Ečer, Bohuslav

     
Příjmení:
Surname:
Ečer Ečer
Jméno:
Given Name:
Bohuslav Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Ečer
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál justiční služby General of the Legal Service
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
JUDr. LL.Dr.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
31.07.1893 Hranice / 31.07.1893 Hranice /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
14.03.1954 Brno / 14.03.1954 Brno /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ecer-Bohuslav-t66154#428970 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ečer Ečer
Jméno:
Given Name:
Bohuslav Bohuslav
Jméno v originále:
Original Name:
Bohuslav Ečer
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Ecer-Bohuslav-t66154#629687 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

gen. JUDr. Bohuslav Ečer


Bohuslav Ečer se narodil 31. července 1893 v Hranicích na Moravě. Zemřel 13. března 1954.JUDr. B. Ečer byl československou vládou v září roku 1943 delegován do Komise Spojených Národů jako mimořádný vyslanec a zplnomocněný ministr a zastupoval v ní ČSR. Tato komise ho jmenovala zpravodajem právního výboru. 27. dubna 1944 JUDr. B. Ečer předložil KSN návrh, aby útočná válka byla prohlášena za zločin. Jako zvláštní kategorii válečných zločinů uvedl zločiny proti humanitě (násilné deportace, vraždy v zázemí, zotročování civilního obyvatelstva, vyvražďování z rasových, náboženských nebo národních důvodů atd.)


20. listopadu 1945 zahájil své zasedání Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku v Justičním paláci, JUDr. B. Ečer se ho zúčastnil jako předseda československé delegace. Předkládal tribunálu materiál proti jednotlivým obžalovaným, zejména proti říšskému protektorovi Konstantinovi von Neurathovi, W. Keitelovi a německému vládnímu funkcionáři Waltru Funkovi, kteří se provinili v Československu.Více v životopisném článku.PRAMENY:


(1) Ečer, B.: Jak jsem je stíhal (reportážní pásmo Edvarda Cenka) , 1. vydání, Naše vojsko, Praha, 1946


(2) PhDr. Žampach, Vojtěch: JUDr. Bohuslav Ečer (přednáška)
URL : https://www.valka.cz/Ecer-Bohuslav-t66154#234381 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more