Dolní Bukovsko

okr. České Budějovice
     
Název:
Name:
Dolní Bukovsko Dolni Bukovsko
Originální název:
Original Name:
Dolní Bukovsko
Další názvy:
Other Names:
Bukovsko
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres České Budějovice Ceske Budejovice District
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°10'15.93"N 14°34'52.566"E
Místní části:
Local Municipalities:
Bzí, Dolní Bukovsko, Horní Bukovsko, Hvozdno, Pelejovice, Popovice, Radonice, Sedlíkovice
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1323
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Farní kostel Narození Panny Marie
Muzea:
Museums:
- -
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.dolnibukovsko.cz/
portal.gov.cz
URL : https://www.valka.cz/Dolni-Bukovsko-t66011#302121 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tvrz Bukovsko stávala na vyvýšenině na SZ straně městečka Dolní Bukovsko. První zmínku o městečku jakož i o tvrzi máme z roku 1349, tehdy byly majetkem Rožmberků, tvrz byla sídlem správy statku, k němu náleželo roku 1380 šestnáct vesnic. Tvrz pak byla připojena roku 1412 k třeboňskému panství, zřejmě ztratila svůj význam, jelikož zpustla a následně zanikla.

Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Dolni-Bukovsko-t66011#233876 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pomník obětem 1. světové války
Dolní Bukovsko - Pomník v té době obětem Velké války na pohlednici přibližně z roku 1930
Zdroj:
https://pohlednice.sbiram.cz/12-ceskobudejovicko--dolni-bukovsko--pomnik-obetem-1--svetove-valky--cca-1930/

Pomník v té době obětem "Velké války" na pohlednici přibližně z roku 1930
Zdroj:
pohlednice.sbiram.cz

URL : https://www.valka.cz/Dolni-Bukovsko-t66011#747713 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more