9. horská divize [1945-1945]

9th Mountain Division
9. Gebirgs-Division
     
Název:
Name:
9. horská divize 9th Mountain Division
Originální název:
Original Name:
9. Gebirgs-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1945
Předchůdce:
Predecessor:
9. horská divize Východ 9th Mountain Division East
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1945-08.05.1945 III. tankový sbor
01.05.1945-08.05.1945 III Tank Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR

Velitel:
Commander:
01.05.1945-09.05.1945 Raithel, Heribert (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.05.1945-09.05.1945 Wallrapp, Hartmut (Hauptmann)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
de.allbuch.online
de.wikipedia.org
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
URL : https://www.valka.cz/9-horska-divize-1945-1945-t245#564063 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Velitel: plukovník Raithel
Na konci března 1945 byla sestavena nová horská divize, jenž obdržela číslo 9. Brance dodaly Wehrkreis VII a XVIII (Mnichov a Salzburg). Dále byly do stavu divize převeleny jednotky: armádní poddůstojnická škola pro horské myslivce z Wörglu, škola horského dělostřelectva Dachstein, doplňovací horský prapor SS Leoben, části horského doplňovacího pluku 137 a 139, personál z rozpuštěné KG 27 Boelcke a jednotky Volsksturmu ze Štýrska.
Za divizní znak byl k původu mužstva z armády a letectva vybrán vrchol hory zkřížený s vrtulí letadla. Již po několika dnech výcviku byly útvary divize na žádost 6. Armády nasazeny do akce v oblasti průsmyku Semmering kde byla zatažena do boje se sovětskými tanky postupujícími na Vídeň. Bez těžkých zbraní, podlehla po krátkém boji a stáhla se do oblasti Liezen na řece Enns.
09.05.1945 se divize rozpadla a přestože se některým vojákům podařilo uniknout do americké zóny, byla většina zajata Rudou armádou.


Zdroje:
Werner Haupt - Deutsche Spezialdivisionen
James Lukas – hitlerovy horské jednotky
http://www.axishistory.com/index.php?id=866
http://www.feldgrau.com/GebDiv1b.php
URL : https://www.valka.cz/9-horska-divize-1945-1945-t245#246050 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more