Main Menu
User Menu

Military history website

Weichs, Maximilian von

Weichs, Maximilian von

     
Příjmení:
Surname:
von Weichs
Jméno:
Given Name:
Maximilian Maria Joseph Karl Gabriel Lamoral
Jméno v originále:
Original Name:
Maximilian Maria Joseph Karl Gabriel Lamoral Reichsfreiherr von und zu Weichs an der Glon
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál polní maršál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Reichsfreiherr
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.11.1881 Dessau /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
27.06.1954 Rößberg /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ Armádnej skupiny B
- veliteľ Armádnej skupiny F
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_von_Weichs
URL : https://www.valka.cz/Weichs-Maximilian-von-t24910#403853Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
von Weichs
Jméno:
Given Name:
Maximilian Maria Joseph Karl Gabriel Lamoral
Jméno v originále:
Original Name:
Maximilian Maria Joseph Karl Gabriel Lamoral Reichsfreiherr von und zu Weichs an der Glon
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR Fähnrich
09.03.1902 Leutnant
03.03.1911 Oberleutnant
DD.MM.RRRR Rittmeister
01.02.1921 Major
01.02.1928 Oberstleutnant
01.11.1930 Oberst
01.04.1933 Generálmajor
01.04.1935 Generálporučík
01.10.1936 Generál jezdectva
01.07.1940 Generálplukovník
01.02.1943 Generál polní maršál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
15.10.1935-01.10.1937 Velitel : 1. tanková divize
01.10.1937-26.08.1939 Velitel : Vojenský okruh XIII
01.10.1937-26.10.1939 Velitel : XIII. armádní sbor
20.10.1939-15.11.1941 Velitel : 2. armáda
25.12.1941-04.06.1942 Velitel : 2. armáda
15.07.1942-01.02.1942 Velitel : Skupina armád B
04.06.1942-19.07.1942 Velitel : Weichsova armádní skupina
01.02.1942-09.02.1943 Velitel : Skupina armád B
26.08.1943-25.03.1945 Velitel : Skupina armád F
26.08.1943-25.03.1945 Velitel : Hlavní velitelství Jihovýchod

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

20.09.1914

Železný kříž 2. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

12.11.1915

Železný kříž 1. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

18.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 2. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 2nd Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 2. Klasse
-

29.09.1939

Spona 1939 k Železnému kříži 1914 1. třídy
Clasp 1939 to Iron Cross 1914 to 1st Class
Wiederholungsspange 1939 zum Eisernen Kreuz 1914 1. Klasse
-

29.06.1940

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

05.02.1945

Rytířský kříž Železného kříže s dubovou ratolestí
Knight's Cross with Oak Leaves
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit Eichenlaub
731. držiteľ Dubových ratolestí.

DD.MM.RRRR

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_von_Weichs
URL : https://www.valka.cz/Weichs-Maximilian-von-t24910#421734Version : 0
MOD
[nadpis]Maximilian von Weichs[/heading]


Maximilian Maria Joseph Karl Gabriel Lamoral reich compensated lord von und zu Weichs an der Glon sa was born 12. November 1881 in Desave ako son dôstojníka cavalry. And just to follow in his footsteps stúpal kariérnym rebríčkom to sa ocitol vo funkcii veliteľa 18. jazdeckého regiment. In marci 1930 sa they became náčelníkom staff 1. divízie cavalry. When in 1932 bol odoslaný to the staff of the Group veliteľstva pozemného troops 2. Vo februári nasledujúceho a year of sa became a veliteľom zoskupenia under menom ,,Infanterieführer III“ in one zotrval to októbra, when sa became a veliteľom it nadriadenej unit, and month 3. divízie cavalry. A short time before menovaním to funkcie veliteľa divízie was promoted to major general. From divízie sa postupom time became the first German tank divízia and from Weichsa sa became to the first veliteľ, where zotrval to októbra 1937. Medzitým bol promoted for summon the past to the rank of general jazdectva. From októbra 1937 viedol 13. armádny choir stationed in Nuremberg. Menovanie Weichsa to this funkcie meant that Weichs velil aj 13. the military circle, who from this pohľadu represents severné Bavaria.


Choir viedol under 8. army in južnej part of the kliešťov in attack on Poľsko, during one him boli granted the buckle to the obom iron krížom. I vtedy sa, however, had to vzať velenia over the military oblúkom for military povinnostiam. After úspešnom ťažení bol built into the forehead novopostavenej 2. army, where slúžil opäť under the already poľným maršálom Gerdom von Rundstedtom, with which they fought in Poľsku. Tentoraz it was in the context of the Group of armies And. Šťastie ich but not the left, when sa Weichs so my army got to Dunkerqueu, and behold his thanks to Germany you vynútilo kapituláciu Francúzska. In júni his bola at a time when bolo promoted many German dôstojníkov, udelená hodnosť was to hold and desať days later, he was certificate awarded rytiersky cross to the iron krížu.


Newly minted lieutenant general onedlho played hlavnú role in attack on Juhosláviu that even nie for two týždne zložila guns. The von Weichs started viedol kapitulačné lung removal in Belehrade. Subsequently sa so it'd be its 2. the army, which consisted of dovedna osem tourists divízií, to train them on the východná ťaženie, during one začiatku bol niekoľko times spomenutý in pozitívnom light in hláseniach brannej power. However, in the half novembra ťažko ochorel and his role at the front had to dočasne prevziať vtedajší general of panzer troops Rudolf Schmidt. Weichs sa k jednotke sa returned after the viac ako mesiaci and now had to viesť your army in defensive bojoch against sovietskej the army, that before the niekoľkými týždňami rozpútala a strong counterattack, ktorý sa but aj with a helping von Weichsových kolegov managed to stop this thing. Specifically, Reichsfreiherr resisted pokusom Sovietov preniknúť in priestore medzi mestami Orjol and Kursk in may 1942.


Subsequently bol shipped on južnú part of the queue to Don. The mal viesť 2. army during the advance to Stalingrad. Mal viesť part of the blow, ktorý mal kryť the procedure of German troops to the oil poliam in mestách Majkop, Groznij, Baku. Lenže short nato strikes each got own veliteľa and after niekoľkých dňoch bol veliteľ krycieho strike, poľný marshal Fedor von Bock, nahradený just Reichsfreiherrom von Weichsom. The bol after porážke 6. the army in the boiler pri Stalingrade začiatkom februára promoted to poľného marshal. Subsequently sa aj so my army Group B had to dať on ďalekosiahly retreat, po ktorom boli forces of army group B rozdelené between army Group Center and Juh and Weichsov crew bol prevelený to the backup. The bol prenechaný in júli to erwin Rommel and Weichs mesiac pobudol vo veliteľskej zálohe.


In August, the sa became a veliteľom juhozápadnej queue. There was his role pripraviť the defense to possibly vylodenie spojencov. Self sa in this area of common strong partizánske hnutie led by maršálom Josipom Broz Titom, against ktorému before von Weichsovým príchodom fought colonel-general Löhr so my Group of the E army. To it posilneniu bola from východnej queue presunutá 2. tank army of general Rendulica. Tieto dve units have created a Group of armies, F, to ktorej forehead bol menovaný Weichs. That gave vytvoriť small tank hliadky, ktorých cieľom bolo vysporiadať sa with partizánmi and aj thanks this opatreniu bola by the end of the year 1943 neutralized pätina titus's Partizánov. Ešte predtým bolo its role dohliadať on obsadenie territory on Balkánskom polostrove, ktoré boli predtým controlled Talianskom, which turned his dictator Benito Mussolini. But once sa situácia become pre Germany vážnejšou, Weichs proposed completely vyčistiť the Balkans, what, however, Hitler zamietol. Subsequently he was already on his zoskupenie vyvíjaný tremendous pressure from three sides, and month postupujúcich soviet jednotiek, Grécka supported by the Great Britániou and titus's partizánov. 5. februáru 1945 bol mu boli granted the oak leaf clusters to the rytierskemu krížu. Lenže after mesiaci odišiel retire, the staff of army Group F bol rozpsutený and väčšinu his tasks after a's took Löhr.


After vojne bol von Weichs built before the nuremberg tribunal in the so-called Juhovýchodnom process, where bol month the defendant self, ako second the other defendant, vo všetkých bodoch the prosecution of this process. Tieto counts boli štyri, namely: the mass murder of civilistov in the context of retaliatory shares; ničenie municipalities and miest in the field of pôsobenia; murder vojnových zajatcov; týranie civilistov. Weichs, however, came before the začiatkom pojednávania bol oslobodený for zdravotným dôvodom and zomrel in 1954 in Schloß Rösberg..
URL : https://www.valka.cz/Weichs-Maximilian-von-t24910#570502Version : 0