Main Menu
User Menu

Military history website

Malměřice

okr. Louny

     
Název:
Name:
Malměřice
Originální název:
Original Name:
Malměřice
Další názvy:
Other Names:
Alberitz
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Blatno
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°06'58.00"N 13°23'08.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1240
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Anny
Tvrziště Malměřice
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Malm%C4%9B%C5%99ice
URL : https://www.valka.cz/Malmerice-t44326#613624Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Malměřice (Alberitz)
Dnes část obce Blatno (okr. Louny)


V období 1.republiky součást politického okresu Podbořany a soudního okresu Jesenice.


Sčítání lidu v roce 1930: 300 obyvatel (z toho 56 osob národnosti československé a 243 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938 .


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Strážního praporu XVIII.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Malmerice-t44326#174456Version : 0