Main Menu
User Menu

Military history website

Mladá Boleslav

okr. Mladá Boleslav

     
Název:
Name:
Mladá Boleslav
Originální název:
Original Name:
Mladá Boleslav
Další názvy:
Other Names:
Jungbunzlau (nem.)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
okres Mladá Boleslav
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°24'45.00"N 14°54'16.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Čejetičky
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1334
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Bartoš, Miroslav
* 18.06.1954 
Lafek, Miloslav
* 17.10.1965 
Železný, Jan
* 16.06.1966 
Falta, Jaroslav
* 21.06.1976 
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
00.05.1920-31.12.1937
6. pěší brigáda
6th Infantry Brigade
01.10.1920-24.09.1938
Pěší pluk 47
47th Infantry Regiment
15.10.1920-01.08.1921
1. náhradní rota telegrafního pluku
1st Depot Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
1. rota telegrafního pluku
1st Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
10. rota telegrafního pluku
10th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
11. rota telegrafního pluku
11th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
12. rota telegrafního pluku
12th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
2. rota telegrafního pluku
2nd Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
3. náhradní rota telegrafního pluku
3rd Depot Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
3. rota telegrafního pluku
3rd Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
4. rota telegrafního pluku
4th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
5. rota telegrafního pluku
5th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
9. rota telegrafního pluku
9th Company of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.10.1921
I. prapor telegrafního pluku, velitelství
Headquarters of the 1st Battalion of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.09.1921
III. prapor telegrafního pluku, velitelství
Headquarters of the 3rd Battalion of the Signal Regiment
15.10.1920-01.08.1921
Náhradní prapor telegrafního pluku, velitelství
Headquarters of the Depot Battalion of the Signal Regiment
15.10.1920-DD.04.1921
Telegrafní pluk, velitelství
Headquarters of the Signal Regiment
01.11.1924-01.08.1921
2. náhradní rota telegrafního pluku
2nd Depot Company of the Signal Regiment
12.09.1938-21.10.1938
Středisko hlásné služby "I"
Reporting Service Group "I"
24.09.1938-08.10.1938
Letka 6
6th Flight
27.09.1938-08.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu II. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu II. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu II. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu II. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Letecká skupina štábu II. sboru
Air Force Section of the Staff of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Nižší polní soud II. sboru
Lower Field Court of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Polní věznice II. sboru
Field Prisons of the 2nd Corps
27.09.1938-10.10.1938
Topografické oddělení 52
52nd Topographic Section
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství II. sboru
Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství dělostřelectva II. sboru
Artillery Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství telegrafního vojska II. sboru
Signal Troops Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Velitelství ženijního vojska II. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Vyšší polní soud II. sboru
Higher Field Court of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad intendanční služby II. sboru
Supply Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora II. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad veterinářské služby II. sboru
Veterinary Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora II. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad zbrojní služby II. sboru
Armament Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Úřad zdravotnické služby II. sboru
Health Service Office of the 2nd Corps
27.09.1938-08.10.1938
Štáb II. sboru
Staff of the 2nd Corps
01.10.1938-08.10.1938
Telegrafní prapor 52, velitelství
Headquarters of the 52nd Signal Battalion
12.10.1938-13.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu 3. divise
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu 3. divise
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu 3. divise
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu 3. divise
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství 3. divise
Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství dělostřelectva 3. divise
Artillery Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství telegrafního vojska 3. divise
Signal Troops Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Velitelství ženijního vojska 3. divise
Engineer Troops Headquarters of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Úřad intendanční služby 3. divise
Supply Service Office of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Úřad zdravotnické služby 3. divise
Health Service Office of the 3rd Division
12.10.1938-13.10.1938
Štáb 3. divise
Staff of the 3rd Division
25.05.1945-01.10.1945
13. divise
13th Division
25.05.1945-01.10.1947
Velitelství dělostřelectva 13. divise
13th Division Artillery Command
01.06.1945-01.10.1945
Pěší pluk 36
36th Infantry Regiment
01.10.1945-01.11.1946
1. pěší brigáda
1st Infantry Brigade
01.10.1945-01.10.1947
13. divise /rychlá/
13th Division /Rapid/
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor 42 /motorisovaný/
42nd Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1945-01.10.1947
Pěší prapor 44 /motorisovaný/
44th Infantry Battalion /Motorised/
01.10.1947-01.10.1949
Pěší pluk 36
36th Infantry Regiment
01.10.1947-01.10.1949
Velitelství dělostřelectva 14. divise
14th Division Artillery Command
DD.10.1947-01.10.1949
14. divise
14th Division
01.11.1950-09.05.1955
Dělostřelecká divize
Artillery Division
01.01.1953-DD.09.1960
15. automobilní rota
15th Automobile Company
09.05.1955-DD.09.1960
5. dělostřelecká divize
5th Artillery Division
01.09.1960-08.10.1968
8. motostřelecký pluk
8th Motor Rifle Regiment
DD.MM.1963-01.10.1968
2. automobilní prapor
2nd Automobile Battalion
DD.10.1968-DD.04.1991
18. gardová motostřelecká divize
18th Guard Motor Rifle Division
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Pěší pluk č. 36
36th Infantry Regiment
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://goo.gl/rWHnr
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#485429Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mladá Boleslav


V období 1.republiky sídlo politického a soudního okresu.


Sčítání lidu v roce 1930: 19 630 obyvatel (z toho 18 975 osob národnosti československé, 166 osob národnosti maďarské, 251 osob národnosti německé, 34 osob národnosti ruské a 21 osob národnosti židovské).


Posádka byla ustanovena v r.1918.


Jednotky nebo úřady umístněné v posádce:
velitelství Páté pěší brigády (květen 1920 – prosinec 1937)
Pěší pluk 47 (od června 1920), Telegrafní pluk (březen 1919 – září 1921)
Telegrafní prapor 3 (srpen 1921 – září 1921),
Posádková nemocnice Mladá Boleslav (leden 1919 – prosinec 1923)
Doplňovací okresní velitelství Mladá Boleslav (od listopadu 1919).


Pro potřeby vojska byly k dispozici Boleslavovy kasárny, adaptované v letech 1752-1783 z ruin bývalého hradu, Kasárny Jana Žižky z Trocnova, přestavěné v letech 1923-1925 z objektů vojenské nemocnice a nově postavené Masarykovy kasárny z let 1929-1931.


Zdroj: J.Fidler a V.Sluka, Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006
Recenze knihy
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#174541Version : 0
     
Period:
Period:
Austria-Hungary (1867-1918)
Units and offices stationed in the crew:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY IV. battalion of the infantry regiment no. 36
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY machine gun section II of infantry regiment no. 36
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY the Replacement battalion of infantry regiment no. 36
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Spare body battalion of field hunters # 12
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Útvarová hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY, EVEN. and II. battalion zeměbraneckého infantry regiment no 10
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Replacement battalion zeměbraneckého infantry regiment no 10
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Zeměbranecká military hospital
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY District headquarters of the militia no. 10
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY Headquarters četnického ward no 24
Note:
Note:
-
Source:
Sources:
"Friedens-Ordre de bataille to. in. to. Heeres, der k. to. und der to. in. Landwehr gültig vom 1.April 1914 (Vienna 1914)
Seidels kleines Armeeschema - Dislokation und Einsteilung des to. in. to. Heeres, to. in. to. Kriegsmarine, der Landwehr und der königlich ungarischen Landwehr (Wien, 1914)"
.
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#416215Version : 0
MOD
Old hall

The building of the so-called "Old town hall" is originally a renaissance two-wing building with a tower, built in the years 1554 to 1559. Plans could develop by Matteo Borgorelliho. Baroque adjustments were made in the year 1710. In the years 1934 to 1941 modernized. Significant is the renaissance decoration on the south facade of the building with biblical themes and saints. She was slightly damaged by the air raid of the soviet air force 9. may 1945.

Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2498
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladá_Boleslav
http://www.hrady.cz/wnd_show_text.php?tid=27398.
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523468Version : 0
Church of the Assumption of Virgin Mary

This is about the archdeacon church of the consecration of the Assumption of the blessed Virgin Mary. It is a three-nave hall gothic building, established in 1406 at the permission of king Wenceslas IV., construction apparently interrupted during the hussite wars. The completion of the church is stretched, so that the three naves it had up to the year 1566. During the Thirty years ' war the church suffered damage as well as the city. The facade is markedly baroque from the year 1702, which proposed to Nicholas Rossi, but otherwise the church significantly barokizován wasn't. The vaulting in the presbytery network vault, in the nave vault válená with network of ribs, which anneal on the three pairs of tuscan columns, which probably comes from the century 16. The equipment is baroque, probably it made by J. Jelínek from Kosmonosy, in order to maintain the gothic baptismal font from the year 1489. It was seriously damaged by the soviet air raid of 9. may 1945.


Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2499
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mladá_Boleslav.
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523470Version : 0
New city

The construction of the building of the new town hall took place in the years 1865 to 1868, this is a trojkřídlou construction with facades in the style of the early florentine renaissance, according to the project J. Fichtnera and J. Gruseho. The northern part of the east wing serves as a school. On the corner of the south and the east wing is a slender octagonal tower which has a gallery and a flat roof.

Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=8496.
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523471Version : 0
Temple

It is a late gothic city palace, which was exposed to probably around the year 1490 as the seat of the governor of the dominion boleslavského Jan Císařovského of Hliníka. As was all the major points have already been claimed, there has been construction in the place of the fortification, near the city castle. Performed outside of the function representation and function of the defence. When the White mountains was the property of major nobles, then the year 1628, sold as konfiskát and became the property of the eminent burghers. During the Thirty years war burned down and then was reconstructed to baroque style adapted and further lost the function of manor house. Today there is a museum.

Sources:
http://www.hrady.cz/index.php?OID=2421.
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#523472Version : 0
a Monument to the victims 1. world war.
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#570938Version : 0
Town square.
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#598037Version : 0
Komenský square.
Mladá Boleslav - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Mlada-Boleslav-t44382#598038Version : 0