Karlík

zřícenina hradu
     
Název:
Name:
Karlík Karlík
Další názvy:
Other Names:
-
Typ:
Style:
hrad castle
Stav:
Condition:
nepatrné zbytky small relics
Přístupnost:
Accessibility:
volně přístupno open free
Obec:
Municipality:
Karlík Karlík
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°56'41.9239285"N 14°15'19.14711"E
První písemná zmínka:
First Written Reference :
DD.MM.1400
Památky a muzea v okolí:
Places of Interest and Museums in the Vicinity:
Karlštejn
Dobřichovice
Karlstejn
Dobrichovice
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.valka.cz/
http://amapy.centrum.cz
URL : https://www.valka.cz/Karlik-t68660#417162 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Karlík


Mnoho informací o zřícenině hradu nemáme. Nevelký hrad stával na strmém ostrožnovitém výběžku v Karlickém údolí sev. od stejnojmené obce Karlík jenž se nalézá poblíž Dobřichovic (okres Praha-západ, kraj Středočeský). Stojí poblíž hradu Karlštejn a dá se předpokládat, že jej nechal založit Karel IV., nejspíše jako strážní či jako opěrný bod, ovšem s jistotou to tvrdit nelze. Avšak první a také jediná spolehlivá zpráva o hradu je až z roku 1400, tehdy byl králem Václav IV., ten také Karlík zastavil blíže neuvedené osobě, na stavení hradu při té příležitosti bylo připsáno 200 kop, to by nasvědčovalo tomu, že hrad ještě nebyl dostavěn. Dá se předpokládat, že jeho další trvání nebylo dlouhé a brzy zanikl. V 16. století je tak připomínáno jen jeho jméno. Je nereálné, že hrad nechal postavit Karel IV. pro pobyt císařovny a jejího dvora - to je tvrzení Václava Hájka z Libočan, které dále rozšířil Vrchlický.
Čtyřúhelný areál hradu není příliš velký, vypíná se nad šíjovým příkopem, před kterým se nalézá val. Kdysi se všeobecně soudilo, že hrad sestával pouze z jediného objektu - vélké obytné věže, ale dnes se jeví, že tomu bylo jinak. Plocha, kterou hrad zabíral je rozsáhlejší. Nad příkopem je zachoval 2x lomený vnitřní líc čelní stavby, pak následuje mělká prohlubeń. V zadní části je pak další rozměrnější prohlubeň. S jistotou však nelze zatím určit jestli tyto prohlubně jsou nějak související s hradem nebo případnými pozdějšími činnostmi. Byly nalezeny kousky prejzů, které dokládají že krytina hradu se nedala zapálit. Svou rozlohou je hrad Karlík bližší spíše tvrzím.


Literatura:
Durdík, Tomáš., Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha, 2000. ISBN 80-7277-003-9.
Karlík - Terénní plán hradu
Durdík 2000, s. 246 obr. 521

Terénní plán hradu
Durdík 2000, s. 246 obr. 521

URL : https://www.valka.cz/Karlik-t68660#240773 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more