Main Menu
User Menu

Military history website

Městečko Trnávka

okr. Svitavy

     
Název:
Name:
Městečko Trnávka
Originální název:
Original Name:
Městečko Trnávka
Další názvy:
Other Names:
Türnau
Markt Türnau (1938-1945)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Svitavy
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°42'33.00"N 16°43'39.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bohdalov
Lázy
Ludvíkov
Mezihoří
Městečko Trnávka
Nová Roveň
Pacov
Petrůvka
Pěčíkov
Plechtinec
Přední Arnoštov
Stará Roveň
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1308 (?)
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Zřícenina hradu Cimburk (Starý Cimburk)
Kostel sv. Jakuba Většího
Socha sv. Jana Nepomuckého
Morový sloup
Pomník obětem 1. světové války
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.mesteckotrnavka.cz/
cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Mestecko-Trnavka-t244262#675178Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kostel sv. Jakuba Staršího


Svatostánek se poprvé zmiňuje k roku 1406, dle všeho stával tento kostel na místě současného barokního chrámu, který byl vystaven po roce 1752 jako jednolodní podélný chrám s půlkruhovým závěrem presbyteria a průčelní hranolovou věží napůl vtaženou do lodi při její západní straně. Roku 1938 byla provedena renovace interiéru a byla do něj zavedene elektřina. Rekonstruován byl dále v letech 1973 až 1974, 1976 až 1977 a 1995 až 1998.
Zdroje:
www.hrady.cz
pamatkovykatalog.cz

Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mestecko-Trnavka-t244262#675195Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kaple s pamětní deskou obětí poválečného lynčování

Hřbitovní kaple nacházející se na hřbitově při kostele sv. Jakuba Staršího. Je na ni umístněna pamětní deska obětí lynče německého obyvatelstva ve dnech 9. až 11. května 1945.
Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mestecko-Trnavka-t244262#675196Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Socha sv. Jana Nepomuckého


Klasicistní socha sv. Jana Nepomuckého z 1. třetiny 19. století od neznámého autora.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mestecko-Trnavka-t244262#675200Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Morový sloup


Vrcholně barokní pilíř z roku 1731 se sochami Panny Marie, sv. Šebestiána, sv. Rocha a sv. Karla Boromejského a reliéfem sv. Rozálie. Autorem je Severin Tischler, nicméně dříve bylo dílo připisováno Jiřímu Františku Pacákovi.


Zdroj:
pamatkovykatalog.cz

Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mestecko-Trnavka-t244262#675201Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pomník obětem 1. světové války

Pomník obětem 1. světové války, který je vyvedený v české a německé jazykové verzi, se nachází na místním hřbitově při kostele sv. Jakuba Staršího.
Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mestecko-Trnavka-t244262#675202Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pamětní desky obětem 2. světové války a významným obyvatelům města


Na venkovní části hřbitovní zdi jsou umístněny dvě pamětní desky obětem 2. světové války a významným obyvatelům města.
Městečko Trnávka - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mestecko-Trnavka-t244262#675203Version : 0