Main Menu
User Menu

Military history website

Maršov

okr. Trutnov

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Maršov (Marschendorf)
(okr. Trutnov)


V období 1.republiky součást politického okresu Trutnov a soudního okresu Maršov.


Sčítání lidu v roce 1930: 863 obyvatel (z toho 70 osob národnosti československé, 781 osob národnosti německé a 1 osoba národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v září 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Strážní prapor IX


Za ubytovací prostory sloužily budovy zámku z konce 18. století.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Marsov-t44364#174519Version : 0