SOV - PTS / PTS-M

PTS / PTS-M
ПТС / ПТС-М
     
Název:
Name:
PTS-M PTS-M
Originální název:
Original Name:
ПТС-М
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR Krjukovský vagonový závod (KVSZ), Kremenčug /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1961-DD.MM.RRRR (PTS)
DD.MM.1965-DD.MM.RRRR (PTS-M)
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.195R (?)
Osádka:
Crew:
2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
17000 kg 37479 lb
Celková délka:
Overall Length:
11426 mm 37 ft 5 ⅞ in
Celková šířka:
Overall Width:
3300 mm 10 ft 9 ⅞ in
Celková výška:
Overall Height:
2800 mm 9 ft 2 ¼ in
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm 1 ft 3 ¾ in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
V-2/54
- kapalinou chlazený, vznětový
- vidlicový
- počet válců: 12
- obsah: 38 800 cm3
- hmotnost: 960 kg
- průměrná spotřeba paliva: 150 l / 100 km
V-2/54
- liquid cooled, diesel
- V-desing
- number of cylinders: 12
- swept volume: 2368 cu in
- mass: 2116 lb
- average fuel consumption: 1.88 mi/Imp gal
Výkon:
Power:
258 kW při 1800 ot/min 346 bhp at 1800 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
? ?
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
42 km/h 26 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
26 km/h 16 mph
Rychlost plavby:
Water Speed:
11,5 km/h 7.1 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km ? mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Jízdní dosah ve vodě:
Cruising Range in the Water:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
20 ° 44 %
Překročivost:
Trench Crossing:
2,5 m 98 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,65 m 26 in
Přepravní kapacita:
Transport Capacity:
užitečné zatížení:
- voda: 10000 kg
- souše: 5000 kg


osoby: 72
zranění na nosítkách: 12
automobily / obrněné transportéry: 1
děla do ráže 85 mm: 2
payload:
- water: 22046 lb
- dry land: 11023 lb


persons: 72
wounded on litters: 12
vehicles / armoured personnel carriers: 1
guns up to calibre 85 mm: 2
Uživatelské státy:
User States:

1)
1)
1)


...

1)
1)
1)


...
Poznámka:
Note:
1) pod označením PTS-10 1) under the designation PTS-10
Zdroje:
Sources:
http://girtek.ru/tekhnika/pts-m.php
http://st-arsenal2006.narod.ru/pts-m.html
http://z827.narod.ru/Photos/Gal207/gal207.htm
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#329732 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

História vzniku


Začiatkom druhej polovice 50. rokov predložilo Ministerstvo obrany ZSSR požiadavky na vývoj nového plávajúceho transportéra pre ženijné vojsko. Vozidlo okrem prepravy vojakov a bojovej techniky cez vodné toky malo byť využiteľné ako pontón plávajúceho mosta i ako základňa pre špeciálnu, potápačskú a záchrannú činnosť.
Vývojovými prácami bolo poverené konštrukčné byro Krjukovského vagonostrojiteľného závodu pod vedením E.E.Lenciusa.
Pri vývoji boli použité základné konštrukčné skupiny a súčasti tanku T-54 a delostreleckého ťahača ATS-59.


Po štátnych skúškach v priebehu roka 1960 bolo rozhodnuté o zavedení PTS do výzbroje vtedajšiej Sovietskej armády. Sériová výroba začala v roku 1961.
Koncom roka 1960 bol PTS predvedený zástupcom čs. vojenskej delegácii v Moskve. Bolo rozhodnuté o jeho zavedení do výzbroje ČSLA.Prvé vozidlá pod označením PTS-10 prevzalo ženijné vojsko v priebehu roka 1962.
V roku 1965 bolo modernizované vybavenie vozidla. Jeho súčasťou bola inštalácia filtroventilačného zariadenia, ochrany pred účinkami zbraní hromadného ničenia, spojeného s naftovým teplovzdušným vykurovaním. Ďalej išlo o vybavenie pre plavbu v mori, ktoré zabezpečovalo plavbu na vlnách do sily 3 balov bez zaplavovania nákladnej korby. Novinkou bol aj komplet sanitárneho vybavenia, ktorý umožňoval umiestnenie 12 zdravotníckych nosidiel na nákladnej korbe. Z technického vybavenia pribudol reflektor a prístroj na nočné videnie vodiča. Takto modernizované vozidlá pod označením PTS-M boli na základe medzivládnej dohody od roku 1966 zavádzané i do výzbroje ČSLA. Ženijné vojsko nové označenie neprijalo a i naďalej používalo označenie PTS-10.


Organizačne tvorili PTS-10 základ vybavenia prepravno-výsadkových rôt ženijných praporov vševojskových divízií.


Zdroj:
Gabčo Martin, Plávajúci transportér PTS-10, Obrana - mesačník MO SR, č. 7, júl 2010, ISSN 1336-1910

SOV - PTS / PTS-M - PTS-10 ako exponát vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch.

PTS-10 ako exponát vo Vojenskom historickom múzeu v Piešťanoch.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#371970 Version : 0
The first amphibious crawler transporter must have PTS 10 was imported probably in the year 1968.
Source : Dubánek Martin, Mgr. "Sovietsky tracked amphibian To 61 in ČSĽA" atm 2009/3, str. 63.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#548321 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pásový obojživelný transportér PTS-10 je určený pre prepravu delostrelectva, kolesových a pásových delostreleckých ťahačov, obrnených transportérov, automobilov a osôb pri násilnom prechode vodných prekážok.


Hlavné časti PTS-10 :
- trup,
- hnacie ústrojenstvo,
- prevodové ústrojenstvo,
- podvozok,
- prepulzné zariadenie a kormidlá,
- špeciálne zariadenie, elektrická výstroj a pojítka.


PTS-10 sa delí na tri priestory :
- vodičský,
- priestor hnacieho ústrojenstva,
- ložný priestor


Preprava výzbroje a živej sily
Kanóny do kalibra 85 mm – 2 ks s obsluhou,
Kanóny do kalibra 122 mm a húfnice do kalibra 152 mm – 1 ks s obsluhou,
Pásové a kolesové delostrelecké ťahače, automobil a OT - 1 ks s obsluhou
Výsadok - 72 osôb v plnej výzbroji
Ranený na nosidlách – 12 osôb


Pásy
Oceľové – počet článkov 114 až 115
Šírka : 476 mm
Hmotnosť jedného pásu : 1308 kg


Oporné kolesá
12 kusov s pryžovými obručami
Hmotnosť jedného kolesa : 168 kg s vahadlom
Počet torzných tyčí: 12


Vrtule
2, zvarované – trojlopatkové pravotočivé
Priemer : 650 mm
Počet otáčok : 1100 ot./min.


Kormidlá
2, s náhonom od volantu


Naviják
Jednobubnový – reverzný – so šnekovým reduktorom a brzdou
Dĺžka lana : 70 m
Max. zaťaženie : 5000 kg


Spojenie : VKV rdst R-113 ,Hlavné technické údaje :
Motor : typ V-2/54 4 V – dieselový – s priamym vstrekovaním – kapalinou chladený
Obsah valcov : 38800 cm³
Výkon : 350 k pri 1800 ot./min.


Obsah palivových nádrží :
- 3 malé po 405 l ( 135 l),
- 1 veľká : 300 l.
Stredná spotreba paliva :
150 l / 100 km so zaťatou 5t
50 l na 1 hodinu plavby


Rozmery v mm:
Dĺžka : 11426
Šírka : 3300
Výška : 2800


Transportéry zo začiatku výroby mali menšiu dĺžku o 626 mm, dĺžku nakladacej plošiny o 800 mm a obsah palivových nádrží o 135 l.


Svetlá výška : 400
Hmotnosť v kg : 17000


Rýchlosť jazdy v km/hod. :
- stredná : 25 – 27 ( so zaťatou 5 t)
- max. : 42 ( so zaťatou 5 t)
- vo vode : 11,5 ( bez záťaže ( / 10,6 ( so zaťatou ).
Prekonanie priekopy : 2500


Dojazd :
Terén so zaťatou 5 t – 380 km
Plavba so zaťatou 10 t – 12 MhZdroj : Žen-24-13 Pásový obojživelný transportér PTS – predpis ČSĽA, Praha, 1977
SOV - PTS / PTS-M - Úprava na prepravu ranených.

Úprava na prepravu ranených.
SOV - PTS / PTS-M - Kabína vodiča - popis.

Kabína vodiča - popis.
SOV - PTS / PTS-M - Sklopená nájazdová rampa.

Sklopená nájazdová rampa.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#373428 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PTS-10 (VPZ 723 21-05, "bílá 410") od 154. záchranného praporu ze sestavy 15. ženijní záchranné brigády, květen 2004.


Foto vlastní.
SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#45548 Version : 0
PTS-10 ("white 612") from armament 156. rescue battalion, summer 2004.
SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#46865 Version : 0
PTS-10 vehicles from the Slovak Army arsenal for training in overcoming water obstacles by navigating combat vehicles.
SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#112340 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výcvik s PTS-10 v ASR.
SOV - PTS / PTS-M - Plavby

Plavby
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#139293 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Expozícia VHM Piešťany.


Zdroj:
Vlastné foto
SOV - PTS / PTS-M - Predné detaily.

Predné detaily.
SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#200814 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PTS-10 (bílá 205) z výzbroje 151. ženijního praporu, foceno na akci Ženijní den Lešany 2006.


Zdroj:
Soukromý archiv

SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#203621 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V službách OSSR z cvičenia Blonde Avalanche

Foto: s láskavým dovolením (c) assgard
viac foto z cvičenia vo vyššej kvalite tu
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#235727 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PTS-10


Zdroj:
Brožek Ota, Horský Jiří: Tajomstvo siedmich armád, Mladé letá 1975
SOV - PTS / PTS-M - PTS-10 prepravuje na korbe P V3S.

PTS-10 prepravuje na korbe P V3S.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#347082 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

PTS s prívesom z výzbroje armády NDR.

Zdroj:
http://www.pib-11.de/Fotos/pidienst/pts72-4.jpg
SOV - PTS / PTS-M - Príves PKP

Príves PKP
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#347445 Version : 0
The soviet PTS-M with a laden ZiLem-131 overcomes a water barrier, 1976. The vehicle apparently comes from the loadout 563. a separate engineer battalion from the assembly the Central group of forces..
SOV - PTS / PTS-M - (Sovětskij soldat)

(Sovětskij soldat)
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#472653 Version : 0
PTS-10, snímka engineand, who is "hidden" under the floor prepravného priestoru. NATO day in Ostrava 2015..
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#539448 Version : 0
PTS-10 with the laden valníkovým car T810-In (OEM 026 29-27) from the ordnance Battalion of the security, the exercise of Navigation 2017, water the ground Myslejovice, military újezd Brezina, may 2017. Exercise Cruises 2017 took place in the days of 29. may to 14. June 2017. This is a celoarmádní training in overcoming water obstacles voyage of combat vehicles. The training, which takes place once every two years, comprehensively provides Command training – Military academy, in coordination with the vyškovským the Banner of security. In the framework of the exercise conducted cruises of combat vehicles KBVP Pandur II CZ, BMP-2, FIRM-2rch, MT-LB (or combat vehicle 9A35 ensemble 9K35M Strela-10M) and PTS-10. Further took place the intervention of rescue and recovery services including the training of rescue of drowning person and vehicle extrication from water obstacles or approaching combat vehicles on the pontoon bridge and transport lorry T810-In on a floating tracked vehicle PTS-10..
SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#577520 Version : 0

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pokud mne paměť neklame, tak k tomuhle vozidlu by měl být i plovoucí přívěs, někde jsem o tom četl. Pravděpodobně by to mohlo odpovídat předpokladu, že na vozidle mohl/měl být přepravován dělostřelecký tahač a na přívěsu ten kanón. Akorát si nepamatuju TTD toho přívěsu, typoval bych to tak do 3-5ti tun. Může tohle někdo potvrdit?
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#60141 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

to palič přívěs existoval a pokud vím jeden kus stojí ve Vídni v panzergarten u vojenského muzea.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#61834 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Armáda NDR používala k PTS-10 aj plávajúci príves.
SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#150809 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jestli mohu doplnit.
Oranžově přestříkané zbarvení je z důsledku používání těchto vozidel pro útvary Civilní ochrany, jako samostarné složky AČR, avšak než došlo k úplnému odlišení od vozidel AČR byly útvary začleněny do složek AČR a tak část techniky zůstala v barvách oranžových (mezinárodní označení CO) a další část klasická khaki. Tyto vozidla používají záchranné prapory AČR a jejich počet je 24. Od jejich vyřazení z aktivního používání je zachránily povodně 2002.
Cool


Ještě doplním, krátké video z výcviku lze shlédnout zde:
http://154prapor.cz/index.php?strana=videoPts
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#166864 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Citace - palič :

Pokud mne paměť neklame, tak k tomuhle vozidlu by měl být i plovoucí přívěs, někde jsem o tom četl. Pravděpodobně by to mohlo odpovídat předpokladu, že na vozidle mohl/měl být přepravován dělostřelecký tahač a na přívěsu ten kanón. Akorát si nepamatuju TTD toho přívěsu, typoval bych to tak do 3-5ti tun. Může tohle někdo potvrdit?Ten přívěs se jmenuje PKP...pricep kolesnyj plavajuščij, akorát si nejsem jist, zda se užíval i v ČSLA?
www.russianarms.ru


edit nedovoleného vkládania príloh buko1 06.03.2007
SOV - PTS / PTS-M - PKP (pricep kolesnyj plavajuščij)

PKP (pricep kolesnyj plavajuščij)
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#209914 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stroj ze soukromé sbírky (jsou tam dva), Slovensko 2008 (u Galanty).
SOV - PTS / PTS-M -


URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#282008 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Dobry den,


chci se jen tak pro zajimavost zeptat: v mnoha priruckach je psano, ze vozidlo "zachranily" od vyrazeni z armady povodne v roce 2002.


Mne by za A- zajimalo, zda v souvislosti s prezbrojovanim transportery stale pouzivaji motor z tanku T-55, nebo se uvazovalo o necem jinem? Otazka samozrejme pokracuje uvahou, zda se to pro par nebo par desitek kusu vubec vyplati.
Vychazim z toho, ze krom par vyprostovacich tanku uz asi moc techniky s motorem z T-55 neni.
No a za B-by mne zajimalo celkove hodnoceni tohoto prepravniku vubec. Je o tom nekde nejaka uvaha ci pojednani?
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#347138 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ono ani tak nejde o to kolik techniky je s motorem z T-55, ale kolik je ve skladech náhradních dílů. Ostatně i T-72 ma motor vyvinutý ze starého V-2, z nějž pochází i ten z T-55 Smile takže by asi šla náhrada celkem snadno. Ostatně podle tabulky nahoře to v žádném případě NENÍ motor z T-55, jde zřejmě o úpravu motoru V-2 výkon je snížen (T-55 měl pokud se pamatuju podstatně větší) na nějakých 350koní což je míň než u T-34. Zřejmě to je vedeno snahou ušetřit palivo a prodloužit životnost motoru.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#347207 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ramcove jsem si neco takoveho myslel, jen jsem si nebyl jist, jak jsou ty motory mezi sebou zamenitelne. Myslel jsem si totiz, ze "rodina" motoru z T-55 je konstrukcne jina nez pozdejsi "rodina" T-72. A ono je to neco jako vyvoj motoru od Spartaku po Favorita. Stejny zaklad, ale doba prinasi novoty a zmeny. Dekuji za odpoved, v pripade, ze by se naslo zhodnoceni uzitne hodnoty tohoto stroje at uz osobne ci vzpominkove, budu rad asi nejen ja.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#347253 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tankový motor V-2 byl montován od počátku do T-34 (a části BT-7) z něj vychází celá řada motorů, které jsou od něj odvozeny. Není to od Spartaku do Favorita, Spartak měl zcela jiný motor než favorit Smile, zde by to bylo od škody 1000MB do favorita. Ten motor se objevil v T-44, T-54/55 a i v T-72. podle toho kde byl montován se různě lišil, ale jde o vývoj jednoho motoru, měnilo se třeba chlazení, ale i další věci, motor postupně měl zvýšený výkon (ale poháněné stroje zase větší váhu) a Z motorů byly pokud vím odvozovány i verze pro další vozidla. To je zřejmě případ i motoru V-2/54 v PS-10.
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#347459 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na vojně jsem byl v letech 2002/2003 a na PTS10 jsem byl vyškolen a něco jsem se snim najezdil, odservisoval a odplaval Smile


1) Motor - tenhle dvanáctiválec skutečně pochází konstrukčně z T34, ostatně stejně jako spousta jiných věcí (řízení, PSU brzdy, přístroje...atd.) Hlavní rozdíl ovšem je v tom, že motor v PTS je na rozdíl od tanku uložen podélně převodovka za kabinou a hnací kola jsou v předu. jinak některé díly z T55 lze používat. Když byla moje "Božka" v Praze Karlíně utopena, tak ji po opadnutí vody odešel startér a jako náhradu dostala právě z T55. Bohužel se to muselo dobastlit na podél-motor a tak to nic moc nestartovalo. Navíc mi poslali chytře vzduchovou láhev na startování vzduchem k revizi.... No, ale startovací káble od Tatry a zapálenej Nejreport do sání, jí vždy umoudřil a holka nakonec chytla Wink


2) Zkušenosti - Na řízení strašná dřina ! Všechno mechanicky ovládané, jak rajčáky, tak převodovka. Kolik síly měl strojník, tak PTS zatáčelo. No a řazení ? Chtělo to získat grif a techniku a pak to docela šlo. Na spojce se nesmělo stát dýl jak 10 vteřin, jinak by shořela. Pamatuju, jak řidiči T72 nadávali jak hrozné je řazení v T55 a já po tom co jsem se s T55 projel, tak jsem jen musel konstatovat, že jsou to rozmazlenci ze školky, protože řazení v T55 bylo oproti PTS naprosto luxusní !


Ovšem na vodě to bylo jiné kafe, vše chodilo jak po másle a PTS byl díky svým propulzním motorum perfektně ovladatelný. Kormidla sloužila jen k pomálé a pozvolné změně směru. Když to člověk chtěl otočit na fleku, tak se hodila jedna vrtule vpřed a druhá vzad a už se točilo na fleku.


Jinak nevýhoda jsou obrovské rozměry PTS, téměř 12 metrů na délku bylo sakra znát při přejezdu ostrých kopečků a při nájezdu na podvalník - to pak člověk dobu čuměl do nebe, doufaje, že jede správným směrem. O couvání a manévrování v úzkých prostorách rači nemluvit..


Ovšem jedno se musí nechat - při povodních PTS pomáhalo a fungovalo a to je rozhodující ! Ostatní je o lidech Wink
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#402452 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ahoj prosimte je mozne nekde sehnat technickou prirucku k motoru z pts 10 ??? kamarad hoo restauruje a potrebuje opravit motor. dekuji za odpoved.


Oliver02
URL : https://www.valka.cz/SOV-PTS-PTS-M-t13003#414150 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more