Main Menu
User Menu

Military history website

Důstojnický zástupce

Warrant Officer

Offizierstellvertreter

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Důstojnický zástupce
English: Warrant Officer
Deutsch: Offizierstellvertreter
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo Důstojnický zástupce
Link to the Dictionary Entry Warrant Officer
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:
Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
02.11.1914 Chill, Kurt Erich
DD.MM.RRRR Esswein, Otto

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Dustojnicky-zastupce-t236711#654189Version : 0
MOD