Main Menu
User Menu

Military history website

Milotice nad Opavou

okr. Bruntál

     
Název:
Name:
Milotice nad Opavou
Originální název:
Original Name:
Milotice nad Opavou
Další názvy:
Other Names:
Dochov (1869-1890)
Milotice (1921-1950)
Miłocice nad Opawą
Milkendorf
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Bruntál
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°59'45.00"N 17°32'32.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Jelení u Bruntálu
Milotice nad Opavou
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1288
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Jelení)
Řopíky (v úseku VII a VII-3 Hohnberg (Velký Tetřev))
Poštovní milník
Muzea:
Museums:
Muzeum ohýbaného a historického nábytku
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.miloticenadopavou.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Milotice_nad_Opavou
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Milotice-nad-Opavou-t44377#645133Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Milotice nad Opavou (Milotice , Milkendorf)
(okr. Bruntál)


V období 1.republiky součást politického a soudního okresu Bruntál.


Sčítání lidu v roce 1930: 532 obyvatel (z toho 25 osob národnosti československé a 494 osob národnosti německé).


Posádka byla ustanovena v únoru 1938.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
rota Strážního praporu XXIV


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Milotice-nad-Opavou-t44377#174536Version : 0