BB - HMS Royal Oak (08)

     
Název:
Name:
HMS Royal Oak HMS Royal Oak
Originální název:
Original Name:
HMS Royal Oak
Kategorie:
Category:
bitevní loď battleship
Třída:
Class:
Royal Sovereign (Revenge, R class)
Kódové označení:
Pennant Number:
08
Loděnice:
Builder:
His Majesty´s Dockyard, Devonport /
Založení kýlu:
Laid Down:
15.01.1914
Spuštění na vodu:
Launched:
17.11.1914
Uvedení do služby:
Commissioned:
01.05.1916
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
14.10.1939 potopena U-47 ve / sunk by U-47 in Scapa Flow /
Velitel:
Commander:
25.01.1916-DD.MM.RRRR Maclachlan, Crawford (Captain)
19.01.1919-DD.MM.RRRR Whitehead, Frederic Aubrey (Captain)
DD.01.1921-DD.MM.RRRR Hall-Thompson, Percival Henry (Captain)
DD.04.1924-DD.MM.RRRR Fountaine, Charles Andrew (Captain)
DD.09.1925-DD.MM.RRRR Seymour, Claude (Captain)
DD.07.1926-DD.MM.RRRR Strutt, Arthur Charles (Captain)
15.10.1927-DD.03.1928 Dewar, Kenneth Gilbert Balmain (Captain)
DD.03.1928-DD.MM.RRRR Hamilton, Hugh Dundas (Captain)
DD.05.1929-DD.MM.RRRR Ford, Wilbraham T.R. (Captain)
DD.05.1930-DD.MM.RRRR Thursfield, Henry G. (Captain)
DD.12.1931-DD.MM.RRRR Ramsey, Charles Gordon (Captain)
DD.06.1936-DD.MM.RRRR Drew, Thomas B. (Captain)
DD.08.1938-DD.MM.RRRR Cantlie, Colin (Captain)
07.07.1939-14.10.1939 Benn, William Gordon (Captain)
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Posádka:
Crew:
997 (1916)
1234 (1939)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
29618 t 29150 long tons
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
34038 t 33500 long tons
Délka:
Length:
190.27 m 624ft 3in
Šířka:
Beam:
26.97 m 88ft 6in
Ponor:
Draught:
8.69 m 28ft 6in
Pancéřování:
Armour:
boky: 102-330 mm
boky-horní část: 152 mm
paluby: 25-102 mm
pancéřové přepážky: 102-152 mm
barbety: 102-254 mm
ochrany děl střední ráže: 76 mm
čela dělových věží: 330 mm
boky dělových věží: 279 mm
střechy dělových věží: 121-127 mm
velitelská věž: 76-279 mm


od července 1936:
boky: 330 mm
boky-horní část: 152 mm
paluby: 25-152 mm
pancéřové přepážky: 102-152 mm
barbety: 102-254 mm
ochrany děl střední ráže: 76 mm
čela dělových věží: 330 mm
boky dělových věží: 279 mm
střechy dělových věží: 121-127 mm
velitelská věž: 76-279 mm
belt: 102-330 mm
upper belt: 152 mm
decks: 25-102 mm
armoured bulkheads: 102-152 mm
auxiliary artillery protection: 76 mm
barbettes: 102-254 mm
turret faces: 330 mm
turret sides: 279 mm
turret ceilings: 121-127 mm
conning tower: 76-279 mm


since July 1936:
belt: 330 mm
upper belt: 152 mm
decks: 25-152 mm
armoured bulkheads: 102-152 mm
auxiliary artillery protection: 76 mm
barbettes: 102-254 mm
turret faces: 330 mm
turret sides: 279 mm
turret ceilings: 121-127 mm
conning tower: 76-279 mm
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
4x parní turbína Parsons
18x kotel Yarrow
4x geared turbines Parsons
18x boiler Yarrow
Výkon:
Power:
29828 kW při 300 ot/min 40000 bhp at 300 rpm
Šrouby:
Propellers:
4
Zásoba paliva:
Fuel Load:
3400 t 3346 long tons
Výkony:
Performance:
 
Rychlost:
Speed:
38.9 km/h 21 kt
Dosah:
Range:
9260 km při rychlosti 22.2 km/h 5000 nm at speed 12 kt
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
8x 381 mm L/42 BL Mark I ve věži Mark I (4x II)
14x 152 mm L/45 BL Mark XII na lafetě PIX (14x I)
2x 76,2 mm L/45 QF Mark I na lafetě HA Mark II/III/IV (2x I)
4x 47 mm L/50 QF Mark I/II na lafetě Mark I/II/III (4x I)
4x 533 mm torpédomet (2x II)


Červen 1924
8x 381 mm L/42 BL Mark I ve věži Mark I (4x II)
14x 152 mm L/45 BL Mark XII na lafetě PIX (14x I)
2x 102 mm L/45 QF Mark V na lafetě ? (2xI)
4x 47 mm L/50 QF Mark I/II na lafetě Mark I/II/III (4x I)
4x 533 mm torpédomet (2x II)


Červen 1927
8x 381 mm L/42 BL Mark I ve věži Mark I (4x II)
12x 152 mm L/45 BL Mark XII na lafetě PIX (12x I)
4x 102 mm L/45 QF Mark V na lafetě ? (4x I)
4x 47 mm L/50 QF Mark I/II na lafetě Mark I/II/III (4x I)
4x 533 mm torpédomet (2x II)


Červenec 1936
8x 381 mm L/42 BL Mark I ve věži Mark I (4x II)
12x 152 mm L/45 BL Mark XII na lafetě PIX (12x I)
8x 102 mm L/45 QF Mark XVI na lafetě Mark XIX (4x II)
4x 47 mm L/50 QF Mark I/II na lafetě Mark I/II/III (4x I)
16x 40 mm L/39 QF Mark VIII na lafetě Mark V/VI (2x VIII)
8x 12,7 mm L/62 MG Mark III (2x IV)
4x 533 mm torpédomet (2x II)
8x 315-in/42 BL Mark I in Mark I Turret (4x II)
14x 6-in/45 BL Mark XII in PIX Mount (14x I)
2x 3-in/45 QF Mark I in HA Mark II/III/IV Mount (2x I)
4x 3-pdr QF Mark I/II in Mark I/II/III Mount (4x I)
4x 21-in Torpedo-tube (2x II)


June 1924
8x 381 mm/42 Mk I (4xII)
14x 6-in/45 BL Mark XII in PIX Mount (14x I)
2x 4-in/45 QF Mark V in ? Mount (2x I)
4x 3-pdr QF Mark I/II in Mark I/II/III Mount (4x I)
4x 21-in Torpedo-tube (2x II)


June 1927
8x 381 mm/42 Mk I (4xII)
12x 6-in/45 BL Mark XII in PIX Mount (12x I)
4x 4-in/45 QF Mark V in ? Mount (4x I)
4x 3-pdr QF Mark I/II in Mark I/II/III Mount (4x I)
4x 21-in Torpedo-tube (2x II)


July 1936
8x 381 mm/42 Mk I (4xII)
12x 6-in/45 BL Mark XII in PIX Mount (12x I)
8x 4-in/45 QF Mark XVI in Mark XIX Mount (4x II)
4x 3-pdr QF Mark I/II in Mark I/II/III Mount (4x I)
16x 2-pdr QF Mark VIII in Mark V/VI Mount (2x VIII)
8x 0.5-in/62 MG Mark III (2x IV)
4x 21-in Torpedo-tube (2x II)
Vybavení:
Equipment:
2x plošina pro hydroplán
8x reflektor ø 915 mm
2x signální reflektor ø 610 mm
2x parní záchranný člun l= 15.3 m
1x motorový záchranný člun l= 12.8 m
1x záchranný člun l= 11 m
2x kutr l= 9.8 m
1x záchranný člun l= 4.9 m
2x záchranný člun l= 8.2 m
1x balsový vor l= 4.2 m


od července 1936:
1x katapult pro hydroplán
8x reflektor ø 915 mm
2x signální reflektor ø 610 mm
2x parní záchranný člun l= 15.3 m
1x motorový záchranný člun l= 12.8 m
1x záchranný člun l= 11 m
2x kutr l= 9.8 m
1x záchranný člun l= 4.9 m
2x záchranný člun l= 8.2 m
1x balsový vor l= 4.2 m
2x platform for seaplane
8x search light ø 915 mm
2x signal search light ø 610 mm
2x steam lifeboat l= 15.3 m
1x motor lifeboat l= 12.8 m
1x lifeboat l= 11 m
2x cutter l= 9.8 m
1x skiff l= 4.9 m
2x lifeboat l= 8.2 m
1x balsa raft l= 4.2 m


since July 1936:
1x catapult for seaplane
8x search light ø 915 mm
2x signal search light ø 610 mm
2x steam lifeboat l= 15.3 m
1x motor lifeboat l= 12.8 m
1x lifeboat l= 11 m
2x cutter l= 9.8 m
1x skiff l= 4.9 m
2x lifeboat l= 8.2 m
1x balsa raft l= 4.2 m
Nesená letadla:
Aircraft Carried:
od července 1936:
1x hydroplán
since July 1936:
1x seaplane
Poznámka:
Note:
po přestavbě v letech 1922-24: 31.09 m after refit between 1922-24: 102ft
Zdroje:
Sources:
HYNEK, Vladimír, KLUČINA, Petr, ŠKŇOUŘIL, Evžen: Válečné lodě[3]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1988. 340s. ISBN 28-029-88.05/165
PEJČOCH, Ivo, NOVÁK, Zdeněk, HÁJEK, Tomáš: Válečné lodě[4]. 1.vydání. Praha: Naše vojsko s.p. 1993. 374s. ISBN 80-206-0357-3
HRBEK, Ivan, HRBEK, Jaroslav: Loďstva států účastnících se druhé světové války. 1.vydání. Praha: Naše vojsko, 1994. 232s. ISBN 80-206-0245-3
KONSTAM, Angus: British Battleships 1939-45 (1). 1.vydání. Oxford: Osprey Publishing Ltd., 2009. 50s. ISBN 978-1 84603-388-9
MILLER, David: The Illustrated Directory of Warships from 1860 to the Present Day. 3.vydání. London: Greenwich Editions, 2004. 480s. ISBN 0-86288-677-5
časopis MORZE, STATKI I OKRĘTY: č.7-8,červenec-srpen 2011. Warszawa: Magnum-X Sp.z.o.o., vychází měsíčně. ISSN 1426-529X
časopis MORZE, STATKI I OKRĘTY: č.9,září 2011. Warszawa: Magnum-X Sp.z.o.o., vychází měsíčně. ISSN 1426-529X
časopis MORZE, STATKI I OKRĘTY: č.10,říjen 2011. Warszawa: Magnum-X Sp.z.o.o., vychází měsíčně. ISSN 1426-529X
en.wikipedia.org
http://de.wikipedia.org/wiki/Revenge-Klasse
pl.wikipedia.org
en.wikipedia.org
de.wikipedia.org
pl.wikipedia.org
http://www.maritimequest.com/.../...overview.htm
www.naval-history.net
http://uboat.net/allies/warships/ship/4063.html
http://www.battleships-cruisers.co.uk/royaloak.htm
dreadnoughtproject.org
www.worldwar1.co.uk
www.navypedia.org
navalhistory.flixco.info
URL : https://www.valka.cz/BB-HMS-Royal-Oak-08-t8810#466111 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Zdroj:
www.navyphotos.co.uk
URL : https://www.valka.cz/BB-HMS-Royal-Oak-08-t8810#26290 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

HMS Royal Oak


Zdroj:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/BB-HMS-Royal-Oak-08-t8810#141599 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more