Main Menu
User Menu

Military history website

Antiquity (3000 BC-476 AD)

The period of creation and rise of first civilisations until the fall of the Western Roman Empire

Articles

(Nejen) Pravěké fortifikace na našem území, část 2

V této další části se musíme odklonit od čistě pravěkých fortifikací. Je to dáno tím, že lokality které byly doposud na našem území identifikovány jako sídla pravěkých kultur byly zhusta využívána i v době příchodu Slovanů na naše území a častokrát byly znovu na pozůstatcích hradišť pravěkých kultur vztyčeny nové fortifikace kmenů Slovanů patřících například do svazku Velké Moravy, stály na nich první knížecí i královské hrady v podobě hradišť a na mnoha z nich stojí hrady nebo jejich opuštěné trosky dodnes. A tak se pokusíme přenést do hluboké minulosti a pokud to bude možné, propojíme ji se současností.

Antické válečnictví I.

Článek vznikl jako seminární práce na téma „Podoby válečných konfliktů antického světa". Mezi ozbrojenými silami prvních státních celků na Blízkém východě a římskými legiemi na sklonku 5. stol. n.l. stojí více než 3 000 let. Představit si, jakým způsobem se v této periodě měnila tvář starověkých bitevních polí, nejlépe pomůže přirovnání ke změnám na evropských bojištích, k nimž došlo mezi lety 1700 a 2000, tedy v desetkrát menší periodě.

Asýrska ríša

Jedna z najbojovnejších civilizácii staroveku bola nesporne Asýrska ríša. Článok predstavuje stručný prehľad dejín tejto veľkej civilizácie.

Aténsky štátny systém

V období 8. až 6. storočia p. n. l. vzniká na území Grécka nový typ usporiadania ľudskej spoločnosti, grécky mestský štát – polis. Polis symbolizoval samostatnosť, sebestačnosť a určitú mieru demokracie umožňujúcu občanom účasť na správe veci verejných.

Babylónska ríša

V priebehu troch tisícročí sa v priestore Mezopotámie vystriedalo niekoľko dominantných štátnych útvarov. Jedným z nich bola aj Babylonská ríša. Podobne ako aj iné štátne útvary prežíval tento štát obdobia úspechov a rastu, ale aj obdobia úpadku. Dejiny Babylónskej ríše rozdeľujem na obdobia Starobabylonskej, Stredobabylonskej a Novobabylonskej ríše.

Chetitská ríša

Chetiti patria medzi najmenej známe národy staroveku. Zhruba pred 3400 rokmi založili na území Malej Ázie ríšu, ktorá konkurovala Egyptu, i Mezopotámii. Chetiti vytvorili spoločnosť, ktorá žila z pravidelnej expanzie voči svojím susedom, ale tiež úžasnú kultúru. Veľký podiel na objavovaní tejto civilizácie, má český vedec Bedřich Hrozný, ktorý rozlúštil písmo tejto civilizácie.

Civilizácia v tieni pyramíd I.

V severovýchodnej časti afrického kontinentu vznikla v staroveku jedna z najúžasnejších civilizácii ľudskej histórie. Táto civilizácia bola bytostne odkázaná na rieku Níl a bohatstvo, ktoré jej rieka každoročne prinášala v podobe nánosov úrodného bahna. Pôvodné územie, na ktorom vznikla egyptská civilizácia, tvorilo povodie Nílu od mesta Jeb (Asuán) až po Mennofer (Memfis) v delte rieky Níl.

Civilizácia v tieni pyramíd III.

V 16. storočí pred naším letopočtom sa začína najslávnejšie a najúspešnejšie obdobie egyptského štátu. Toto obdobie je chronologicky datované približne rokmi 1560-1080 p.n.l. Začalo sa zvrhnutím hyksóskej nadvlády a obnovením egyptskej suverenity.

Civilizácia v tieni pyramíd II.

Počas tisícročí trvania egyptského štátu zažila táto spoločnosť obdobia rozkvetu i hlbokého úpadku. V druhej časti môjho článku sa bližšie pozrieme na egyptskú spoločnosť a priblížime si kritické prechodné obdobia egyptských dejín, ale aj rozkvet Strednej ríše.

Pravěké fortifikace na našem území, díl 5: Doba laténská - keltové

Na našem území se objevilo v průběhu poslední dvou a půl tisíců let od dnešních časů do minulosti několik vln osídlování a zániku různých kultur. Tyto kultury, nebo možná lidská společenství na svoji obranu budovaly opevněná místa zvaná hradiště. My se dnes podíváme na tu nejstarší zdokumentovanou dobu, a to dobu lidu popelnicových polí a keltské osídlení naší země.

Sparta

Pri vyslovení tohto slova sa pred očami každého priaznivca antických dejín vynoria zaujímavé asociácie. Zvláštny a legendami opradený štátny systém, cnosti, ktorými sa honosili Sparťania, ale najčastejšie hrôzu budiaci šík ťažkoodencov vedených kráľom Leonidom v hrdinskej bitke pri Thermopylách. Čo sa v skutočnosti skrývalo za fenoménom spartského štátu? V čom spočívala sila, ale aj slabiny tejto spoločnosti sa stručne snaží priblížiť tento článok.

Topics

Subcategories

Egypt

Ancient Egypt was one of the most important and oldest ancient civilizations in the Mediterranean and the Middle East. Gradually, there was a confrontation with the emerging ancient states that the Egyptians could not successfully face in the long run. This led to a rather defensive concept of foreign policy and ultimately to re-control of Egypt by foreign rulers.

Mesopotamia

Mesopotamia was the cradle of civilization. The first Sumerian population appeared in Mesopotamia at the turn of the 4th and 3rd millennium BC. In ancient times it was divided into northern Assyria and southern Babylonia. The upper part of Babylon was called Akkad and the lower Sumer. In 539 BC, the Persians of the Achaimen dynasty entered Babylon and Alexander the Great in 331 BC, after whom Babylon became part of the Seleucid Empire. Around 150 BC, the Parthians seized Mesopotamia, and Persians again in the 2nd century AD. In 637, Muslim Arabs took over the governments of Mesopotamia.

Greek

Ancient Greece includes the period from the arrival of the Greek tribes to the Aegean region in the 2nd millennium BC to the time of the domination of the Roman Empire and the formation of the Byzantine Empire (4th to 6th centuries BC).

Rome

Ancient Rome was a civilization emerging from the city of Rome, based on the Apennine Peninsula, probably in the 8th century BC, which expanded to a large part of the ancient world and survived to the 5th-6th century AD. The form of the government of Rome changed over the centuries first from kingdom to republic and finally to an empire. At its greatest extent under Emperor Trajan, the power of Rome spread to all the countries along the Mediterranean Sea, then into Gaul, Britain and large parts in the Black Sea.
banner 1 top banner 5 top banner 6 top

Budget

Our budget for 2020 : 85.000,- CZK Income so far : 21.597,- CZK

♡ Donate

Looking for new colleagues!

Our web armedconflicts.com / valka.cz keeps looking for new colleagues, who are interested in military history and are willing to join our ranks, to help with content, coordination and control, administration tasks and other. Please join us and help us create content for others as well as for ourselves :)

Join us!