1. československý samostatný stíhací letecký pluk [1944-1945]

1st Czechoslovak Independent Fighter Aviation Regiment
     
Název:
Name:
1. československý samostatný stíhací letecký pluk 1st Czechoslovak Independent Fighter Aviation Regiment
Originální název:
Original Name:
1. československý samostatný stíhací letecký pluk / 1-й чехословацкий отдельный истребительный авиацонный полк
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1944
Předchůdce:
Predecessor:
128. československá samostatná stíhací letecká peruť 128th Czechoslovak Independent Fighter Aviation Squadron
Datum zániku:
Disbanded:
25.01.1945
Nástupce:
Successor:
1. československý stíhací letecký pluk 1st Czechoslovak Fighter Aviation Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1944-17.09.1944 1. československý armádní sbor
17.09.1944-25.10.1944 1. československá armáda na Slovensku
01.11.1944-25.01.1945 Československá letecká skupina
01.06.1944-20.07.1944 6. záložní letecká brigáda
20.07.1944-07.08.1944 2. letecká armáda
07.08.1944-28.08.1944 8. letecká armáda
28.08.1944-01.11.1944 2. letecká armáda
01.06.1944-17.09.1944 1st Czechoslovak Army Corps
17.09.1944-25.10.1944 1st Czechoslovak Army in Slovakia
01.11.1944-25.01.1945 Czechoslovak Air Group
01.06.1944-20.07.1944 6th Reserve Aviation Brigade
20.07.1944-07.08.1944 2nd Air Army
07.08.1944-28.08.1944 8th Air Army
28.08.1944-01.11.1944 2nd Air Army
Dislokace:
Deployed:
01.06.1944-20.07.1944 Kubinka, letiště /
20.07.1944-07.09.1944 Chmelnyckyj, letiště Proskurov /
07.09.1944-17.09.1944 Stubno, letiště
17.09.1944-20.10.1944 Zolná1), letiště Zolná /
20.10.1944-25.10.1944 Sliač, letiště Tri Duby / 2)
DD.10.1944-05.01.1945 Převorsk, letiště Převorsk-Chalupki
05.01.1945-25.01.1945 Přemyšl, letiště

Velitel:
Commander:
01.06.1944-01.11.1944 Fajtl, František (Štábní kapitán)
01.11.1944-25.01.1945 Fajtl, František (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
01.06.1944-25.01.1945 1. peruť
01.06.1944-25.01.1945 2. peruť
01.06.1944-25.01.1945 1st Squadron
01.06.1944-25.01.1945 2nd Squadron
Čestný název:
Honorary Name:
28.10.1944-25.01.1945 Zvolenský
28.10.1944-25.01.1945 City of Zvolen
Vyznamenání:
Decorations:
28.10.1944 Československý válečný kříž 1939
Poznámka:
Note:
1) Zolná (48°35'58.42"N 19°13'25.87"E) je v súčastnosti mestská časť mesta Zvolen.
2) 1. peruť již od 12.10.1944
1) Zolná (48°35'58.42"N 19°13'25.87"E) is currently the city part of the city Zvolen.
2) 12.10.1944 - 1st Squadron
Zdroje:
Sources:
Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987,ISBN 28-051-87
Daňko, Ján - kol.: 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
Fajtl, František: Podruhé doma, Naše vojsko, Praha 1984
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#238738 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

historie

Na základě rozkazu z 1. června 1944 je 128. čs. samostatná stíhací peruť k 15. červnu reorganizována na 1. čs. samostatný stíhací letecký pluk v SSSR, prozatím pouze s dvě perutěmi po dvou letkách. Jednotka po stránce taktické a operační podléhala sovětské vyšší jednotce, ke které byla přidělena, ve všem ostatním velitelství 1. čs. armádního sboru.
Poté, co piloti dokončili přeškolení, se pluk přesunul blíže frontě do Proskurova a později do Stubna a po vypuknutí Slovenského národního povstání se 17. září přesunul na Slovensko, kde se okamžitě zapojil do bojů. Hlavním úkolem byla přímá podpora pozemních vojsk. Své působení ukončil 25. října, kdy se zbytky jednotky stáhly na území obsazené sovětskou armádou či ustoupily do hor.
Od 1.11.1944 pluk procházel reorganizací, doplňováním a výcvikem letového i pozemního personálu. 25.1.1945 se jako 1. československý stíhací letecký pluk stal součástí 1. československé smíšené letecké divise.
Personál tvořilo 106 osob (22 pilotů, 84 pozemní personál, 40 důstojníků, 60 poddůstojníků, 6 řadových vojáků), mezi piloty bylo 20 Čechů a 2 Slováci. Výzbroj tvořili 22 stíhacích letounů La-5FN.

bojové výsledky

Během SNP piloti jednotky provedli 561 operačních letů v délce 375 hodin, sestřelili 13 - 2 - 6 * nepřátelských letadel a zničili velké množství pozemních cílů (tanků, lokomotiv, nákladních i osobních automobilů, dělostřeleckých, minometných a kulometných pozic a pod.)

* oficiálně udáván počet 9 - 3 - 6, číslo 0 - 0 - 0 znamená počet sestřelů jistých - pravděpodobných - poškozených

štáb pluku

funkce
jméno
velitelFajtl, František (štábní kapitán, od 1.11.1944 major)
zástupce veliteleKlán, Jan (štábní kapitán) (10.10.1944 odvelen
k Výcvikové skupině československých letců v SSSR)
náčelník štábuRejthar, Stanislav (kapitán)
pobočník velitele pluku
důstojník plynové služby
Sehnal, Jiří (podporučík)
střelecký důstojníkBorovec, Rudolf (poručík)
1. peruť
velitelStehlík, Josef (poručík, od července 1944 nadporučík)
velitel 1. letkyŠtička, František (podporučík)
velitel 2. letkyŠrom, Leopold (podporučík)
2. peruť
velitelChábera, František (poručík, od července 1944 nadporučík)
velitel 1. letkyMotyčka, Tomáš (podporučík)
velitel 2. letkyŘezníček, Jiří (podporučík)


Piloti 1. perutě (určena pro stíhání)

Velitel: npor. Josef Stehlík, La-5FN "bílá 88"
Zástupce velitele: ppor. Leopold Šrom, La-5FN "bílá 71"
ppor. František Štička
ppor. Jan Skopal, La-5FN "bílá 37"
ppor. Stanislav Hlučka, La-5FN "bílá 24"
ppor. Stanislav Tocauer, La-5FN "bílá 19"
ppor. Pavel Kocfelda, La-5FN "bílá 13"
šrtm. Antonín Vendl, La-5FN "bílá 23 s malou hvězdičkou"
rtm. Ludovít Dobrovodský


Piloti 2. perutě (určena pro podporu pozemních vojsk)

Velitel: npor. František Chábera, La-5FN "bílá 02"
Zástupce: ppor. Tomáš Motyčka, La-5FN "bílá 20"
ppor. Jiří Řezníček
ppor. Ladislav Valoušek, La-5FN "bílá 69"
ppor. František Krůťa
ppor. František Loucký, La-5FN "bílá 65"
ppor. František Vaculík, La-5FN "bílá 74"
ppor. Bohuslav Mráz, La-5FN "bílá 23"
šrtm. Anton Matúšek, La-5FN "bílá 62"

zdroj
Šmoldas, Zdeněk: Českoslovenští letci v boji proti fašismu, Naše vojsko, Praha 1987,ISBN 28-051-87
Daňko, Ján - kol.: 1. československá smíšená letecká divize, AVIS, Praha 1998, ISBN 80-86049-44-2
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
Fajtl, František: Podruhé doma, Naše vojsko, Praha 1984
Rajlich, Jiří: Esa na obloze, Naše Vojsko, Praha 1995, ISBN 80-206-0139-2

URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#120996 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

vítězství / claims


datumstroj pilot protivník
19.09.1944 La-5FN "71" ppor. F. Krůťa 1 Bf-109G poškozen
19.09.1944 La-5FN "12" npor. J. Stehlík 1 Ju-88
19.09.1944 La-5FN "12" ppor. J. Skopal 1 Fi-156
19.09.1944 La-5FN "17" por. L. Šrom 1 Fi-156
19.09.1944 La-5FN ? * 1 Fi-156
07.10.1944 La-5FN "39" npor. J. Stehlík 1/2 Ju-87
07.10.1944 La-5FN "13" ppor. P. Kocfelda 1/2 Ju-87
08.10.1944 La-5FN "13" ppor. L. Šrom1/2 FW-189
08.10.1944 La-5FN "24" ppor. S. Hlučka 1/2 FW-189
12.10.1944 La-5FN "19" ppor. L. Šrom 1 Bf-109G
12.10.1944 La-5FN "39" ppor. S. Hlučka 1 Bf-109G poškozen
12.10.1944 La-5FN "17" ppor. L. Šrom 1 Bf-109G
12.10.1944 La-5FN "39" ppor. P. Kocfelda 1 Bf-109G
13.10.1944 La-5FN "12" ppor. F. Štička 1 Bf-109G poškozen
18.10.1944 La-5FN "24" ppor. S. Hlučka 1 FW-190
18.10.1944 La-5FN "23" ppor. F. Štička 1 FW-190
18.10.1944 La-5FN "23" ppor. F. Štička1 FW-190 poškozen
18.10.1944 La-5FN "99" npor. F. Chábera 1 Ju-88 pravděpodobně
18.10.1944 La-5FN "12" rtm. L. Dobrovodský 1 Ju-88 poškozen
18.10.1944 La-5FN "12" rtm. L. Dobrovodský 1 FW-189
18.10.1944 La-5FN "12" rtm. L. Dobrovodský 1 FW-189 poškozen
18.10.1944 La-5FN "17" ppor. L. Šrom 1 Ju-87 pravděpodobně
18.10.1944 La-5FN "17" ppor. L. Šrom 1 Bf-109G

* potvrzen pozemními jednotkami, ale nebyl nikým nárokován


poz. - pokud není uvedeno jinak jde o jistý sestřel


zdroj
Rajlich, Jiří: Esa na obloze, Naše Vojsko, Praha 1995, ISBN 80-206-0139-2
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#238730 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ztráty létajícího personálu / losses


datum
stroj
pilot
příčina
19.09.1944La-5FN
"bílá 71"
ppor. Krůťa, František
- zajat/POW
Poškozen flakem při útoku
na pozemní cíle.
20.09.1944La-5FN
"bílá 151"
ppor. Vaculík, František
- padl/KIA
Sestřelen flakem při útoku
na pozemní cíle.
07.10.1944La-5FN
"bílá 74"
ppor. Mráz, Bohuslav
- padl/KIA
Sestřelen flakem při útoku
na pozemní cíle.
15.10.1944La-5FN
"bílá 20"
ppor. Motyčka, Tomáš
- padl/KIA
Sestřelen flakem při útoku
na pozemní cíle.
25.10.1944La-5FN
"bílá 62"
šrtm. Matúšek, Anton Sestřelen flakem, vyhnul se
zajetí a vrátil se zpět
k jednotce.
09.11.1944.por. Borovec, Rudolf
- padl/KIA
Zahynul jako partyzán
ve slovenských horách
u Německé Ľupče.
06.12.1944La-5FN
"bílá 39"
svob. Síč, Jozef
- zahynul/KAS
Havárie při cvičném letu.

poz.: flak - protiletadlové dělostřelectvo


zdroje
Vraný, Jiří - Krumbach, Jan: MiG-15, La-5 a La-7, Fokker D VII, Naše vojsko, Praha 1985
Fajtl, František: První doma, Naše vojsko, Praha 1980
Fajtl, František: Podruhé doma, Naše vojsko, Praha 1984
Loucký, František: Mnozí nedoletěli, Naše vojsko, Praha 1989, ISBN 80-206-0053-1

URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#236129 Version : 0
Pravdepodobný zostrel Ju-88 first. Francis Chábery zo of the day 18.10.1944 bad banská bystrica archeológ and historian Peter Ušiak. Under him it was really about the Henschel Hs 129 piloted by Fw. Wilhelmom Rathom from the unit Gefechtverband Henne. The body of the pilot was under archívnych záznamov of Banskej Štiavnica imported from Levíc buried in the Banskej Štiavnica on the cintoríne pri Piargskej gate. In deväťdesiatych rokoch boli remains exhumed and premiestnené on the German military ' boneyard vo Važci. Miesto impact lietadla sa, however, I zistiť. Under Ušiaka is but maybe aj verzia that the Hs-129 could zostreliť aj rtm. Ľudovít Dobrovodský, ktorý under period prameňov damaged in this priestore Junkers Ju 88. Obaja pilots reported a vo svojom fault, the direction of flight Junkersa 88 valley Hrona smerom to Žarnovicu.
Zdenek Is in knihe Czechoslovak airmen in the battle against fascism, however, udáva pri rtm. Ľudovítovi Dobrovodskom priestor poškodenia Ju 88 pri village Jalná (today súčasť the village Trnavá Mountain) and the pri first. Francis Cháberovi pravdepodobný zostrel Ju 88 juhovýchodne from Banskej Štiavnica.
Under contemporary testimony civilných obyvateľov sledujúcich súboj, Cháberom poškodené airplane decreased constantly and had to núdzovo pristáť. In the opinion veliteľa regiment Francis Fajtla sa overenie zostrelu malo odložiť until after oslobodení územia.

Source: mybystrica.sme.sk
Šmoldas, Zdeněk: Czechoslovak airmen in the fight against fascism, Our troops 1987,.
URL : https://www.valka.cz/1-ceskoslovensky-samostatny-stihaci-letecky-pluk-1944-1945-t33401#623041 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more