Aeronca L-3 Grasshopper

Přehled verzí

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Aeronca L-3 Grasshopper - přehled verzí:
YO-58 - zkušební vojenská verze sportovního letounu Model 65TC Defender, motor Continental O-170-3, čtyři stroje
O-58 - sériová verze YO-58, lišící se pouze změněným tvarem zasklení zadní části kabiny - zaoblené místo původního čtyřhranného; 50 kusů, v roce 1942 společně s YO-58 přejmenovány na L-3
O-58A - trup rozšířen o čtyři palce, zvětšené zasklení zadní části kabiny; 20 kusů, v roce 1942 přejmenovány na L-3A
O-58B - znovu zvětšené zasklení zadní části kabiny, nová vysílačka a další vojenské vybavení; 875 kusů, většina dodána již pod novým označením L-3B
L-3C - cvičná verze s dvojím řízením, bez vysílačky; 490 kusů
L-3D - 11 zabavených civilních Model 65TF Defender, motor Franklin 4AC-176
L-3E - 12 zabavených civilních Model 65TC Defender, motor Continental A-65-8
L-3F - 19 zabavených civilních Model 65CA Super Chief, motor Continental A-65-8
L-3G - 4 zabavené civilní Model 65L Super Chief, motor Lycoming O-145-B1
L-3H - jeden zabavený civilní Model 65TL Defender, motor Lycoming O-145-B1
L-3J - jeden zabavený Model 65TC Defender, motor Continental A-65-7


JR-1 - tři L-3C předané US navy
TG-5 - cvičná kluzáková verze, 250 kusů
XLNR-1 - tři TG-5 předané US Navy


Fahey, James C. U.S. Army Aircraft 1908-1946. Ships and Aircraft, Falls Church, 1964.
Adcock, Al. US Liaison Aircraft in action, In Action No.195. Squadron/Signal Publications, Carrollton 2005. ISBN 0-89747-487-2.
Wakefield, Ken. The Fighting Grasshoppers - US liaison Aircraft Operations in Europe 1942-1945. Leicester 1990. ISBN 0-904597-78-4.
http://www.aerofiles.com/_aeron.html
URL : https://www.valka.cz/Aeronca-L-3-Grasshopper-t6545#15064 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more