T-72

Přehledové forum
Overview of T-72 tank variants in the USSR

prototypes:
object 172
object 172-2M

USSR version:

T-72 Ural object 172M (in service since 1974)
cannon 2A26M2, optical rangefinder TPD-2-49, night sight shooter TPN-1
armor: hull front - layered 80 + 105 + 20, tower - cast
modernization: addition of armor plate to the front of the hull, addition of dynamic armor (T-72V), replacement of the optical rangefinder for laser (TPD-K1)

T-72 Ural-1 object 172M1 (1976)
cannon 2A26M2, optical rangefinder TPD-2-49, night sight shooter TPN-1
armor: hull front - layered 80 + 105 + 20, tower - composite (corundum)
modernization: addition of armor plate to the front of the hull, addition of dynamic armor (T-72V) replacement of the optical rangefinder for laser (TPD-K1)

T-72A object 176 (1977)
cannon 2A46, laser rangefinder TPD-K1, night sight shooter TPN-1 (later series TPN-3)
armor: hull front - layered 60 + 105 + 50, tower - layered (insert based on quartz and glass binder)
modernization: addition of armor plate (16 mm) to the front of the hull, side belt covers, smoke grenade launchers, anti-radiation layer on the roof of the tower, addition of dynamic armor (T-72AV)

T-72B object 184 (1985)
cannon 2A46M, SŘP 1A40-1, night sight shooter TPN-3, system PTŘS 1K13
armor: body front - new layered (layers of steel, hardened steel, rubber, antineutron ballistic inserts - 9 layers in total without dynamic armor), tower - BDD type armor + dynamic armor of the first generation in later series, later series equipped with dynamic armor of the new generation K -5 (around 1989), the last series have been supplemented by SRP with a sensor of wind speed and direction (about 1990)

T-72B1 object 184-1 (1985)
cannon 2A46M, SRP 1A40-1, night sight shooter TPN-3, is not adapted for launching PTRS
armor: the same as the T-72B

T-72BM object 184M (originally T-72B2 Rogatka/ T-72B2 Рогатка)
modernized T-72B for the Russian army

command version:
T-72K object 172MK
T-72AK object 176K
T-72AVK building 176KV
T-72BK object 184K
T-72B1K object 184K-1

projects: T-72BU completed after the collapse of the USSR as T-90

T-72B3 (2013)
modernization of older T-72B for the Russian Land Forces, gradually included in the armament since 2013

export version:

T-72 object 172M-E
cannon 2A26M2, optical rangefinder TPD-2-49, night sight shooter TPN-1
armor: hull front - layered (I do not know whether the first or second variant), tower - cast

T-72 object 172M-E1
(I do not know the differences from the previous version)
the body of the body should correspond to the second variant (60 + 105 + 50)

T-72M object 172M-E2
cannon 2A46, laser rangefinder TPD-K1, night sight shooter TPN-1
armor: hull front - layered 60 + 105 + 50, tower - cast
39 pieces of ammunition for the cannon, without side belt covers and without smoke grenade launchers, NV drivers TVNE-4PA

T-72M object 172M-E3
cannon 2A46, laser rangefinder TPD-K1, night sight shooter TPN-1
armor: hull front - layered 60 + 105 + 50, tower - cast
39 pcs of cannon ammunition, with side belt covers and smoke grenade launchers, NV driver TVNE-4B, new driver's seat

T-72M object 172M-E4
cannon 2A46, laser rangefinder TPD-K1, night sight shooter TPN-1
armor: hull front - layered 60 + 105 + 50, tower - cast
44 pieces of ammunition for the cannon

T-72M1 object 172M-E5
cannon 2A46, laser rangefinder TPD-K1, night sight shooter TPN-1
armor: hull front - layered 16 + 60 + 105 + 50, tower - layered (something quartz-based insert)
Note: Although many sources on the Internet claim that there are different variants of turret armor and that export models have worse armor, information directly from NIISTALI, on the contrary, indicates that all T-72M1 produced in the USSR for export have turret armor identical to T-72A. The only differences in this variant are on different prototypes. The mistake was probably caused by insufficient distinction between T-72M and T-72M1.

T-72M1 object 172M-E6
(I do not know the differences from the previous version)

T-72S
(So this is still quite a mystery. There seem to be countless variations in armor, equipment and even marking… T-72M1M, T-72S1…)
There should be a variant of the object 172M-E8 which was exported to Iran in the early 90's - armor and equipment is the same as the T-72B (but I do not know if it includes a system PTŘS) + dynamic armor K1 (first generation) and also wind speed sensor.
(I haven't found anything about object 172M-E7 yet)


Pavel Novak
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#152170 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Mimo vyššie popísaných sériových tankov sa v rámci vývoja objavilo aj viacero riešení, ktoré sa do sériovej výroby v navrhovanej podobe nedostali.

Vývojové projekty na báze T-72 (Objekt 172M)

- Objekt 172MN (Объект 172МН) - tank vybavený 130mm drážkovaným kanónom 2A50 / LL-36E (2А50 / ЛП-36Е)
- Objekt 172MD (Объект 172МД) - tank vybavený 125mm hladkostenným kanónom 2A49 / D-89T (2А49 /Д-89Т)
- Objekt 172MP (Объект 172МП) - tank vybavený 125mm hladkostenným kanónom 2A46M (2А46М)
- Objekt 175 (Объект 175) - modifikácia T-72, bez prototypu
- Objekt 177 (Объект 177) - T-72 s protitankovým raketovým kompletom 9K120 Svir (9К120 Свирь) s laserovým navedením
- Objekt 179 (Объект 179) - T-72 so systémom riadenia paľby 1A33 Ob (1А33 Обь) a protitankovým raketovým kompletom 9K112 Kobra (9К112 Кобра)
- Objekt 186 (Объект 186) - T-72 so 16-valcovým dieselovým krížovým motorom 2V-16 (2В-16) s výkonom cca 1000-1200 hp.


Vo vývojovej rade T-72 sa premietali aj skúsenosti používateľov a mnohé staršie, vo výzbroji zavedené tanky sa priebežne modernizovali. Medzi takéto modifikácie patrili napr.

- T-72AV / Objekt 176V (Т-72АВ / объект 176В) - tank T-72A vybavený dynamickou ochranou Kontakt (ДЗ Контакт) realizovaný v roku 1985. Po rozpade ZSSR sa tieto tanky vyraďované z výzbroje nástupnických štátov stávali často predmetom exportu (ich užívateľom v 21. storočí sa stala napr. Keňa, Demokratická republika Kongo, Nigéria či Sudán). S označením T-72AV sa často stretávame aj pri informáciách o nasadenej bojovej technike v Občianskej vojne v Sýrii
- T-72BA / Objekt 184A (Т-72БА / объект 184А) - modernizácia realizovaná v rámci generálnych opráv starších tankov T-72B. Modernizácia spočívala v inštalácii systému riadenia paľby 1A40-1 (1А40-1), resp. 1A40-1M (1А40-1М), nového stabilizátora 2E42-4 Žasmin (2Э42-4 Жасмин), doplnkového pancierového plátu pod pracovisko vodiča-mechanika, pojazdového ústrojenstva z T-90, motora V-84MS (В-84МС), dynamickej ochrany Kontakt-5 (Контакт-5) a snímaču vetra na vežu.
- T-72BA1 / Objekt 184A1 (Т-72БА1 / объект 184А1) - modernizácia realizovaná v rámci generálnych opráv tankov starších tankov T-72B, oproti T-72BA sa líši použitím systému riadenia paľby 1A40-M2 (1А40-М2) a motora B-92S2 (В-92С2).


Po rozpade ZSSR sa vo viacerých nástupnických štátoch rozbehli vlastné projekty zamerané na zvýšenie bojovej hodnoty tankov T-72.

- T-7M2A (Изделие 172М2А) - ruská modifikácia exportnej verzie T-72M1 pre Alžírsko, kanón 2A46M-5, zamerivač Sosna, diaľkovo ovládaný guľomet
- T-72B1MS Biely Orol (Т-72МС Белый орёл) (v niektorých zdrojoch sa používa označenie T-72MS)- modernizácia predstavená v roku 2012 určená pre zahraničných užívateľov tankov T-72B/M. O modernizáciu prejavili záujem (prípadne už modernizované tanky aj obdržali) napr. Nikaragua, Laos, Srbsko1) či Vietnam.


- T-72AG
- T-72-120
- T-72MP
- T-72E
- T-72E1
- T-72UA1
- T-72AMT


- T-72BME


- T-72KZ
- T-72KZ Šigyz


-T-72 Aslan


Krajiny bývalého Sovietskeho zväazu ale neboli jedinými štátmi, ktoré tanky T-72 modernizovali. Celá rada modernizácií vznikla v krajinách, kde sa T-72 vyrábali licenčne - Československo a modernizácie realizované v Českej republike (T-72 Scarab, T-72M3, T-72M4) a Slovenskej republike (T-72-T21, T-72M1-A, T-72M2, Poľsko (asi najznámejšia modernizácia aj s exportnými úspechmi je PT-91), Juhoslávia (a jej nástupnícke štáty) s modernizáciou tankov M-84 (napr. M-84A, M-84D a ich vrianty, M-91 Vihor, M-95 Degman), či Rumunsko (TR-125) a India. Samostatná kapitola sú modernizácie realizované priamo jednotlivými užívateľmi, licencované a nelicencované kópie pôvodom napr. zo Severnej Kórei, či Iránu, či súkromnými spoločnosťami po celom svete.
1)napr Srbsko, ktoré tanky obdržalo v rokoch 2020-2021 ich označuje ako T-72MS - Modernizovaný Srbský

Zdroj: archív autora
https://vpk.name/library/f/t-72.html
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#655797 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-72


Tank T-64 mal popri kladoch aj rad nedostatkov. Napríklad nevyhovujúce spúšťacie charakteristiky motora (najmä pri nízkych teplotách), vysokú citlivosť na prach, vysokú spotrebu paliva atď. Zámerom konštruktérov bolo vyvinúť prototyp, ktorý by bol alternatívou komplikovaného a drahého tanku T-64. Za základ bol vzatý tank T-64A, do ktorého sa pokúsili namontovať osvedčený motor V-46 s výkonom 547 kW. Ten mal však väčšie rozmery, následkom čoho sa musela predĺžiť korba. Pokusná vzorka tanku dostala označenie "objekt 172". Tento tank prešiel náročnými skúškami, ktoré ukázali, že tank má vyšší výkon a zlepšenú mobilitu, ale vyskytli sa problémy s pojazdovým ústrojenstvom. Tak bol skonštruovaný prakticky celkom nový tank, ktorý po zaradení do výzbroje dostal označenie T-72 "URAL".


Konštrukcia tanku T-72 má výrazne vyššie bojové možnosti v porovnaní s už zastaralými tankami T-54, T-55 a T-62. Oproti týmto typom má vyššiu pohyblivosť a priechodnosť v teréne, účinnejšiu streľbu za pohybu a nižšiu siluetu. Hlavnú výzbroj tvorí tankový kanón 2A46 kalibru 125 mm s hladkým vývrtom hlavne. Je stabilizovaný v dvoch rovinách a má tepelnú ochranu hlavne. Tank môže viesť účinnú streľbu na obrnené ciele podkaliberným strelivom do vzdialenosti 2100 m. Doplnkovú výzbroj tvorí spriahnutý 7,62 mm guľomet a protilietadlový komplet ZU-72 kalibru 12,7 mm. Pohon zabezpečuje 12-valcový kvapalinou chladený vznetový motor V-46-6 s výkonom 582 kW s mechanickou prevodovkou. Pohonná jednotka je vybavená zadymovacím generátorom. Pásové pohybové ústrojenstvo má 6 pojazdových kolies na každej strane s väčšou medzerou medzi uložením prvého a druhého a medzi uložením tretieho a štvrtého. Základný typ nemá ochranné kryty koľajových pásov.
T-72 - čo urobiť s prebytočnými vozidlami...

čo urobiť s prebytočnými vozidlami...
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132827 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výkres T-72


Zdroj: Michail Barjatinskij: T-72 Uralskaja bronja protiv NATO, EKSMO 2010, ISBN 9785699429912
T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#379099 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

T-72M1 Makedonských ozbrojených sil pod obdobou našich ESO přístřešků. Jako rozpoznávací znak použita vlajka Republiky Makedonie a samozřejmě taktická čísla. Fotografie pořízena při některé z inspekcí komise KFOR a Task Force Fox v blíže neupřesněných kasárnách tankového praporu ARM.
T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#74647 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Tímto způsobem řeším odpověď na martyho dotaz ohledně otevírání krytů nad motoropřevodovým prostorem T-72 a jeho variant. vzhledem k tomu, že jde o docela komplexní otázku jen dodávám, že jde o fotografie z různých vozidel... a způsob zavěšení se tedy může lišit verzi od verze.
T-72 - foto vozidla z Lešan

foto vozidla z Lešan
T-72 - foto vozidla z Lešan

foto vozidla z Lešan
T-72 - zvednutý blok filtrů vzduchu s pantografem jeho vedení

zvednutý blok filtrů vzduchu s pantografem jeho vedení
T-72 -


T-72 - tenhle kryt tam může a nemusí být

tenhle kryt tam může a nemusí být
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#80042 Version : 0
Iraq
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132938 Version : 0
Iraq
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132939 Version : 0
Iraq
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#132940 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nerovná rovnice: T-72 versus Maverick .Detail - věž T-72 se rozpadla na mnoho malých částí.
T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#134241 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Není to sice T-72, ale jugoslávský derivát M-84...
Jestli tohle uspokojí zájem kolegy ja.rici.t o zničené mašiny nevím, ale sedět v tom, asi by z něj moc nezbylo.
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#134596 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Modelársky zaujímavá kamufláž indickej armády.


http://www.timelifepictures.com
T-72 -


T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#136851 Version : 0
this should be the new iraqi army donated beauties from hungary (total number of 77 pcs)
T-72 -


T-72 -


T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#137959 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Školní pomůcka z muzea v Saumuru.(©Radek Havelka)(©Radek Havelka)(©Radek Havelka)
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#244497 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Na poslednej prehliadke Indických ozbrojených síl sa predstavil aj tank T-72 ale vybavený novým(?) typom odmínovača.
T-72 - Zdroj: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=150301

Zdroj: www.militaryphotos.net
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#295580 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vlastní foto Koblenz
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#379517 Version : 0
Probably the T-72 Ural object 172M, exhibit in Múzeu Kubinka (author: Дмитрий Федоров - http://dfedoroff.livejournal.com/65791.html ).
T-72 - T-72 Ural objekt 172M

T-72 Ural objekt 172M

Author Website : http://dfedoroff.livejournal.com/65791.html
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#528666 Version : 0
T-72M1, the Monument and the museum of the Armored corps, Latrun own photo, 2017.
T-72 -


T-72 -


T-72 -


URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#600915 Version : 0
Alleged T-72M from the the Memorial and the museum of the Armored corps, Latrun 2018..
T-72 - Výřez fota zveřejněn se svolením majitele.

Výřez fota zveřejněn se svolením majitele.
Published with authors permit

URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#608545 Version : 0
T-72M eliminated from the armament of the German people's army, Bovington Tank Museum, 2008. It is a hybrid variant called the T-72M ÜV2 (as opposed to the standard T-72M has the additional armour glacis and overworked fire-fighting system), which was in the GDR delivered from the Polish people's republic in number of 23 units in the year 1986. The Tank is in the collections of the museum in 1994. Visible is tilted "chimney" of rigs for deep wading. (©Radek Havelka).
.
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#620684 Version : 0

Diskuse

Very nice and informative article! However, I would like to ask one thing about the T-72 tank. My question relates to the starting system of the engine of the tank. On the page LiveLeak.com I found this video http://www.liveleak.com/view?i=4c1_1377519180 - (I'm not author of this video, all copyrights belong to its authors). The video is described the procedure of starting the engine of the tank T_72. I'd like if someone could describe exactly the steps that are taking place in the video. For example, what exactly is the tank takes off. From the video it is not completely clear. Since I'm a big fan of military equipment these things have me very interested. Thank you in advance for your reply..
URL : https://www.valka.cz/T-72-t3764#527612 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more