Schwarz, Franz Xaver

     
Příjmení:
Surname:
Schwarz Schwarz
Jméno:
Given Name:
Franz Xaver Franz Xaver
Jméno v originále:
Original Name:
Franz Xaver Schwarz
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Oberstgruppenführer SS-Oberstgruppenführer
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.11.1875 Günzburg an der Donau /
27.11.1875 Günzburg an der Donau /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.12.1947 Regenburg /
02.12.1947 Regenburg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- ríšsky pokladník NSDAP (Reichsschatzmeister der NSDAP) -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
LUMSDEN, Robin: SS Reálie, Ottovo nakladatelství, 1998
Axis biographical research
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=1822
URL : https://www.valka.cz/Schwarz-Franz-Xaver-t27205#619051 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Schwarz Schwarz
Jméno:
Given Name:
Franz Xaver Franz Xaver
Jméno v originále:
Original Name:
Franz Xaver Schwarz
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.11.1914 poručík
13.06.1932 SS-Gruppenführer
01.07.1933 SS-obergruppenführer
20.04.1942 SS-Oberstgruppenführer
DD.11.1914 Leutnant
13.06.1932 SS-Gruppenführer
01.07.1933 SS-Obergruppenführer
20.04.1942 SS-Oberstgruppenführer
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
LUMSDEN, Robin: SS Reálie, Ottovo nakladatelství, 1998
Axis biographical research
https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=1822
URL : https://www.valka.cz/Schwarz-Franz-Xaver-t27205#619054 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Reichsschatzmeister der NSDAP, Reichsleiter, SS-Oberst-gruppenführer, M.d.R., Leutnant d.R. a.D.

Franz Xaver SCHWARZ


Takmer neznámy, napriek tomu však jeden z najdôležitejších funkcionárov NSDAP - ríšsky pokladník NSDAP (Reichsschatzmeister der NSDAP) Franz Xaver Schwarz, vierovyznaním rímo-katolík, po skončení gymnázia vo svojom rodisku v Günzburgu začína svoju kariéru ako úradník. Od roku 1894 do roku 1899 (kedy sa mu narodí jeho jediné dieťa - syn) vykonáva povinnú vojenskú službu, z toho štyri roky na vojenskej správe (Militärverwaltung). Po skončení vojenskej služby nastupuje ako úradník na mestskú správu v Mníchove (Stadtverwaltung München), kde postupuje až do funkcie vyššieho správneho úradníka (Verwaltungsoberamtmann).

Po vypuknutí prvej svetovej vojny je povolaný do armády a v septembri 1914 nastupuje k Infanterie-Leib-Regiment, resp. neskôr k Landsturm-Bataillon Weilheim, pričom vojnu končí v hodnosti poručíka pechoty (Leutnant der Infanterie).

Do NSDAP vstupuje už v roku 1922 (NSDAP Nr.: 6), neskôr (13.6.1932) sa stáva i členom Allgemeine-SS (SS-Nr.: 38 500). Dňa 9.11.1923 sa zúčastňuje na nepodarenom mníchovskom puči, kedy sa Hitler pokúša uchopiť násilím moc v Bavorsku. Po znovu vybudovaní strany v roku 1925 Hitler vymenúva Schwarza dňa 29.3.1935 do funkcie ríšskeho pokladníka NSDAP (Reichsschatzmeister der NSDAP), čím ho ustanovuje za svojho generálneho zmocnenca vo všetkých majetkovo-právnych záležitostiach NSDAP (Generalbevollmächtigter des Führers in allen vermögensrechtlichen Angelegenheiten der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei), resp. jej podliehajúcich zložiek a orgánov. Medzitým je dňa 13.6.1932 povýšený do hodnosti SS-Gruppenführer a následne dňa 1.7.1933 do hodnosti SS-Obergruppenführer. V parlamentných voľbách v roku 1933 je vo volebnom obvode Franken zvolený za poslanca (člena) Ríšskeho snemu (Mitglied der Reichstag – M.d.R.), ktorú funkciu vykonáva až do roku 1945.

Dňa 1.10.1934 je pridelený do štábu ríšskeho vodcu SS ako veliteľ zvláštneho (osobitného) určenia (Führer z.b.V. zugeordnet zum Stab der Reichsführer-SS), v ktorej funkcii pôsobí do 1.4.1936, kedy je pridelený do štábu natrvalo, resp. do 8.5.1945.

V roku 1935 získava čestný titul Ehren-Oberstarbeitsführer (Reichsarbeitsdienst) a v tom istom roku je vymenovaný do funkcie Reichsleiter der NSDAP, ktorú funkciu vykonáva až do konca vojny.

O tom, že Hitler Schwarzovi nesmierne dôveruje svedčí napr. to, že vo vlastnoručne napísanom testamente (2.5.1938), ktorý zveril vedúcemu ríšskej kancelárie (Reichskanzlei) H.H.Lammersovi, určuje za vykonávateľa svojej poslednej vôle práve Schwarza.

Nadštandardný vzťah má Schwarz i s Reichsührerom-SS Heinrichom Himmlerom, o čom napovedá i nasledovná epizóda – keď Himmler v roku 1936 necháva zaviesť okrem štandardnej dýky SS (Dienstdolch SS) i bohato zdobenú a drahú čestnú dýku SS (Ehrendienstdolch SS) ako uznanie pre vysokých dôstojníkov SS za dosiahnutie mimoriadnych úspechov, ktorá má kryt dekorovaný dubovými ratolesťami, kožou potiahnutú pošvu a čepeľ z damascénskej ocele, venuje jednu z nich i Schwarzovi. Ten túto poctu využíva na to, že tajne poveruje firmu Eickhorn, aby podľa jeho dýky vyrobila dýku ešte výstavnejšiu, s upevnením a závesnou retiazkou z čistého striebra, ktorú potom daruje Himmlerovi k narodeninám. Zároveň pre Allgemeine-SS zaisťuje, a to niekedy i na úkor iných orgánov strany (napr. SA alebo NSFK), všetku potrebnú finančnú podporu.

Vďaka dôvere, ktorú má u Adolfa Hitlera, ale i vďaka jeho blízkemu vzťahu s Heinrichom Himmlerom, je dňa 20.4.1942 povýšený do najvyššej funkcie v rámci SS (po Reichsführerovi) - SS-Oberst-gruppenführer.

Aj napriek podlomenému zdraviu vykonáva Schwarz funkciu hlavného pokladníka NSDAP až do mája roku 1945. Zomiera vo veku 72 rokov v spojeneckom zajateckom tábore pri meste Regensburg.

Denacifikačným súdom v Mníchove je posmrtne v roku 1948 klasifikovaný ako tzv. hlavný vinník.


Vyznamenania:

- Militärverdienstkreuz I. Klasse mit Schwertern - WWI
- Zlatý stranícky odznak (Goldenes Parteiabzeichen) - ?
- Zlaté vyznamenanie za dlhú službu v NSDAP (Dienstauszeichnung der NSDAP in Gold) - ?
- Danzig Kreuz I. Klasse - ?
- Čestné meče Reichsfuhrera-SS (Ehrendegen des RF SS) - ?
- Prsteň SS so smrtihlavom (Totenkopfring der SS) - ?
- Blutorden - ?Pramene:
- LUMSDEN, Robin: SS Reálie, Ottovo nakladatelství, 1998
- Axis biographical research
- www.powerwissen.com
- www.documentarchiv.de
- www.documentarchiv.de
- www.ns-archiv.de
- https://forum.axishistory.com/viewtopic.php?t=1822
URL : https://www.valka.cz/Schwarz-Franz-Xaver-t27205#124227 Version : 0
Before Luitpoldhalle in Postupime, in the day konania Ríšskeho straníckeho day 1936 (Reichsparteitag 1936), čakajú high stranícky and štátny predstavitelia on arrival Adolf Hitler, Potsdam, Germany, september 1936.
1. Ministerpräsident Hermann Goering
2. Reichsleiter Franz Xaver Schwarz
3. Reichsminister Dr. Joseph Goebbels
4. Reichsstatthalter Mutschmann
5. Reichsorganisationsleiter Dr. Robert Ley

www.bundesarchiv.de
.
URL : https://www.valka.cz/Schwarz-Franz-Xaver-t27205#536853 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more