Main Menu
User Menu

Military history website

Dörnberg, Alexander von

     
Příjmení:
Surname:
Dörnberg zu Hausen
Jméno:
Given Name:
Alexander von
Jméno v originále:
Original Name:
Alexander von Dörnberg zu Hausen
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
oberführer SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
17.03.1901 Darmstadt /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.08.1983 Oberaula /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
diplomat
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Doernberg-Alexander-von-t64410#419752Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

SS-Oberführer Dr. jur. Alexander Freiherr von Dörnberg
SS-Oberführer JUDr. Alexander svobodný pán von Dörnbergdiplomat, ministerský rada a šéf protokolu Říšského ministerstva zahraničních věcíNar.: 17.03.1901, Darmstadt
Zom.: 08/1983


Narodil se 17. března 1901 v německém Darmstadtu jako syn armádního důstojníka. Studoval gymnázium ve Freiburgu, vyšší reálnou školu v Reifensbergu a reformní reálné gymnázium v Kasselu. Maturoval s vynikajícím prospěchem v roce 1919. Činný ve Freikorpsu od května do listopadu 1919, od listopadu 1919 do března 1920 v Reichswehru, kdy jej opustil. Začal studovat práva. Studia úspěšně dokončil roku 1923 a v r. 1925 získal doktorát. V letech 1923-1926 byl soudním radou v Hamburku. R. 1926 nastoupil jako osobní tajemník na německém velvyslanectví ve Washingtonu, v dubnu 1927 přešel do cizineckého úřadu v Berlíně. Poté působil jako atašé na německém velvyslanectví v Bukurešti a to až do roku 1933, do roku 1936 jako tajemník na německém velvyslanectví v Tallinu. Do nacistické strany vstoupil 1. 1. 1934 ( č. 3398362 ). Mezi lety 1936 a 1937 se stal tajemníkem politického oddělení cizineckého úřadu v Berlíně a mezi lety 1937 a 1938 byl tajemníkem německého velvyslanectví v Londýně. V létě 1938 se stal šéfem protokolu Říšského ministerstva zahraničních věcí. V této funkci setrval až do konce války. V roce 1939 se potom ještě stal ministerským radou.
V letech 1936 - 37 absolvoval vojenský výcvik ( Nejprve v pěchotním a později v jezdeckém pluku ). Do SS vstoupil 11. 4. 1935 ( č. 293224 ) a r. 1940 byl již oberführerem SS, což bylo jeho poslední povýšení v SS.
Alexander von Dörnberg byl mužem velice vysokým ( skoro 2 m ) se zrzavými vlasy, jeden čas navíc ještě nosil plnovous. Světa znalý právník pracoval na velvyslanectvích ve Washingtonu, Rumunsku, Estonsku a v Londýně, kdy se vrátil do Berlína, aby se stal šéfem protokolu Říšského ministerstva zahraničních věcí. V praxi to znamenalo, že řídil veškerý diplomatický sbor nacistického Německa, zodpovídal za styky velvyslanců s Hitlerem, pořádání slavnostních ceremoniálů pro prominentní zahraniční hosty atd. Byl velmi vzdělaný a hovořil plynule jak anglicky tak i francouzsky. Byl také jedním z mála, koho měl Ribbentrop za přítele.
Poslední léta svého života strávil v Irsku, kde v srpnu 1983 dr. Alexander svobodný pán von Dörnberg zemřel.


Alexander von Dörnberg stojící mezi Hitlerem a Tisem.

Zdroj: na základe informácií www.axishistory.com
URL : https://www.valka.cz/Doernberg-Alexander-von-t64410#229787Version : 0