Lammerding, Heinz Bernard

     
Příjmení:
Surname:
Lammerding Lammerding
Jméno:
Given Name:
Heinz Bernard Heinz Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Heinz Bernard Lammerding
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Armed SS
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
27.08.1905 Dortmund /
27.08.1905 Dortmund /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.01.1971 Bad Tölz /
13.01.1971 Bad Tölz /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
veliteľ: 38. granátnická divize SS Nibelungen Commander of 38th SS-Grenadier-Division "Nibelungen"
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Držiteľ Rytierskeho kríža. Recipient of Knights cross
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lammerding
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#415618 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Lammerding Lammerding
Jméno:
Given Name:
Heinz Bernard Heinz Bernard
Jméno v originále:
Original Name:
Heinz Bernard Lammerding
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
18.01.1931 SA-Obertruppführer
04.04.1934 SS-Sturmführer
01.05.1935 SS-Obersturmführer
30.01.1937 SS-Hauptsturmführer
19.10.1939 SS-Sturmbannführer
01.09.1941 SS-Obersturmbannführer
30.01.1943 SS-Standartenführer
09.12.1943 SS-Oberführer
20.04.1944 SS-Brigadeführer a generálmajor zbraní SS
DD.01.1945 SS-Gruppenführer a generálporučík zbraní-SS
18.01.1931 SA-Obertruppführer
04.04.1934 SS Sturmführer
01.05.1935 SS-Obersturmführer
30.01.1937 SS-Hauptsturmführer
19.10.1939 SS-Sturmbannführer
01.09.1941 SS-Obersturmbannführer
30.01.1943 SS-Standartenführer
09.12.1943 SS-Oberführer
20.04.1944 SS-Brigadeführer and Major General of the Armed-SS
DD.01.1945 SS-Gruppenführer and Lieutenant General of the Armed-SS
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Lammerding
uk.wikipedia.org
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#468784 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Heinz Lammerding získla dva inžienierske diplomy, čo mu umožnilo uplatnenie sa na vrchnom úrade odboru výcviku nemeckej armády. Po vstupe do nacistickej strany riadil ženijnú školu SA. 1. apríla/dubna 1935 sa stal členom ženijného odboru SS-Verfugungstruppe s hodnosťou obersturmfuhrera. Neskor bol povýšený na hauptsturmfuhrera a učil na dôstojnickej škole SS v Braunschweigu. Neskôr bol prevelený na Eickeho inšpektorát koncentračných táborov. V októbri/říjnu 1939 prevzal velenie ženijného praporu divízie TOTENKOPF a v tejto funkcii úspešne prešiel v roku 1940 ťažením vo Francúzsku. Lammerding si tu vydobil Železný kríž 1. a 2. triedy za statočnosť.

Lammerding hral významnú úlohu pri dobývaní Stalinovej línie na jesen 1941 a tiež v období bojov v obklúčenej demjanskej kapse. Ako Eickeho oblubenec bol Lammerding povýšený do hodnosti obersturmbannfuhrera a poverený velením divízneho motocyklového praporu. V čele jednotky stál po dobu úspešných bojov v okolí Charkova v zime 1942-1943. Za svoje bojové výkony obdržal Nemecký kríž v zlate (vyznamenaie tvoriace medzistupen medzi Železným krížom 1. triedy a Rytierskym krížom). Tiež krátko velil divízii TOTENKOPF v období medzi 27. dubnem/aprílom a 15. kvetnem/májom 1943. Po krátkom pôsobení na štábe 2. tankového zboru SS Himmler osobne vybral Lammerdinga do funkcie náčelníka štábu protipartizánskych jednotiek, ktorým velil Erich von dem Bach-Zewelski. Lammerding organizoval čistenie močarísk v okolí Pripjate, pri ktorom prišlo život najmenej 15 000 sovietskych občanov. Za tento čin bol odmenený Rytierskym krížom a menovaný do funkcie velitela 2. tankovej divízie SS Das Reich. Vysoko si ho vážil i Eicke, ktorý bol preslávený svojou náročnosťou voči podriadeným. V každom prípade bol Lammerding fanatický bojovník, čo ukázal v Pripjaťských močariskách a aj pri velení svojej divízie vo Francúzsku. V kvetnu/ máji 1944 zahájil nechvalne preslávenú ofenzívu proti fracúzskemu hnutiu odporu v kraji Auvergne, známou pod označením KRV A POPOL. Nechal verejne obesiť 99 francúzov podozrivých z činnosti v podzemnom hnutí.V červnu/júni toho roku, ked sa jeho jednotka presúvala na pobrežie Normandie, schválil zabitie viac ako 600 francúzskych civilistov vrátane 207 detí v Oradour-sur-Glane. Bola to odveta za zabitie dôstojníka SS. 10. července/ júla 1944 divízia dorazila do Normandie, kde sa stretla s Američanmi, ktorí sa pokúšali preniknúť do vnútrozemia. 26. července/júla bol Lammerding zranený, rýchlo sa však zotavil, a už v listopadu/ novembri opať velil divízie Das Reich. V čele divízie stál tiež v priebehu neúspešnej ofenzívy v Ardenách, potom krátko pôsobil ako veliteľ 38. divízie SS Nibelungen. Vojna pre neho skončila na poste Himmlerovho pobočníka. Lammerding bol po vojne francúzskym súdom v neprítomnosti obvinený a odsúdený k trestu smrti, nikdy však nebol zatknutý. Francúzska vláda márne žiadala Nemecko o Lammerdingovo vydanie až do jeho smrti v roku 1971.
URL : https://www.valka.cz/Lammerding-Heinz-Bernard-t413#36497 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more