Main Menu
User Menu

Military history website

Bořejov

místní část Ždírce, okr. Česká Lípa

     
Název:
Name:
Bořejov
Originální název:
Original Name:
Bořejov
Další názvy:
Other Names:
Borschim
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Ždírec
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°30'33.00"N 14°37'10.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Kostel sv. Jakuba
Fara
Vesnické stavby
Dlážděná komunikace
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%99ejov
URL : https://www.valka.cz/Borejov-t236379#653372Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Kostel sv. Jakuba Staršího (Většího)


Původní dřevěný kostel stejného zasvěcení vznikl ve vsi pravděpodobně kolem poloviny 14. století (doložen 1352). Roku 1703 jej definitivně nahradil současný zděný jednolodní barokní kostel s polygonálním závěrem presbytáře. Roku 1825 dostal kostel přistavěnu k západnímu průčelí věž na kterou byly roku 1868 osazeny hodiny. Na vnější zdi kostela, v prostoru presbytáře, je umístěna pamětní deska na padlého rodáka z Bořejova (dali ji tam umístit jeho rodiče).


Zdroje:
cs.wikipedia.org
pamatkovykatalog.cz

Bořejov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Borejov-t236379#653373Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Fara


Areál barokní fary (čp. 4) nyní užívané k běžnému bydlení, pochází z let 1725 až 1727. Soubor je tvořen 3 stavbamy. Roubená stodola, která stojí samostatně, zděná budova chlévu, která přiléhá k jednopatrové roubené stavbě fary, která má patro vynášené podstávkou a je kryta valbovou střechou.


Zdroj:
https://pamatkovykatalog.cz/fara-16163895

Bořejov - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Borejov-t236379#653376Version : 0