Main Menu
User Menu

Military history website

Lammerding, Heinz Bernard

     
Příjmení:
Surname:
Lammerding
Jméno:
Given Name:
Heinz Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Heinz Bernard Lammerding
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.08.1905 Dortmund /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.01.1971 Bad Tölz /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ: 38. granátnická divize SS Nibelungen
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža.
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lammerding
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#415618Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Lammerding
Jméno:
Given Name:
Heinz Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Heinz Bernard Lammerding
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
01.05.1935 SS-Obersturmführer
30.01.1937 SS-Hauptsturmführer
19.10.1939 SS-Sturmbannführer
01.09.1941 SS-Obersturmbannführer
30.01.1943 SS-Standartenführer
09.12.1943 SS-Oberführer
20.04.1944 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
DD.01.1945 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
27.04.1943-15.05.1943 Velitel : Divize tankových granátníků SS Totenkopf
23.10.1943-24.07.1944 Velitel : 2. tanková divize SS Das Reich
23.10.1944-20.01.1945 Velitel : 2. tanková divize SS Das Reich
24.01.1945-21.03.1945 Náčelník štábu : Skupina armád Visla
DD.04.1945-DD.04.1945 Velitel : 38. granátnická divize SS Nibelungen

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

23.05.1940

Železný kříž 1939 II. třídy
Iron Cross 2nd Class
Eisernes Kreuz II. Klasse
-

22.06.1940

Železný kříž 1939 I. třídy
Iron Cross 1st Class
Eisernes Kreuz I. Klasse
-

10.06.1942

Všeobecný útočný odznak 1. stupeň
General Assault Badge 1st Grade
Allgemeines Sturmabzeichen 1. Stufe
-

01.08.1942

Medaile za zimní bitvu na východě 1941-42
Eastern Front Medal 1941-42
Medaille Winterschlacht im Osten 1941-42
-

24.04.1943

Německý kříž ve zlatě
German Cross in Gold
Deutsche Kreuz in Gold
-

11.04.1944

Rytířský kříž Železného kříže 1939
Knight's Cross of the Iron Cross
Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes 1939
-

DD.MM.RRRR

Medaile na pamět 13. března 1938
Anschluss Medal
Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938
-

DD.MM.RRRR

Medaile na paměť 1. října 1938
Sudetenland Medal
Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938
se sponou "Pražský hrad"

DD.MM.RRRR

Čestný prsten SS
SS Honour Ring
SS-Ehrenring
-

DD.MM.RRRR

Demjanský štít
Demyansk Shield
Demjanskschild
-

DD.MM.RRRR

Sportovní odznak SA stříbrný
SA Sports Badge Silver
SA-Sportabzeichen Silber
-

DD.MM.RRRR

Německý říšský sportovní odznak - stříbrný
German Empire Sport Badge - Silver
Deutsches Reichssportabzeichen - in Silber
-

DD.MM.RRRR

Odznak za zranění 1939 černý
Wound Badge 1939 Black
Verwundetenabzeichen 1939 in Schwarz
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lammerding
uk.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#468784Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Heinz Lammerding získla dva inžienierske diplomy, čo mu umožnilo uplatnenie sa na vrchnom úrade odboru výcviku nemeckej armády. Po vstupe do nacistickej strany riadil ženijnú školu SA. 1. apríla/dubna 1935 sa stal členom ženijného odboru SS-Verfugungstruppe s hodnosťou obersturmfuhrera. Neskor bol povýšený na hauptsturmfuhrera a učil na dôstojnickej škole SS v Braunschweigu. Neskôr bol prevelený na Eickeho inšpektorát koncentračných táborov. V októbri/říjnu 1939 prevzal velenie ženijného praporu divízie TOTENKOPF a v tejto funkcii úspešne prešiel v roku 1940 ťažením vo Francúzsku. Lammerding si tu vydobil Železný kríž 1. a 2. triedy za statočnosť.

Lammerding hral významnú úlohu pri dobývaní Stalinovej línie na jesen 1941 a tiež v období bojov v obklúčenej demjanskej kapse. Ako Eickeho oblubenec bol Lammerding povýšený do hodnosti obersturmbannfuhrera a poverený velením divízneho motocyklového praporu. V čele jednotky stál po dobu úspešných bojov v okolí Charkova v zime 1942-1943. Za svoje bojové výkony obdržal Nemecký kríž v zlate (vyznamenaie tvoriace medzistupen medzi Železným krížom 1. triedy a Rytierskym krížom). Tiež krátko velil divízii TOTENKOPF v období medzi 27. dubnem/aprílom a 15. kvetnem/májom 1943. Po krátkom pôsobení na štábe 2. tankového zboru SS Himmler osobne vybral Lammerdinga do funkcie náčelníka štábu protipartizánskych jednotiek, ktorým velil Erich von dem Bach-Zewelski. Lammerding organizoval čistenie močarísk v okolí Pripjate, pri ktorom prišlo život najmenej 15 000 sovietskych občanov. Za tento čin bol odmenený Rytierskym krížom a menovaný do funkcie velitela 2. tankovej divízie SS Das Reich. Vysoko si ho vážil i Eicke, ktorý bol preslávený svojou náročnosťou voči podriadeným. V každom prípade bol Lammerding fanatický bojovník, čo ukázal v Pripjaťských močariskách a aj pri velení svojej divízie vo Francúzsku. V kvetnu/ máji 1944 zahájil nechvalne preslávenú ofenzívu proti fracúzskemu hnutiu odporu v kraji Auvergne, známou pod označením KRV A POPOL. Nechal verejne obesiť 99 francúzov podozrivých z činnosti v podzemnom hnutí.V červnu/júni toho roku, ked sa jeho jednotka presúvala na pobrežie Normandie, schválil zabitie viac ako 600 francúzskych civilistov vrátane 207 detí v Oradour-sur-Glane. Bola to odveta za zabitie dôstojníka SS. 10. července/ júla 1944 divízia dorazila do Normandie, kde sa stretla s Američanmi, ktorí sa pokúšali preniknúť do vnútrozemia. 26. července/júla bol Lammerding zranený, rýchlo sa však zotavil, a už v listopadu/ novembri opať velil divízie Das Reich. V čele divízie stál tiež v priebehu neúspešnej ofenzívy v Ardenách, potom krátko pôsobil ako veliteľ 38. divízie SS Nibelungen. Vojna pre neho skončila na poste Himmlerovho pobočníka. Lammerding bol po vojne francúzskym súdom v neprítomnosti obvinený a odsúdený k trestu smrti, nikdy však nebol zatknutý. Francúzska vláda márne žiadala Nemecko o Lammerdingovo vydanie až do jeho smrti v roku 1971.
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#36497Version : 0