Main Menu
User Menu

Military history website

Moravany

okr. Pardubice

     
Název:
Name:
Moravany
Originální název:
Original Name:
Moravany
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okr. Pardubice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°00'04.00"N 15°56'27.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Moravany
Čeradice
Moravanský
Platěnice
Platěnsko
Turov
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1244
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Petra a Pavla
Pomník obětem I. a II. světové války
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
commons.wikimedia.org
commons.wikimedia.org
URL : https://www.valka.cz/Moravany-t44388#613481Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Moravany
(okr. Pardubice)


V období 1.republiky součást politického okresu Pardubice a soudního okresu Holice.


Sčítání lidu v roce 1930: 994 obyvatel (z toho 992 osob národnosti československé).


Posádka byla ustanovena v listopadu 1924. Zrušena v červnu 1925.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
eskadrona Jezdeckého pluku 8


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Moravany-t44388#174548Version : 0