Radomka". Dno korby pod vodičom bolo zosilnené doplneným pancierom.


Koncom roku 1994 sa začala sériová výroba tanku PT-91, ten už bol vybavený francúzskym SRP "Savan-15T".
Hlavná výzbroj, prevodový mechanizmus a podvozok sú použité s tanku T-72M1, bol však vyvinutý nový poľský motor S12U s výkonom 625 kW (pri 2300 ot/min). Max. rýchlosť tanku je 70 km/h.
V roku 2002 objednala Malajzia 48 kusov tanku PT-91M a vyzbrojila nimi jeden tankový prápor. V Poľsku prebehla ďalší modernizačný program pod označeným "Gorilla". Najvýraznejší rozdiel je v vo veži. Základ pancierovania tvorí keramický pancier a aktívny pancier zabezpečujúci ochranu pred kumulatívnymi a podkalibernými strelami.


Tank PT-91 je vyzbrojený pôvodným 125 mm hladkostenným kanónom 2A46M. Palebný priemer tvorí 42 striel, z čoho je 22 uložených v dopravníku automatu nabíjania. Doplnkovú výzbroj tvorí 7,62 mm spriahnutý guľomet, a protilietadlový komplet ZU-72.
V priestore strelca je nainštalovaný modernizovaný zameriavač TPD-K1 s denným kanálom a pasívny zameriavač PCN-A alebo termokamera, čo výrazne zvyšuje bojovú efektívnosť tanku. Poľský systém riadenia paľby DRAWA-T TIFCS (Thermal Imaging Fire Control System) bol špeciálne vyvinutý poľskými konštruktérmi pre tank T-72. Môže byť zabudovaný do existujúcich tankov rady T-72 bez podstatných konštrukčný zmien na výzbroji a bez zmien na pancierovaní. Tým boli pri modernizácií ušetrené značné náklady. SRP sa skladá z nasledujúcich konštrukčných častí a to z modernizovaného zameriavača TPD-K1 s integrovaným laserovým diaľkomerom a stabilizovanou zámernou osou, termokamery pre zisťovanie cieľov a boj vo dne a v noci, elektronického zariadenia s balistickým počítačom, kontrolného zariadenia veliteľa s monitorom a plným prístupom k všetkým funkciám balistického počítača ako aj k laserovému diaľkomeru a senzorov k záznamu informácií, ktoré majú vplyv na streľbu.


Termokamera je umiestnená naľavo od TPD-K1 na mieste doterajšieho aktívneho infračerveného zameriavacieho ďalekohľadu TPN-1-49-23. Pracuje v spektrálnej oblasti od 8 - 12 mikrometrov pri zornom poli od 3 x 2 stupňov pri veľkom zväčšení a pri zornom poli 10,5 x 7 stupňov s menším zväčšení. Zahŕňa tepelný detektor typu MCT so 120 senzorovými elementmi. Je mechanicky spojená s hlavným zameriavačom. Je možné namiesto termokamery zabudovať pasívny infračervený prístroj tretej generácie. Veliteľ tanku PT-91 je vybavení panoramatickým zameriavačom inštalovaným v strope veže a umožňujúcim denné a nočné pozorovanie. Zameriavač je stabilizovaný v dvoch rovinách a umožňuje pozorovanie 360° priestoru nezávisle na polohe veže tanku. V súčinnosti so zameriavačom strelca umožňuje režim "hunter-killer" vďaka čomu je osádka schopná rýchlej detekcie a deštrukcie viacerých cieľov. Systém veliteľa umožňuje anulovať rozhodnutia strelca. Digitálny balistický počítač poskytuje výpočet prvkov k streľbe pre 6 druhov munície, pri získavaní potrebných informácií pomocou senzorov alebo ručným zadaním veliteľa alebo strelca.


Schopnosť prežitia osádky je zvýšená použitým účinného prídavného pancierovania, ktoré poskytuje lepšiu ochranu proti kumulatívnym strelám. Reaktívne pancierovanie má označenie "Erawa-1", jedná sa o jednovrstvový reaktívny pancier, a "Erawa-2", dvojvrstvový reaktívny pancier. Okrem toho je PT-91 vybavený vrstvou pohlcujúcou radiačné žiarenie, systémom detekcie laserového ožiarenia "Obra-4", 12 hlavňovým vrhačom dymových granátov "Tuča" a systémom s 80 mm vrhačom antilaserových granátov "Tellur". Do tanku bol nainštalovaný automatický protipožiarny systém využívajúci tepelné detektory a hasiacu zmes označenú Halon "1301". Motorový priestor je chránený samostatným automatickým systémom, ktorý na základe tepelných senzorov a pri použití hasiacej zmesi "Halon 1211" účinne likviduje vzniknuté požiare.


Tank je vybavený systémom detekcie laserového ožiarenia laserovými diaľkomermi alebo navádzacími systémami PTRS.
URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#155527Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tanky PT-91 z výzbroje 34. obrněné jezdecké brigády (34. Brygada Kawalerii Pancernej), cca léto/podzim 2009.


Fotografie: 34. Brygada Kawalerii Pancernej

PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#370759Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PT-91 vybavený odminovacím zařízením KMT-6.
PT-91 Twardy - (Militaryphotos.net)

(Militaryphotos.net)
PT-91 Twardy - (Militaryphotos.net)

(Militaryphotos.net)
PT-91 Twardy - (Militaryphotos.net)

(Militaryphotos.net)
PT-91 Twardy - (Militaryphotos.net)

(Militaryphotos.net)
URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#370761Version : 0
MOD
PT-91 from the armament of the 1st Tank Brigade (1 Warszawska Brygada Pancerna).


Photo: Wojska Lądowe

PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#370763Version : 0
MOD
PT-91 the parade in a Riga, Latvia, 2017.
PT-91 Twardy -


URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#629961Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tank PT-91 Twardy z výzbroje ukrajinské armády, rusko-ukrajinská válka, jaro/léto 2023. Od dubna 2023 mělo být z Polska na Ukrajinu dodáno 60 tanků PT-91, které se následně zapojily do ukrajinské letné protiofenzivy. První ztráta tanku Twardy byla zaznamenána na začátku července 2023.


Zdroj:
https://postlmg.cc/WDmT9fh1

PT-91 Twardy -


URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#731574Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tanky PT-91 Twardy ukrajinské armády opuštěné při jednom z neúspěšných ukrajinských útoků na ruské pozice v Záporižské oblasti, rusko-ukrajinská válka, přibližně 11. srpna 2023.


Zdroj:
https://vk.com/voenacher?w=wall-151878956_3628853

PT-91 Twardy -


PT-91 Twardy -


URL : https://www.valka.cz/PT-91-Twardy-t76898#731565Version : 0
MOD