Main Menu
User Menu

Military history website

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther

     
Název:
Name:
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther
Originální název:
Original Name:
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther
Kategorie:
Category:
střední tank
Výrobce:
Producer:
DD.03.1944-DD.04.1945 Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg AG, Nürnberg /
DD.05.1944-DD.04.1945 Daimler-Benz AG, Berlin /
DD.07.1944-DD.03.1945 Maschinenfabrik Niedersachsen-Hannover GmbH, Hannover /
Období výroby:
Production Period:
DD.03.1944-DD.04.1945
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~2961
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1944
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
44800 kg
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
8660 mm
Délka korby:
Hull Length:
? mm
Celková šířka:
Overall Width:
32701) mm
Celková výška:
Overall Height:
2995 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
560 mm
Šířka pásu:
Track Width:
660 mm
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.09 MPa
Pancéřování:
Armour:
Korba:
čelo - 80 mm
horné boky - 40 mm
dolné boky - 50 mm
zadok - 40 mm
strop - 16-40 mm
dno - 16-25 mm

Veža:
štít kanóna - 100 mm
čelo - 100 mm
boky/zadok - 45 mm
strop - 16 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Maybach HL 230 P30 (vodou chladený zážihový 12-valec objemu 23.095 cm3)
Výkon:
Power:
514,8 kW při 3000 ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
ZF AK 7-200 (7+R)
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
55 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
30 km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
250 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
110 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
2,45 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,9 m
Brodivost:
Fording Depth:
1,9 m
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
7,5 cm KwK 42 L/70
(82 nábojov)
Vedlejší:
Secondary:
2x guľomet MG 34 kalibru 7,92 mm (4.200 nábojov)
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) bez Schürzenov

Pásy:
Kgs 64/660/150 (87 článkov v jednom páse, neskôr 86 (?))
Zdroje:
Sources:
Thomas L. Jentz - Germany's Panther Tank : The Quest for Combat Supremacy, ISBN 10: 0887408125 / 0-88740-812-5, ISBN 13: 9780887408120, rok vydania 1995
Walter J. Spielberger - The Panther & Its Variants, rok vydania 1993, ISBN-10: 0887403972, ISBN-13: 9780887403972
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#421580Version : 0
MOD
Rozhodnutie about the creation of a new design Ausf.G fell on stretnutí vo firme M.And.N. the day 4.5.1943. The Program Panther II was approved the serial production and malo sa pokračovať vo production Panther I. Verzia Ausf.G however, vychádzala of the design of the hull Panther II. Did they change the sa inclinations pancierových part of the hull. The slope bokov hull version of Ausf.G sa changed to 29° (u verzií Ausf.D/Ausf.A bol slope of 40°). Zníženie inclination bočného pancierovania viedlo to horšej balistickej protection, preto bola zväčšená hrúbka to 50mm (predtým 40mm). This zväčšenie contributed to beat the tank's weight 305kg. This nežiadúci nárast the weight of the tank bol more modifications reduced. Hrúbka dolného leading pancierovania bola znížená from 60mm to 50mm (saving on the weight of the bola 150kg). Hrúbka prednej part of the dna was reduced from 30mm to 25mm (saving on the weight of the bola 100kg). Celkovo I mean malo dôjsť to zvýšeniu weight of flax about 55kg. Without specified nárastu the weight of the bolo prevedené the purging hrúbky predného the ceiling of the hull of the pôvodných 16mm 16-40mm. Konštruktéri however prekonštruovali niektoré parts of the hull (inclinations and zmenšenia) and dosiahli zero navýšenie weight.
Veža bola without zmien prevzatá of predchádzajúcej version of Panther Ausf.And. The hull was substantially modified.


Changes introduced by the pri version of the Pz.Kpfw.In The Ausf.G:

- a new type of poklopov vodiča and radio operator
- fitting new rotary pozorovacieho periscope vodiča
- hole in the Kugelblende got a tiered shape, who helped to balistickej the protection of that part of the
- prekonštruovali sa žalúzie on poklope engineand, covers nasávania air pre the carburetor, uzáver palivovej tank, exhausts, brakes, ventilačný system (passed out need dodatočnej pair výfukov on ľavom exhaust)
- increased sa stock munície to 82 nábojov
- veliteľské tanks mali zníženú supply munície on 64 nábojov and got dodatočný electric generator GG 400 pre napájanie doplnkovej rádiostanice
- revíziou switched instruments pre-maintenance and vyprostenie assembled after bokoch of the hull (added sa drevená pad umiestňovaná under accessories, increased sa hrúbka (32mm) and dĺžka (8.2 m) vyprosťovacieho rope)
- Schürzeny boli mounted on predĺžený fender mounted takmer after all dĺžke bokov hull
- premiestnili and modified sa tlmiče

The transition of the production from the version of Ausf.And Ausf.G lasted about two mesiace, the first company that started produkovať verziu Ausf.G bola company M.And.N. (4/1944). Dlhodobý production plan of 26.10.1944 determined mesačný plan dodávok until 5/1945, ever explored mal even made the last Panther Ausf.G, nasledovať mala production of a type of Panther Ausf.F with vežou Schmalturm. Vzhľadom on allied bombardovanie however, pôvodne supplies and plans začať vyrábať verziu Ausf.F will begin deliveries fell behind. The production version of Ausf.G so continued until skončenia the army.

Modifikácie introduced during production:

In 5/1944 bol odlievaný pancierový cover výfukov nahradený zváraným krytom.
In 6/1944 boli zavedné metal protective covers výfukov majúce for the role skrývať hot potrubie in nočných hours, ever explored, it was pronounced demaskujúci protozoan.
In 6/1944 bola on the ceiling turret introduced in the assembly a little úchytov pre 2-new žeriav designed pre repair the tank. In this period he started to navárať držiak on the back hatch of the turret.
In 7/1944 sa started montovať modified clasp pre uchytávanie observation periskopov vo veliteľskej vežičke. Pri jazde because dochádzalo to ich uvoľňovaniu.
17.7.1944 bolo revised zrušenie assembly sania the air in the prednej part of the ceiling of the hull. Opätovná assembly is known already on the produkcii of 22.7.1944 (M.N.H.).
18.7.1944 bolo nariadené zrušiť assembly držiaka pre observation periscope (T. With the.R.1) vo veliteľskej vežičke. In rovnaký day was the ordered assembly of the protective cover against daždu over vodičovým viewing periskopom. The assembly was established in 8/1944, well this cover obmedzoval výhľad and are known neskôr made tanks, which tieto covers nemajú. Or boli repealed or dochádzalo in jednotiek to ich dismantling of the me nie is familiar to us.
In 8/1944 sa started montovať modified hatches vodiča and rádiooperátora. In istých natočeniach tower dochádzalo to ich blokovaniu and in the case of núteného opustenia engine, and it wasn't possible otvoriť ich. After modifikácii boli tieto hatches ľahko odhoditeľné and uvoľnili escape routes pre crew. In this period he started to montovať protective cover priestoru nad štítom kanóna. Sheet navarený in the prednej part of the ceiling turret to mal for the role ochrániť this priestor before vpadnutím rôznych materiálov eg. pri blízkom the explosion of the grenade (stone, soil, wood, etc.).
In súlade with the order dated to 19.8.1944 mali though all tanks manufactured namaľované basic kamuflážnym náterom Dunkelgelb RAL 7028. Additional kamuflážne farby Olivegrün RAL 6003 and Rotbraun RAL 8017 mali aplikovať priamo combat units under their own potrieb.
25.8.1944 worked nariadenie with immediate platnosťou sa prohibits maľovať interior viacerými farbami.
7.9.1944 bolo cancelled nanášanie antimagnetickej layers Zimmerit.
In half 9/1944 bolo nariadené zrušenie základnej kamuflážnej farby Dunkelgelb RAL 7028. Namiesto the mali machine opúšťať výrobnú line of flax in základnom červenom nátere. This nariadenie complementary ďalšie of 31.10.1944, ever explored sa nariaďovalo stop this thing maľovanie interior.
In 9/1944 sa started navárať above the hole pre the optical zameriavač on the shield kanóna zväčšená protective strieška before dažďom. V rovnakom period, the sa began the installation of the modified shield kanóna with "podbradkom", ktorý mal zabraňovať odrážaniu striel to priestoru between vežu and ceiling of the hull. This new type of shield sa, however, completely replace the vo production the old type and tanks boli until the end of the war produced with oboma typmi štítov. In this period sa vo firme M.And.N. produced a limited séria machines with celooceľovými pojazdovými kolesami (with vnútorným rubber suspension). It matches kolesá boli used in neskoršej production Tiger I (assembled from Fgst.Nr.250822) and the tank Tiger II. Identified boli tanks Fgst.Nr. 121032-121055. Tieto kolesá priemeru 800mm boli mounted on niekoľkých tankoch produced about the firm M.And.N. in the 3-4/1945. In this case, boli prefabricated len poslednej't pozícii. On požiadavku zlepšenia chladenia of the motor priestoru sa in this period began to montovať modified the fan so zosilnenými the shoulder blades. Takýto fan bol označenovaný red krížom on krytus ventilátora.
In the 9-10/1944 sa started montovať modified final drive. Pôvodné sa is often destroyed.
In 10/1944 sa started montovať modified samočistiace napínacie kolesá priemeru 650mm. Pôvodné menšie napínacie kolesá mali problems so zanášaním blatom and snehom. V rovnakom period sa started at the end of the výfukov montovať tlmiče plameňov for zamedzenie demaskovania machines in nočných hours. First tankom produced by M.N.H. bol Fgst.Nr.128875 (8.12.1944). Another 40 kusov zakrivených výfukov intended to be fitted tlmičov plameňov was mounted on a 20 tankoch company M.N.H. serial number Fgst.Nr. 128997-129016 (produced in the period 25.1.1945 - 1.2.1945). Subsequently mali them even spätne equipped with the already made tanks.
In 10/1944 sa started montovať new system vykurovania priestoru crew in zimnom period. A characteristic feature of this system is the ridged cover ventilátora on ľavej side. Pôvodný fan vyfukujúci warm air from chladiča sa subsequently vracal cez potrubie in this krytus to rozvodnej potrubnej siete to priestoru crew and to batériám. 22.11.1944 bol on the tank Fgst.Nr.128827 (M.N.H.) prvýkrát mounted pancierová cover over this raised krytom ventilátora, which sa regulates the prietok vyfukujúceho the air. Team sa gave regulovať temperature vykurovania.
In 10/1944 bola začatá assembly krytiek regulujúcich prietok the air above the obdĺžníkovými vetrákmi (exhaust žalúzie) on the right side.
7.11.1944 bolo nariadené prestať montovať container tube pruženia. Jazdné characteristics with tlmičom and without him or too rozdielne and so in the context of savings, bol this konštrukčný protozoan vypustený. In this period, bola started mounting modifikovanej seats vodiča that sa gave zdvíhať. After the cancellation of the leading priezoru in the front hull because bolo problematic riadenie pri otvorenom poklope. By lifting up the seat, however, there has been horšiemu výhľadu on kontrolné instrumentation (tachometer, lamp temperature oleja, etc.). At the same time nepriame osvetlenie was sort of blinding vodiča during the moving in the dark. From this dôvodu sa súbežne modified prístrojový panel and riešilo sa nastaviteľné osvetlenie. More vylepšeniami prešlo príslušenstvo pre the protection of the crew against the combat annoying plynom. Sort of questions sa boxes on päť filtered images pre gas masks, držiakov two respiratory trubíc. On the ceiling turret bola inštalovaná trojica úchytov pre detekčné panels signalizujúce použitie annoying plynov. Vo tower sa nachádzala metal krabica so supply detekčných panelov (probably worked on princípe a chemical reakcie - principle me nie is clear). 19.12.1944 bolo hlásené dodanie first filtrovacieho system, ktorý mal zabezpečovať prísun the air free of annoying plynov to priestoru crew. Ak som properly understood, malo sa jednať about čistenie air through uhľový filter (similar principle akým su riešené dnešné kitchen digestory ???).
In 11/1944 bola pursuit zaviesť stierače on the optical zameriavače kanóna.
In 12/1944 bola established a new base kamuflážna farba Dunkelgrün RAL 6003, additional kamuflážne farby boli Rotbraun RAL 8017 and Dunkelgelb RAL 7028.
24.1.1945 bolo nariadené stop this thing mounted obežného circle pre protilietadlový guľomet mounted on the veliteľskej vežičke. Mal him're meant to replace simpler system. Probably the bolo this nariadenie applied in 3/1945, ever explored mali, albeit delivered new držiaky on guľomety. Are know photo machines, which this circle nemali. Ich replacement is unknown.
20.1.1945 bol reduced the number of skrutiek uchytávajúcich back cover engineand. After novom sa used flax polovica skrutiek (18).
24.1.1945 bola in the framework of the savings and zjednodušenia konštrukcie cancelled seat nabíjača.
15.2.1945 bol opätovne established nater vnútra tower farbou ivory bone.
in 3/1945 sa zaviedla assembly piatich krúžkov on every side of the tower, which mali slúžiť on uchytenie kamuflážnych pomôcok (sietí, drôtov, ktoré sa could uchytávať vegetácia, etc.).

Individually adjusting the martial jednotiek bolo in 12/1944 vytvorenie protective krytov ventilačných výstupov on motorovom priestore before útokmi air force and padajúcim materiálom of výbuchov around the tank. On podpery sa installed covers made from the body parts of schürzenov.
Between unauthorized adjustments martial jednotiek it belongs to the assembly závesných hákov on hips tower, ktoré sa vešali articles pásov (increased sa team pasívna protection). A similar adjustment was vešanie rezervných pojazdových kolies on vežu and sides of the hull. Ďalšou unauthorised adjustment of the bol shift kontajnera so skladacou tyčou on čistenie mainly from ľavého side of the zadnú part of the motor cover.Produkcia Pz.Kpfw.In The Ausf.G

Kontraktom assigned Fgst.Nr.
Továreň
Obdobie production
the Number of produced kusov
Note
120301 - ~121443M.And.N.3/1944 - 4/1945~1143
124301 - ~125304Daimler-Benz5/1944 - 4/1945~1004
128301 - ~129114M.N.H.7/1944 - 3/1945~814
.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#489551Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Panther 2.května 1945 v Tišnově.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#68514Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nebo taky takto. Tři snímky zničených panetrů z Vyškovska 1945. U převráceného tanku jde o jeden a ten samý stroj. Existuje na něj více snímků.
V knize T.Jakla Květen 1945 je podobný snímek. Je na něm zachycena dvojice panterů G v podobných kamuflážích jako na prvním snímku.
Dolin.


Zdroj
https://www.dolin.estranky.cz/fotoalbum/
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#190492Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Hybridné stroje
Pozoruhodný mix zo záveru 2. svetovej vojny, kedy sa v opravárenských dielňach vytvárali tieto núdzové a kuriózne kombinácie.
Korba verzie Ausf. G s vežou z verzie pravdepodobne Ausf. A skorej výroby (1. a 3. fotografia), ktoré mali ešte starú veliteľskú vežičku a veža z Ausf. A skorej výroby s binokulárnym zameriavačom a s novou veliteľskou vežičkou (2. fotografia).

www.modelarstwo.org.pl

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Stroj určený k výcviku posádok.

Stroj určený k výcviku posádok.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#159295Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

forum.axishistory.com

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Hybrid

Hybrid
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#219261Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

www.ebay.de

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Hybrid

Hybrid
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#245286Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pz.Kpfw. V Ausf.G als Ersatz M10 (úprava pre oklamanie nepriateľa)

Pre pripravovanú ofenzívu v Ardenách koncom roka 1944 bolo pre 150. Panzer Brigade upravených päť Pantherov Ausf. G do podoby amerických stíhačov tankov M 10. Jednotka mala v rámci operácie "GREIF" vyvolať v radoch amerických jednotiek chaos. Mala mať americkú výstroj a výzbroj.
Zo strojov bola odstránená veliteľská vežička a stroj dostal také oplechovanie, aby sa tvarom podobal na M 10. Stroje boli kamuflované farbami (RAL 6003 ?) podobnými americkým a boli označené bielymi hviezdami.
Jednotka mala podporovať útok Paiperovej bojovej skupiny na pravom boku útoku, ktorá útočila na Stavelot. Ráno 21.12.1944 sa presúvali okolo Malméd k Stavelotu, kde však narazili na americký odpor. Americkí vojaci odhalili tento nemecký podvod a falošné Panthery zničili,resp.boli svojimi posádkami opustené.

Osudy jednotlivých strojov:
1. Zničený na ceste Malmédy-Spa
2. Stroj Lt. Gerstenschlagera označený kódom "B-10", ktorý pôsobil v zostave Panzergruppe Mandt - Kampfgruppe Z v bojoch o Malmédy z 21.12.1944. Po zranení Lt.Gerstenschlagera sa posádka so strojom vrátila k veliteľskému stanovisku Hauptsturmführera Adrian von Foelkersama v Café du Rocher de Falize. Stroj bol po bojoch nájdený pri stene kaviarne, do ktorej vrazil hlavňou kanónu.
3. Stroj veliteľa Panzergruppe Mandt - Lt.Mandta. Stroj niesol označenie "B-4". Stroj bol zničený mínou v sektore, ktorý bránila Rota B, 99. nórskeho samostatného pešieho práporu blízko malmédskeho železničného viaduktu.
4. Tento stroj Oberfeldwebela Backmana z Pz.Komp. Drier-Kampfgruppe Z niesol označenie "B-7" a falošné kódové označenie 10. tank Battalion 5. Armored Division. Stroj bol zničený bazookou Lt. Snyderom v Malmedách (US 120.Inf.Reg.).
5. ?

https://ardennes44.free.fr/
ostpanzer.com
www.panther1944.de
Steven Zaloga - The Battle of The Bulge, Concord Publications Co., Hong-Kong, rok vydania 2001, ISBN 962-364-689-9

Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#130521Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Niečo dobové...


Zdroj:
- uvedený hore
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#26225Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj
- uvedený hore
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - PzDiv.Muncheberg Seelowské výšiny 1945

PzDiv.Muncheberg Seelowské výšiny 1945
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Ardeny 1944

Ardeny 1944
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Pravdep. Ardeny 1944

Pravdep. Ardeny 1944
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#26226Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

S infravýbavou pro boj v noci.


Zdroj:
https://www.armasight.com/night-vision-ww2.html
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#33730Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

INFRA v detaile...


Zdroj:
strangevehicles.greyfalcon.us
https://www.armasight.com/night-vision-ww2.html
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#33889Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

S celoocelovými pojezdovými koly.


Zdroj
www.achtungpanzer.com
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#33957Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj
ligavirtualww2.blogspot.com
waffen-ss.jex.cz
https://www.specwar.info/
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - 5.SS Pz.Div.Wiking

5.SS Pz.Div."Wiking"
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34059Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Foto via eBay.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34060Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Foto via eBay.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Paríž 1944.

Paríž 1944.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Veliteľský voz s rozšíreným rádiovybavením.

Veliteľský voz s rozšíreným rádiovybavením.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34061Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj
division-frundsberg.forenking.com
www.missing-lynx.com
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Kampfgruppe Schulze

Kampfgruppe Schulze
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#34065Version : 0
MOD
Source
www.achtungpanzer.com
https://www.ww2incolor.com/forum/showthread.php
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#40745Version : 0
MOD
Zdroj
https://www.historyofwar.org/Pictures/
https://www.ww2incolor.com/forum/showthread.php
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#40747Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

*zdroj:

https://www.ww2incolor.com/forum/showthread.php
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#56661Version : 0
MOD
Pz.Kpfw. In The Ausf. G Panther ("red R01"), Bovington Tank Museum, 2003 and 2008. The Tank is in the collections of the museum located since 1952. Originally carried the turret number 331, which was later changed to the current R01, which would suggest that this is the machine the commander of the regiment. About this vehicle actually served as a Panzerbefehlswagenhowever, there is no evidence and it is very unlikely that it would sometimes be converted to this version..
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#2938Version : 0
MOD
Oorlogsmuseum Overloon, my own photo..
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#558686Version : 0
MOD
source:
histomil.com
.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#560997Version : 0
MOD
German PzKpfw V Panther in the service of the british troops 4th Coldstream Guards from assembly the 6th Guards Tank Brigade, 29. November 1944

The Tank was found on the farm during the fighting around the village of Overloon in the Netherlands. In the framework of the German army belonged to the tank 2. the Panzer Brigade 107. The british put it to 4. battalion Coldstream Guards, apparently to command a platoon, to your tanks the type of Churchill. All the tanks had the "bird" nicknames, e.g. "eagle", "vulture", etc., so Panther got the nickname "cuckoo" - "the cuckoo". Tank got a new coat of paint, probably in the color khaki as the other tanks of the unit. The new owners were satisfied, in particular for the characteristics of the optical reticle, which the German tanks excelled.

The cuckoo has joined the attack on the castle Geijsteren i operation a blackcock in January 1945. This operation was to dislodge the Germans from the area between the Dutch cities of Roermond, Heinsburg and Sittard. The cuckoo was deployed to attack to the city Waldenrath in the south-east the peak of this triangle. The winter was rough and Cuckoo at the same time excited and upset their new owners - there, where the british tanks had problems on the icy roads, there the Panther continued without major problems.

Further deployment of the Cuckoo has been in the operation Veritable, cleansing between the between the rivers Rúr and the Rhine in Germany. Hard fighting awaited the british troops, in particular in the field of Reichswaldského forest, unsuitable terrain for the tank unit. Even here, however, the Panther joined in the fighting, before his failed fuel pump, that wasn't how to replace or fix, and so the Coldstream Guards had to Panther to leave to their fate and continue on your Churchillech.

Photo source - © IWM B 12187
No 5 Army Film & Photographic Unit - Sgt. Laing

Colourised would Gabriel Birsanu from Romania
https://www.facebook.com/WarInColours2000/

Other b & w images and information on this machine in the topic Pz.Kpfw. In the Panther - in the service of foreign armies.
Pz.Kpfw. V Ausf. G Panther - Photo source - © IWM B 12187

Colourised by Gabriel Birsanu
https://www.facebook.com/WarInColours2000/

Photo source - © IWM B 12187

Colourised by Gabriel Birsanu
https://www.facebook.com/WarInColours2000/

Author Website : https://www.facebook.com/WarInColours2000/
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-V-Ausf-G-Panther-t520#566380Version : 0
MOD