8. paradesantní divize [1945-1945]

8th Parachute Division
8. Fallschirm-Jäger-Division
     
Název:
Name:
8. paradesantní divize 8th Parachute Division
Originální název:
Original Name:
8. Fallschirm-Jäger-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
06.01.1945
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
05.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.01.1945-10.04.1945 II. výsadkový sbor
10.04.1945-05.05.1945 LXXXVI. armádní sbor
15.01.1945-10.04.1945 II Airborne Corps
10.04.1945-05.05.1945 LXXXVI Army Corps
Dislokace:
Deployed:
06.01.1945-DD.MM.RRRR Kolín nad Rýnem, Fliegerhorst Wahn /

Velitel:
Commander:
06.01.1945-05.05.1945 Wadehn, Walter (Generalmajor)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
06.01.1945-15.01.1945 Buckpesch, Paul (Major)
15.01.1945-DD.05.1945 Stecken, Albert (Major)
DD.05.1945-05.05.1945 Bode, Helmut (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
http://www.ww2.dk/ground/fallschirm/8fjd.htm
URL : https://www.valka.cz/8-paradesantni-divize-1945-1945-t2978#428916 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OKL začalo v prvních týdnech roku 1945 v Německu stojící výcvikové a doplňovací jednotky (Ausbildungs- Ersatz-) Luftwaffe probírat a všechny použitelné vojáky, poddůstojníka a důstojníky uvolňovala pro použití u parašutistů. Protože dosavadní polní divize Luftwaffe (Luftw.Feld-Div.) byly začleněny do armády, měly alespoň vojáci Luftwaffe kteří zůstali v kasárnách, na polních letištích a výcvikových prostorech zůstat pod nejvyšším velením Luftwaffe. Tak přišel počátkem února 1945 rozkaz k výstavbě 8. Fallsch.Jäg. D.
Generálporučík Wadehn, jeden z velitelů 10. Luftw.Feld-D. v severním Rusku, převzal velení divize.
Tato se skládala z parašutistický pluků 22, 23 a 24 (Fallsch.Jäg.R 22, 23 und 24), které ovšem nikdy nedosáhly plných početních plukovních stavů. Ostatní divizní útvary byly přiděleny od jiných jednotek ale také nikdy nedosáhly plných tabulkových stavů.
První Kampfgruppen nové divize byly ještě v průběhu výcviku odeslány na předmostí u Wesel a nasazeny na přední frontovou linii. Poté postupně po částech přicházely další divizní útvary, které nyní byly nasazeny proti obklíčení v prostoru Bönninghard proti převaze kanadských a britských jednotek. Taky se uvláště vyznamenal Fallsch.Jäg.R. 24, který uzavřel průlom mezi Alpami a Veen. Po vyklizení předmostí počátkem března 1945 pokračovala divize v obranných bojích severně od Duisburgu.
Do konce března pokračovaly ústupové boje proti britským tankům až do prostoru Brém. Počátkem dubna se boje přesunuly až k přístavnímu městu. Zde v těchto dnech stála 15. Pz.Gren.D. s Pz.Ers.Brig „Großdeutschland a 8. Fallsch.Jäg.D. proti jednotkám II. kanadského a XXX. Britského armádního sboru . Parašutisté bránili po dobu dvou dnů město Menslage, další části divize bojvoaly u Schwagstorfu. Dne 13.dubna držely poslední Kampfgruppen parašutistů okolí Cloppenburgu. Až na Cloppenburg vyrazilo v útoku na 300 britských tanků, prolomily frontu 8. Fallsch.Jäg.D.. Zbytky divize se probíjely až k Lauenburgu na Labi, kde je zastihl konec války.
URL : https://www.valka.cz/8-paradesantni-divize-1945-1945-t2978#172756 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more