Main Menu
User Menu

Military history website

Wittelsbach, Rupprecht von

generál polní maršál

     
Příjmení:
Surname:
von Wittelsbach
Jméno:
Given Name:
Rupprecht
Jméno v originále:
Original Name:
Rupprecht von Wittelsbach
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Bavorský korunný princ
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.05.1869 Mníchov /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
02.08.1955 Starnberg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Veliteľ Skupiny armád Rupprecht.
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#499714Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Wittelsbach
Jméno:
Given Name:
Rupprecht
Jméno v originále:
Original Name:
Rupprecht von Wittelsbach
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukopník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR generálmajor
DD.MM.RRRR generálporučík
DD.MM.RRRR generál jezdectva
DD.MM.RRRR generálplukovník
01.08.1916 generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.RRRR

Pour le Mérite
Pour le Mérite
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 1. třídy 1914
Iron Cross 1st Class 1914
Eisernes Kreuz I. Klasse 1914
-

DD.MM.RRRR

Železný kříž 2. třídy 1914
Iron Cross 2nd Class 1914
Eisernes Kreuz II. Klasse 1914
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#499715Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generalfeldmarschall Prinz Rupprecht


Korunný princ Rupprecht, dedič bavorského trónu, sa narodil v roku 1869.
V čase rozpútania 1.svetovej vojny velil nemeckej 6.armáde v Lotrinsku. 14.augusta 1914 francúzska armáda, vedená Ferdinandom Fochom, Augustom Dubailom a Michelom Maunourym pristúpila k obsadeniu Lotrinska. Rupprecht so 6.armádou úspešne odolali ich útoku a presvedčili Helmuntha von Moltkeho, náčelníka generálneho štábu cisárskej nemeckej armády, aby zahájil hlavnú protiofenzívu na konci augusta. Rupprechtovi sa nepodarilo prelomiť francúzsku obranu a na západnom fronte zostal po zvyšok vojny.
V júli 1916 bol princ Rupprecht povýšený na poľného maršála. Vzhľadom na to, že bol z cisárských generálov najkvalifikovanejší, častokrát sa nezhodol s Erichom von Falkenheynom, ktorý nahradil Moltkeho.
Revolučná aktivita po vojne, ktorá v Bavorsku v roku 1919 vyústila do revolúcie, zbavila Rupprechta bavorského trónu.
Princ Rupprecht žil v úzadí až do svojej smrti v roku 1955.
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#5709Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Princ Rupprecht (1869-1955).
URL : https://www.valka.cz/Wittelsbach-Rupprecht-von-t1511#5711Version : 0