Main Menu
User Menu

Military history website

Mimoň

okr. Česká Lípa

     
Název:
Name:
Mimoň
Originální název:
Original Name:
Mimoň
Další názvy:
Other Names:
Niemes
Kummer
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Česká Lípa
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°39'22.99"N 14°43'39.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1262
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/zCnwfO
URL : https://www.valka.cz/Mimon-t44379#510425Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mimoň (Niemes)
(okr. Česká Lípa)


V období 1.republiky součást politického okresu Česká Lípa a sídlo soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 6 113 obyvatel (z toho 626 osob národnosti československé, 3 osoby národnosti maďarské, 5 331 osob národnosti německé a 2 osoby národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v listopadu 1921.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
Vojenská hříbárna 1


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Mimon-t44379#174538Version : 0
a Monument to the victims 1. world war

The monument is located in the wall of the premises with the chapel of the holy sepulchre..
Mimoň - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mimon-t44379#559941Version : 0
city Hall

The town hall building was asanována in 1986, a year after it was completely refurbished.

Sources:
http://www.historiemimone.cz/news/radnice-a-zamek/
www.mimon.cz.
Mimoň - Budova po rekonstrukci 80. léta
Zdroj:
http://www.mimon.cz/admin/galerie/images/20080828072148.jpg

Budova po rekonstrukci 80. léta Zdroj: http://www.mimon.cz/admin/galerie/images/20080828072148.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Mimoň - Asanace budovy radnice v roce 1986
Zdroj:
http://www.mimon.cz/admin/galerie/images/20110629080752.jpg

Asanace budovy radnice v roce 1986 Zdroj: http://www.mimon.cz/admin/galerie/images/20110629080752.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

Mimoň - Historické vyobrazení radnice
Zdroj:
http://www.mimon.cz/admin/galerie/images/20110629080739.jpg

Historické vyobrazení radnice Zdroj: http://www.mimon.cz/admin/galerie/images/20110629080739.jpg
Příloha je viditelná až po registraci/přihlášení

URL : https://www.valka.cz/Mimon-t44379#561416Version : 0