Main Menu
User Menu

Military history website

Buchov

osada Votic, okr. Benešov

     
Název:
Name:
Buchov
Originální název:
Original Name:
Buchov
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Votice
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°36'43.878"N 14°39'47.74"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Buchov-t66358#302101Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V Buchově stávala dnes zaniklá trvz. První zmínka o Buchově pochází z roku 1368 kdy je doložen vladyka Mareš z Buchova. August Sedláček klade původ rodu z Buchova do tvrze jenž stávala na ostrůvku uprostřed rybník, který leží u samoty téhož jména. Jan Zbyněk, člen tohoto rodu, byl roku 1420 jedním z hejtmanů jež řídili Tábor, roku 1421 byl dokonce zvolen do sboru zemských správců. Tvrzi se nejspíše staly osudné války husitské. Nicméně nezmiňují se nám o ní písemné prameny, rovněž nejsou známy její zbytky.


Literatura:
Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku V : Jižní Čechy. Praha, 1986.
URL : https://www.valka.cz/Buchov-t66358#234868Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

ale to je totální blbost, po Buchově tu zůstalo parádní tvrziště při břehu rybníka.
Jestli chceš psát seriózně o panských sídlech, tak si sežeň jakoukoliv jinou literaturu než je uvedená sednidílná publikace, která je plná nepřesností a omylů
URL : https://www.valka.cz/Buchov-t66358#234885Version : 0